9. Sınıf

9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Sayfa 177-182 Cevapları

9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı 177. Sayfa Cevapları

Yukarıdaki levhaların hangi trafik işaret levhaları grubuna ait olduğunu bulunuz. Levhaların numaralarını gruplarının karşısına yazınız.

a) Trafik Tanzim İşaret Levhaları:
b) Tehlike Uyarı İşaret Levhaları:
c) Bilgi İşaret Levhaları :
ç) Duraklama ve Park Etme İşaret Levhaları:
d) Erişme Kontrollü Kara Yolu İşaret Levhaları:

Yandaki görselde bulunan yol çizgilerinin adları nedir?

 

9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı 178. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki beş görseli inceleyerek verilen tanımla ilgili olan görselin numarasını, tanımın yanına yazınız.

(5) 1. Yaya Geçidi Çizgileri: Yayaların taşıt yolu üzerinden karşıya güvenle geçmelerini sağlamak amacıyla çizilen çizgilerdir.
(2) 2. Kesik Yol Çizgisi: Araçların kara yolu üzerinde kurallara uyarak şerit değiştirip öndeki aracı geçebileceğini gösteren yol çizgisidir.
(4) 3. Yan Yana İki Devamlı Yol Çizgisi: Taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren, karşı yönden gelen trafik için ayrılmış olan yola geçilemeyeceğini gösteren ayırıcı anlamındadır.
(3) 4. Kesik ve Devamlı Yol Çizgisi: Araca en yakın olan çizginin kuralına göre hareket edilmesini gerektiren yan yana çizilmiş kesik ve devamlı çizgilerin bulunduğu yol çizgileridir.
(1) 5. Devamlı Yol Çizgisi: Hiçbir sebeple soldaki şeride geçilemediği ve şeridin üzerinden gidilemediğini gösteren yol çizgisidir.

A1 sınıfı sürücü belgesine sahip olan bir sürücü aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Cevap A – A1 motosiklet ehliyeti alma yaşı 16 ve 125cc-11 kw/14 hp geçmeyen motosiklet kullanabilir.A1 motosiklet ehliyeti M motorlu bisiklet(Moped)ehliyetini kapsamaktadır.

Yandaki görsel incelendiğinde verilen yargılardan hangisi çıkarılabilir?

2 numaralı aracın yanlış şeritte bulunduğu
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
2 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı

9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı 179. Sayfa Cevapları

B. Aşağıda size trafik ile ilgili bir dizi kavram verilmiştir. Verilen kavramları kullanarak aşağıdaki cümleleri uygun kavram ile tamamlayınız.

yaya geçidi – yol çizgisi – trafik kuralları – geçiş hakkı – takip mesafesi – kask, koruma gözlüğü, dizlik –
emniyet kemeri – on sekiz – ilkokul – çevre kirliliği

1. Trafik kontrolü, trafikte hareketlerin bir düzen içinde ve çevreye en az zarar verecek biçimde düzenlenmesini sağlamaya yönelik hazırlanan planların uygulanması ve denetiminin yapılmasıdır, bu amaçla konulan kurallara da trafik kuralları denir.
2. Kara yolunda aynı şeritte art arda hareket hâlinde olan iki araç arasındaki mesafeye takip mesafesi denir.
3. Yayaların ve sürücülerin diğer yaya ve sürücülere göre yolu kullanma önceliğine geçiş hakkı denir.
4. Araçların düzenli ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla taşıt yolunu şeritlere ayırarak kaplama üzerine çizilen çizgilere yol çizgisi denir.
5. Yayaların karşıya güvenle geçmelerini sağlamak amacıyla taşıt yolu üzerine çizilen çizgilere yaya geçidi denir
6. Güvenli yolculuk için otomobillerde emniyet kemeri, motosiklet ve bisikletlerde ise kask, koruma gözlüğü, dizlik vb. gereçler zorunludur.
7. Özel araçlarda, şehirler arası otobüslerde, şehir içi otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunludur.
8. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacak sürücü adaylarının yaşı en az on sekiz olmalıdır.
9. Bütün ehliyet türleri için en az ilkokul düzeyinde eğitim şartı aranmaktadır.
10. Motorlu taşıtlarda otomobilin egzoz çıkış borusuna bağlanan ve zararlı gaz emisyonunu azaltan cihazın (katalitik konvertör) kullanımı, çevre kirliliği önemli ölçüde azaltır.

C. Aşağıda verilen yargılar doğru ise cümlenin başındaki boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılmasına trafik denir. (..………)
2. Trafikte art arda seyreden araçların hızı, 90 km/ sa. ise takip mesafesi en az 60 metre olmalıdır. (………….)
3. Kara yolundan yararlanan bireylere trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla uymaları gereken yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri
bildiren levhalara trafik tanzim işaret levhaları denir. (…………..)
4. Taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamını veren çizgilere yan yana iki devamlı yol çizgisi denir. (………….)
5. Dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildiren işaretlere aralıklı yanıp
sönen sarı ışık denir. (……………..)

6. Yoldan yararlanan bireylere yol ve yolun yakın çevresi, yol kenarında bulunan yerleşim yerleri ve çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi veren
işaretlere trafik bilgi işaretleri denir. (…………..)
7. Otomobillerin şehir içindeki azami hızı 70 km/ sa., yerleşim yeri dışında bölünmüş yollarda ise 120 km/sa.tir. (………….)
8. Motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takmaları zorunludur.
(……………)
9. Görev sırasında bulunan belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı
olmamalarına geçiş hakkı denir. (…………….)
10. Trafik işaret ve görevlilerine uyma mecburiyeti ve öncelik sırası şu şekildedir: Trafik görevlisinin işaretleri, ışıklı trafik işaretleri, trafik işaret levhaları, yol çizgileri ve diğer işaretleme elemanlarıdır. (…………)

9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı 180. Sayfa Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Kara yolu üzerinde bir ya da daha çok aracın karıştığı, can ve/veya mal kaybının yaşandığı olaylara ne denir?
A) Trafik güvenliği B) Trafik akışı C) Trafik düzeni D) Trafik kazası E) Trafik kuralı

2. Aşağıdakilerden hangisi tren yolu geçidine yaklaşıldığını gösteren trafik işaretidir? Cevap A

3. Şekildeki trafik levhasını gören araç kullanıcısı ne yapmalıdır?
A) Hızını arttırmalı
B) U dönüşü yapmamalı
C) Sola dönüş yapmamalı
D) Geri gitmemeli
E) Araç sollamamalı

4. Aşağıdakilerden hangisi geçme kurallarından birisi değildir?
A) Aracın başka bir araç tarafından geçilmeye başlanmamış olması
B) Önde seyreden aracın başka bir aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunması
C) Geçiş yapan aracın geçiş yaptığı aracın sağından geçmesi
D) Geçişin trafikte herhangi bir güçlük yaratmayacak şekilde bulunması
E) Geçilecek aracın hızının ve geçme esnasındaki aracın hızının dikkate alınması

5. Aşağıdakilerden hangisi kavşaklarda uygulanan kurallardan değildir?
A) Yavaşlamak
B) Dikkatli olmak
C) Geçiş hakkı önceliği olan araçlara yol vermek
D) Kavşakta park etmek
E) Kavşak giriş ve çıkışlarda kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara yol vermek

6. Aşağıdakilerden hangisi trafikte ilk geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Polis B) Jandarma C) Ambulans D) Sivil savunma araçları E) İtfaiye

7. Ehliyet almak isteyen sürücü adayında aşağıdaki şartlardan hangisi aranmamaktır?
A) Yaş B) Adres bilgileri C) Öğrenim D) Sağlık E) Sınav

8. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet sürerken kullanılması zorunlu malzemelerden değildir?
A) Kask B) Bisiklet eldiveni C) Dizlik D) Gözlük E) Spor ayakkabı

9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı 181. Sayfa Cevapları

9. Sürücü belgesi alacaklarda aranan eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlkokul B) Ortaokul C) Lise D) Üniversite E) Doktora

10. A1 sürücü belgesi olan bir sürücü hangi aracı kullanabilir?
A) Kamyonet B) Otomobil C) Motorlu bisiklet D) Çekici E) Minibüs

11. Trafikteki sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A) Güvenli yolculuğun
B) Trafikteki görevli sayısının
C) Hız sınırının
D) Fren mesafesinin
E) Ölüm oranlarının

12. Şekildeki A aracının saatteki hızı, 80 km/sa. olduğuna göre B aracının araç takip mesafesi kaç metre olmalıdır?
A) 35 metre B) 40 metre C) 45 metre D) 50 metre E) 55 metre

13. Aşağıdakilerden hangisi alkollü iken araç kullanmanın meydana getireceği problemlerden değildir?
A) Çift görme
B) Kaslarda güçsüzlük
C) Bulanık görme
D) Tartışma eğilimi ve saldırganlık
E) Akıcı ve düzgün konuşma

14. Aşağıdakilerden hangisi taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemlerden değildir?
A) Araç bakımlarının yetkili servislerde, zamanında ve tam olarak yaptırılması
B) Araçlarda yakıtın güvenilir akaryakıt istasyonlarından alınması
C) LPG gibi alternatif yakıtların ve elektrik enerjisinin kullanılması
D) Araçların hızlı sürülmesi
E) Motorlu taşıtlarda zararlı gaz emisyonunu azaltan cihazın (katalitik konvertör) kullanımının teşvik edilmesi

15. Aşağıdakilerin hangisi trafikte çevre kirliliğinin azalması için alınabilecek önlemlerden değildir?
A) Araçlarda klimaların sürekli kullanılması
B) Toplu taşıma araçlarının kullanılması
C) Trafikte bisiklet kullanılması
D) Araç bakımlarının düzenli yapılması
E) Kısa mesafelere yürüyerek gidilmesi

9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı 182. Sayfa Cevapları

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Trafikte sergilenmesi gereken olumlu tutum ve davranışları arttırmak için neler yapılmalıdır?

Trafik insanların sosyal hayatlarının devam ettiği ve en çok vakit harcadıkları yerlerden biridir. Trafikte yolculuk yapmak toplu taşımayı kullanmak bir kültür işidir. Toplu taşıma kültürü ve araç trafiği kültürü ahlaki ve hukuki olarak oluşmakta ve denetlenmektedir. Trafik kurallarına uymak gerekir. Uymayanları uyarmak gerekir. Trafikte kazaların azalması bu şekilde mümkün olabilir.

Trafikte sergilenmesi gereken olumlu davranışlara örnekler şu şekildedir:

* Trafik kurallarına uygun hareket etmek gerekir.
* Yayalara yol vermek gerekir.
* Araç geçiş üstünlüğüne dikkat etmek gerekir.
* Kibar ve görgülü davranmak gerekir.
* İnsanları incitmemek ve kaba olmamak gerekir.
* İnsanlara karşı sevgili ve saygılı olmamız gerekir.

2. Trafik kurallarına uyulmadığı zaman ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

3. Sürücü belgesi alabilmek için aranan şartlar nelerdir?

4. Güvenli bir yolculuk için motosiklet ve bisiklet sürücülerinin alması gereken önlemler nelerdir?

5. Trafikte bisiklet kullanımının ekonomiye, çevreye ve sağlığa katkıları nelerdir?

E. Aşağıda verilen paragrafı okuyarak sizden istenenler doğrultusunda bir yazı yazınız.

Trafik kurallarını birçok kişinin biliyor olmasına rağmen trafik düzeninden sorumlu denetleyici mekanizmaların bulunmadığı durumlarda bazı sürücü, yaya ve yolcuların kurallara uymadığı görülmektedir. Trafik cezaları yeterli düzeyde caydırıcı olmasına rağmen kişiler denetlenmedikleri zamanlarda kurallara uymamaktadır. Bu durum, başkalarının can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Siz de toplumda trafiğe katılan her bireyin kurallara uymasını sağlamak için özgün, uygulanabilir öneriler geliştiriniz.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort