Genel

B , O , Ö , P , R – Harfleri ile ilgili Zıt Anlamlı Kelimeler

B Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

babacan ↔ sevimsiz
babayiğit ↔ namert
bacaksız ↔ uzun boylu
bağımlı ↔ özgür
bağımsızlık ↔ tutsaklık
bağışlamak ↔ cezalandırmak
bağlamak ↔ çözmek
bağnaz ↔ çağdaş, aydın
bahadır ↔ korkak
bahtiyar ↔ mutsuz
bakımlı ↔ harap
baki ↔ fani, ölümlü
bakir ↔ bozulmuş, işlenmiş
balaban ↔ bücür
baliğ ↔ toy
baltalamak ↔ kolaylaştırmak
barbar ↔ medeni
barış ↔ savaş
barışmak ↔ savaşmak
barışmak ↔ küsmek
bariz ↔ gizli
basılı ↔ el yazmalı
basit ↔ zor
baş ↔ son
başarı ↔ başarısızlık
baş eğmek ↔ isyan etmek
başıboş ↔ kayıtlı, bağlı
başlamak ↔ bitirmek
başlangıç ↔ bitiş
baş örtülü ↔ başı açık
başsız ↔ liderli, amirli
batı ↔ doğu
batıl ↔ doğru, hakiki
batmak ↔ çıkmak
batmak ↔ kalkınmak
battal ↔ zarif, kibar
bayağı ↔ bayar
bayat ↔ taze
bayılmak ↔ ayılmak
baygın ↔ diri, canlı
baysal ↔ huzursuzluk
bazen ↔ her zaman
bebe ↔ yaşlı
bed ↔ güzel, iyi
bedava ↔ ücretli
bedbaht ↔ talihli, mutlu
bedbin ↔ iyimser
beddua ↔ dua
bedelli ↔ bedava
bedelsiz ↔ paralı
beka ↔ geçicilik, fanilik
bekâr ↔ evli
beleş ↔ paralı
belgin ↔ kapalı, namsız
belgisiz ↔ belli
belki ↔ kesinlikle
bembeyaz ↔ simsiyah
bencil ↔ fedakar
benzer ↔ ayrı, farklı
beraat ↔ suçlanma
beraber ↔ ayrı
berbat ↔ iyi, temiz, güzel
bereket ↔ kıtlık, azlık
berk ↔ çürük, yumuşak
beşerî ↔ hayvanî, hayvansal
beter ↔ çok iyi, âlâ
beyan ↔ gizleme, saklı tutma
beyaz ↔ siyah, kara
bezgin ↔ istekli
bıkmak ↔ doyamamak
biçare ↔ mutlu, talihli
bihaber ↔ haberli
bilahare ↔ önce
bildik ↔ yabancı
bileşik ↔ yalın, basit
bilge ↔ cahil
bilimsel ↔ bilim dışı
bilinen ↔ meçhul
binici ↔ yaya, piyade
biniş ↔ iniş
bir ↔ ayrı
biraz ↔ çok
birey ↔ topluluk
birikmek ↔ eksilmek
birinci ↔ sonuncu
bitap ↔ dinç, kuvvetli
bitaraf ↔ taraflı, yanlı
bitkin ↔ diri, canlı
bivefa ↔ vefalı
bol ↔ dar
bol ↔ az, kıt
bolluk ↔ kıtlık
bonkör ↔ cimri
borç ↔ alacak
boş ↔ dolu
boş ↔ anlamlı
boşanmak ↔ evlenmek
boşboğaz ↔ ağzı sıkı
boşlamak ↔ ilgilenmek
boylam ↔ enlem
boyunduruk ↔ serbestlik
bozgun ↔ zafer
bozmak ↔ yapmak
bozuk ↔ sağlam
böke ↔ korkak
bölme ↔ çarpma
bölük ↔ bütün
bön ↔ uyanık
buçuk ↔ tam
budala ↔ zeki
buhran ↔ ferahlık
bulanık ↔ duru, berrak
bulmak ↔ kaybetmek
bunak ↔ aklı başında
bunalım ↔ ferahlık, rahatlık
buyruk ↔ rica, istirham
bütün ↔ eksik, parçalı
büyük ↔ küçük

 

O Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

objektif ↔ subjektif
obur ↔ boğazsız
oğlan ↔ kız
okkalı ↔ 1. küçük, 2. hafif
okumuş ↔ cahil
olabilirlik ↔ imkansızlık, umutsuzluk
olağan ↔ olağan dışı, gayrimümkün
olağanüstü ↔ sıradan
olası ↔ kesin
olgun ↔ ham, çiğ
olumlu ↔ menfi
olumsuz ↔ müspet
onamak ↔ tasvip etmemek
onarmak ↔ bozmak
onat ↔ özensiz
onay ↔ yersiz, uygunsuz
onaylamak ↔ reddetmek
onurlu ↔ haysiyetsiz
oturmak ↔ kalkmak
oturmuş ↔ eğreti
oynak ↔ hareketsiz
oyunbaz ↔ dürüst

 

Ö Harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

öbür: 1. beri. 2. yakındaki,
ödlek: cesur, yürekli,
ödül: ceza.
ödünç: peşin,
öfkeli: sakin,
öğmek: yermek,
öğrenmek: unutmak,
öksüz: analı babalı,
ölçülü: aşırı.
ölçüsüz: hesaplı, mutedil,
ölgün: diri, canlı, taze.
ölmek: yaşamak,
ölü: diri.
ölüm: yaşam,
ölümsüz: 1. fani. 2. ebedi,
ön: arka.
önemli: ehemmiyetli,
önce: sonra, arkasından,
öncel: ardıl.
önemsiz: mühim,
ören: bayındır,
örmek: sökmek,
örtmek: açmak,
örtük: açık.
övgü: yergi.
övmek: yermek, aşağılamak, kötülemek,
övünç: utanç,
öz: üvey, uydurma, katışık,
özdeş: ayrı, farklı, seçik,
özel: genel, umumi,
özenli: dikkatsiz,
özgeci: bencil,
özgün: sıradan, bayağı,
özgür: tutsak, bağımlı,
öznel: nesnel.
özürlü: kusursuz, pürüzsüz, sağlam.

P harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

pahalanmak: ucuzlamak,
pahalı: ucuz.
pak: kirli, pis.
paklamak: 1. kirletmek. 2.karalamak,
palavra: doğru, gerçek,
paralı: 1. yoksul. 2. bedava, ücretsiz,
parlak: donuk, mat.
parlamak: 1. sönmek. 2. sakinleşmek,
pasaklı: 1. temiz. 2. düzenli, tertipli,
pasif: etken, aktif,
patavatsız: düşünceli,
patırtı: 1. sessizlik. 2. düzensizlik,
pejmürde: 1. derli toplu. 2.yeni, sağlam,
pek: 1. yumuşak. 2. gevşek. 3. yavaş.
pekiştirmek: 1. gevşetmek. 2. zayıflatmak. 3. yumuşatmak.
perakende: toptan,
perçinlemek: gevşetmek,
perişan: toplu,
pervasız: korkak, ödlek,
peşin: veresiye, vadeli, ödünç,
pısırık: cesur, becerikli, atik.
pinti: cömert,
pis: temiz.
pişkin: 1. çiğ. 2. sıkılgan,
plânlı: hesapsız, ölçüsüz,
pozitif: negatif, olumsuz,
pörsük: diri, taze.
pratik: teorik.
profesyonel: meraklı, hevesli.
pürüzlü: kusursuz, düzgün,
püskü: yeni.

 

 

R harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

rabıtalı: ilgisizlik, alâkasızlık.
rağbet: isteksizlik,
rahat: huzursuz, sıkıntılı, yorucu,
rahatsız: sağlıklı,
randımanlı: verimsiz,
rasyonel: ölçüsüz, hesapsız,
razı: isteksiz,
refah: sıkıntı.
rehavet: (vücutta) gerginlik,
renkli: 1. soluk. 2. neşesiz, cansız.
renksiz: 1. parlak. 2. neşeli, canlı.
resmi: 1. hususi. 2. teklifsiz, senli benli,
rıza göstermek: reddetmek,
riayet etmek: uymamak,
rica: emir.
ricat: saldırma, ilerleme,
riyakâr: dürüst,
romantik: gerçekçi, realist,
ruh: maddi etkinlik, dirlik, can.
ruhsuz: 1. canlı. 2. güçlü. 3.etkili,
rutubetli: kuru.
rüya: gerçek.

 

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort