9. Sınıf

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 4. Bölüm Zayıf Etkileşimler Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle doldurarak soruları cevaplayınız.

I. CaO(k) + 3414 kJ/mol Ca2+(g) + O2-(g)
II. CH3OH(s) + 35,3 kJ/mol CH3OH(g)I.tepkimede kalsiyum oksit katısı iyonik bir bileşik olup iyonlarına ayrılırken 3414 kJ/mol enerji gerekmektedir. Bu enerji 40 kJ/mol’dan büyük olup kimyasal bir değişim gerçekleşmiştir ve olay sırasında güçlü etkileşimler kopmuştur.

II. tepkimede metil alkol (CH3OH), oda koşullarında sıvı hâlde bulunan kovalent bağlı organik bir bileşiktir. Metil alkolü sıvı hâlden gaz hâle geçirmek için 35,3kJ enerji gerekmektedir. Bu enerji 40 kJ/mol’dan küçük olup fiziksel bir değişim gerçekleşmiştir ve olay sırasında zayıf etkileşimler kopmuştur.

1. Hangi tepkimede güçlü etkileşimler kopmuş ya da oluşmuştur?

İlk tepkimede güçlü etkileşimler kopmuştur. Kalsiyum oksit arasındaki bağlar kopmuş ve iyonlarına ayrılmıştır.

2. Hangi tepkimede zayf etkileşimler kopmuş ya da oluşmuştur?

İkinci tepkimede zayıf etkileşimler kopmuş ve sıvı halden daha düzensiz olan gaz hale geçiş gerçekleşmiştir.

3. Hangi tepkimede tepkimeye giren türün kimlik özelliği değişmiştir?

İlk tepkimede kimyasal bir değişim olmuştur. CaO kimyasal özelliğini kaybetmiş ve iyonlarına ayrılmıştır.

4. Hangi tepkimede sadece hâl değişimi olmuştur?

İkinci tepkimede yalnızca sıvı halden gaz hale geçiş gözlenmektedir. Bu fiziksel değişimdir.

5. Aşağıdaki tabloda verilen tepkimelerle ilgili boşlukları örnekteki gibi doldurarak tepkimelerin güçlü ya da zayıf olmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Tepkime: C3H9O(s) + 29,1 kJ/mol C3H9O(g)
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür:  Alınan enerji küçüktür.
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim: Zayıf etkileşim
Etkileşim kopar/oluşur: kopar

Tepkime: NaI(k) + 700 kJ/mol Na+ (g) + I(g)
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür:
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim:
Etkileşim kopar/oluşur:

Tepkime: NaCl(s) + 787 kJ/mol Na+ (g) + Cl(g)
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür:
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim:
Etkileşim kopar/oluşur:

Tepkime: Na+ (g) + Cl(g) NaCl(k) + 787 kJ/mol
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür:
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim:
Etkileşim kopar/oluşur:

Tepkime: H2O(g) H2O(s) + 43,9 kJ/mol
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür:
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim:
Etkileşim kopar/oluşur:

Tepkime: CH4(g) CH4(s) + 8,2 kJ/mol
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür:
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim:
Etkileşim kopar/oluşur:

Tepkime: C6H6(g) C6H6(s) + 33,8 kJ/mol
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür:
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim:
Etkileşim kopar/oluşur:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Tabloda bazı moleküllerin elektron sayıları verilmiştir. Tabloyu inceleyerek moleküllerin kaynama noktalarını karşılaştırınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

Aşağıdaki tabloda verilen moleküllerle ilgili istenen bilgileri tablodaki boşluklara yazınız. (1H, 8O)

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Aşağıda verilen yapılandırılmış gridde (yapılandırılmış karelere) numaralandırılmış kutucuklarda bazı moleküllerin formüllerinin yanında parantez içinde molekül kütleleri verilmiştir. Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hangisi ya da hangilerinde hidrojen bağı bulunur?

2. Hangisi ya da hangilerinde dipol-dipol etkileşimi bulunur?

3. Hangisi ya da hangilerinde London etkileşimi bulunur?

4. Hidrojen bağı bulunduran bileşiklerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir?

5. Kendi molekülleri arasında bulunan zayıf etkileşimlerden en etkin olanı hangisidir?

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort