Genel

Türk halk ve Türk sanat müziğinin biçimleri

Soru : Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziğinin biçimleri ile ilgili öğrenmiş olduğunuz bilgileri aşağıdaki boşluklara kısaca yazınız.

Kırık hava : Halk müziğinin oynak, canlı ezgisi olan bir türü.

Uzun hava : Türk halk müziğinde, belirgin bir karakteri olmamakla birlikte bölgesel öğelerin etkisi altında gelişerek ayrı bir özellik kazanmış türkü.

Fasıl müziği : Tasavvuf müziği, İslamdaki Tasavvuf felsefesine uygun olarak, eğlendirmek için değil, insanın Allah’a olan kulluğunun farkına varmasını sağlamak için yapılan bir müzik türüdür. Dini duyguların seslendirilmesidir. Tasavvuf müziği ilahidir.

Mehter müziği : Mehter veya mehteran, Osmanlı Yeniçeri Askerî Bandosu. Dünyanın en eski askerî bandolarından birisidir. Farsçadaki “mihter” kelimesinden türemiştir. İslamiyetten önceki Türk devletlerinde, küçük değişikliklerle yer almıştır.

Türk Halk Müziğinin Biçimleri Nelerdir?

Ülkemizin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ile söylenen yöresel müziklere Türk halk müziği denmektedir. Türk halk müziğinin biçimleri diğer bir adıyla türleri aşağıdaki gibidir:
– Atışma, Ağıt, Azeri Havası, Barak, Bozlak, Boğaz Havası, Destan, Deyiş, Gurbet Havası, Gazel, Hoyrat, Koçaklama, Kına Havası, Koşma, Maya, Mani, Mugam, Ovşama, Türkü, Teke Zortlaması, Uzun Hava, Yayla Havası, Yol Havası, Varsağı, Zeybek Havaları

Türk Sanat Müziğinin Biçimleri Nelerdir?

Makamlı Türk müzik türüne Türk sanat müziği, bir diğer adıyla klasik Türk musikisi denmektedir. Aşağıda Türk sanat müziğinin biçemleri yani türlerine ulaşabilirsiniz.
– Dini Musiki Türleri: Cami Musikisi, Tekke Musikisi
– Din Dışı Musiki Formları: Askeri Musiki (Mehter Musikisi), Klasik Musiki ( Fasıl Musikisi), Söz Musikisi, Saz Musikisi,

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort