8. SınıfTest Cevapları

8. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Genel Tarama Testi Soruları

1. Eş görevli sözcükleri ayırmak için
2. Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra
3. Sıralı cümleleri ayırmak için
1. Aşağıdakilerin hangisinde virgül yukarıdaki görevlerin dışında bir görevde kullanılmıştır?
A) Gün boyu çok yoruldum, psikolojim bozuldu.
B) Sakin olun çocuklar, diye seslendi.
C)Komşular, bu dar günümüzde hep yanımızdaydı.
D) Amasya’yı, Tokat’ı, Çorum’u gezdik.

 1. Aşağıdakilerin hangisinde virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır?
  A) Bugün Ensar, Nihat ve Nisa okula gelmedi.
  B) Erkenden uyandım, yola çıktım.
  C)İçeri girdi, baktı, aradı ama bir şey bulamadı.
  D) Git, git, git bitiremedik yolu.
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül özneyi
  vurgulamak için kullanılmıştır?

  A) Ömer Seyfettin, yazdığı hikâyelerde konuları genellikle yaşanmış olaylardan seçerdi.
  B) Mevlana, Yunus Emre, Karacaoğlan gibi şairler
  yüzyıllar sonrasına hitap edebilmişlerdir.
  C)Bu, babamın saatinden düşen bir çarktı.
  D) Batı edebiyatıyla ilgilendi, bu konuda araştırmalar yaptı.
 3. Aşağıdakilerin hangisinde virgül hitap için kullanılan kelimeden sonra kullanılmıştır?
  A) Bu, benim gördüğüm en anlamlı hediyeydi.
  B) Arkadaşlar, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız.
  C)Olur, bu dediğini bir değerlendirelim.
  D) Balık tutmaya gidiyoruz, sen de gelir misin?
 4. Babası(1)
  —Biraz daha beklersek geç kalır mıyız(2) dedi.
  Çocuk(3) yerinden kalktı. Çantasının(4) bozuk fermuarını kapatmaya çalışırken babasına baktı.
  Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisine virgül konulamaz?
  A) 1 B) 2
  C)3 D) 4
 5. Aşağıdakilerin hangisinde virgül yüklemden uzak düşmüş ögeyi vurgulamak için kullanılmıştır?
  A) Dostlarım, bugün güzel bir iş için toplandık.
  B) Cansu, kumandayı bırakmadan önce televizyonun sesini açtı.
  C)Geliyor musun, karnın aç mı?
  D) Elif gülümseyerek,
  — Peki, dedi.

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.
7.Aşağıdakilerin hangisinde virgül bu görevde kullanılmıştır?
A) Annesi, iki komşu kadınla sohbete dalmıştı.
B) Muhtar,
— Haberi gazetede okudum, dedi.
C)Sevgili Abdullah, seni neden çağırdığımı merak ediyorsun.
D) Nihat, en küçük oğlum, bu sene sınava girecek.

 

 

 

Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur.
8.Hangisinde virgül yukarıdaki görevde kullanılmıştır?
A)Hayhay, sizinle memnuniyetle çalışırım.
B) Yıllarca çalışmaktan, didinmekten beli bükülmüştü.
C) Kurt gibi acıkmıştık, hemen sofraya oturduk.
D) Gurbet Öğretmen, yeni kitabı için imza günü düzenledi.

 

Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur.
9.Aşağıdakilerden hangisinde virgül bu görevde kullanılmıştır?
A) Çalıkuşu, Anadolu’ya öğretmenlik yapmaya giden Feride’nin hayatını anlatıyor.
B) Falih R. ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
C)Yazarın son romanı, Kardeşimin Hikâyesi, çok beğenildi.
D) Çocuk, haklarını  iyi biliyordu ve kendini ezdirmiyordu.

 

1.Metin içinde ve, veya, yahut, ya … ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz.

2.Şart ekinden sonra virgül konmaz.

 3.Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz.

10.Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgülün kullanımı doğrudur?
A) Cumaları bahçede buluştukça, kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu.
B) Ya şevk içinde harap ol, ya aşk içinde gönül.
C) Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa, hemen susuyorlardı.
D) Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. 

 1. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde noktanın
  kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

  A) 12.12.2017 günü işe başladım.
  B) Buraya 145 m. tel lazım.
  C)3, 4 ve 5. sınıflar katılacakmış.
  D) Bu sene 7. sınıfa başlayacak.
 2. Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanım yerlerinden biri değildir?
  A) Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır.
  B) Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır
  C)Saat ve dakikayı gösteren sayılar arasında kullanılır.
  D) Ondalık sayıların yazımında kullanılır.

Saat 09.05’te sirenler çalmaya başladı.Herkes Ata’nın ölümü-nün 79. yılında hala aynı hüznü taşıyordu.24.03.1923’te yap-tığı konuşma sırasında Md. Yard. Halis  BELEN’in gözyaşlarına hâkim olamadığını gördüm.

13.Yukarıda verilen metinde nokta (.) kaç farklı işlevde kullanılmıştır?

A.1          B.2            C.3                        D.4

14.Aşağıda yay ayraçla belirtilen yerlerden hangisine nokta gelmelidir?

 1. A) Ben sizi bekler ( ) sizi özlerim.
 2. B) Her pazar bir etkinlik yapar mıyız ( )
 3. C) Kermesten 3( )500 lira gelir elde edildi.
 4. D) Genç ( ) yaşlı kim varsa davet ettik

 

 1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
 2. Sayılara sıra anlamı katmak için kullanılır.
 3.  Bazı kısaltmaların sonuna konur.

15.Yukarıdaki açıklamalara örnek cümleler ile eşleştirdiğimizde hangi seçenek dışta kalır?
A) Yazar eserinde sade bir dil kullanmış.
B) Madde 3. Kurum kurallarına uyulacak.
C) Yapılan resim yarışmasında 1. oldu.
D) İng.ye karşı özel bir ilgisi vardı.

I    10.10.2010 tarihinde nikahı varmış.
II   Sizi saat 15.30`da evden alırım.
III  5. bölümde içerikten bahsedilmiş.
IV Bilgi için www.tdk.gov.tr adresine baktı.

16.Yukarıdaki cümlelerde nokta kaç farklı görevde kullanılmıştır?

 1. A) 2     B)  3          C)   4                     D)  5

(I) Yola çıkalı henüz birkaç dakika olmuştu. (II) Acaba tanıdık biriyle karşılaşır mıyım diye düşünürken onu gördüm? (III) “Ahmet… Ahmet, hey!..” diye seslenmeme rağmen cevap vermedi. (IV) O gün akşama kadar yalnız yürüdüm, kimseyle karşılaşmadım.
17.. Yukarıdaki parçada verilen numaralandırılmış
cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A.1          B.2            C.3                        D.4

18.. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde noktalı virgül
(;) yanlış kullanılmıştır?
A) Osman; Nuri, Ceylan, Mesut ve Hüseyin’den daha uzundu.
B) Onu çok aradım; ama hiçbir şekilde ulaşamadım.
C)Ahmet, yıllar sonra arkadaşlarını görmüştü; çok mutluydu.
D) Bahçelerde domates, biber, patlıcan; tarlalarda arpa, buğday ve yulaf göreceksiniz.

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi noktalı virgülün (;)
  kullanım yerlerinden biri değildir?

  A) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirin-den ayırmak için konur.
  B) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
  C)İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümle-lerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.
  D) Cümle içinde ama, fakat, ancak, lakin bağlaçlarından önce kullanılır.

Kapıyı açan adam ( 1 ) karşısında uzun yıllardır hasret kaldığı oğlunu görmüş ( 2 ) o anın heyecanı ile elindeki sürahiyi ( 3 ) bardağı yere düşürmüştü ( 4 )

20.Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir?

A.1          B.2            C.3                        D.4

21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımı yanlıştır?
A) Masada iki şey vardı;lamba,saat.
B) Türkiye,İngiltere;Ankara,Londra
C) Ali;Elif,Ayşe ve Esra`ya toka aldı.
D) Kitabı,defteri bana;kolyeyi,çantayı Ezgi`ye verdi.

İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.”

22.Noktalı virgül aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki göreviyle kullanılmıştır?

 1. A) Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.
 2. B) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
 3. C) Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.
 4. D) Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

Her insan mutlu olmak ister (1) Hayatı boyunca da mutluğun peşinde koşar (2)Ona ulaşmak için de tek bir şeye ihtiyacı vardır (3) Kendinin farkında olmak (4)

23.Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlerden hangisine iki nokta getirilmelidir?

A.1          B.2            C.3                        D.4

24.Aşağıdakilerin hangisinde iki noktanın kullanımı yanlıştır?
A) Her pazar saat 08:30`da yürüyüş yapardı.
B) Çocuk merakla sordu: Neredeydin?
C) Bekir Çavuş: Göreve gidiyoruz.
D) Kazanmanın tek şartı vardır:Çalışmak.

 

*Konuşma çizgisinden önce konur.

*Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

*Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.

25.Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki iki noktanın kullanım yerlerine ait bir örnek değildir?
A) Yanıma yaklaştı ve şöyle dedi:
— Sınavdan kaç puan aldın?
B) Cebinden şunlar çıktı:para,saat,kolye.
C) Bilge Kağan : Türklerim işitin!
D) Şöyle söyleyeyim: Ben insanları kırmam.

 • Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
 • Başta,ortada veya sonda alınmayan bölümleri göstermek için konur.
 • Argo olduğu için yazılmak istenmeyen sözcüklerde kullanılır.

26.Yukarıdaki üç noktanın kullanım maddelerini örneklediğimizde hangi cümle dışta kalır?
A) Yine akım derken b…um, dedi.
B) …Hasan kapının önünden gelen gidenlere bakıyordu.
C) Şu çektiklerimi düşünüyorum da…
D) Ah oğul,vah oğul,vah!..

Arabacı: Nereden geliyorsun?
Yolcu : Çorum`dan…
Arabacı:Nereye gidiyorsun?
Yolcu: …  *
Arabacı : Çorum`un neresindensin?

27.Yukarıda  * işareti ile belirtilen yerde üç nokta niçin kullanılmıştır?
A) Cümle tamamlanmadığı için
B) Seslenmede anlatımı pekiştirmek için
C) Yeterli olmayan,eksik bırakılan cevap için
D) Alınmayan bölümü göstermek için

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Ankara’dan İstanbul’a arabayla üç saatte (?) gitmiş.
B) Yunus Emre (1240 ?-1320) önemli mutasavvıflardandır.
C)Bankadaki memur başını kaldırdı:
— Adınız?
D) Buraya nasıl geldim, bilmiyorum?
29.Aşağıdakilerin hangisinde  soru işareti yanlıştır?
A) Neredesiniz ? dedi.
B) Konya`ya iki saatte (?) gittiğini söyledi.
C) Fuzuli(Doğum Yeri: ? ) divan şairidir.
D) Kitap mı okuyor odasında kardeşin? 

1240 (?) yılında doğan Yunus Emre şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.

30.Yukarıdaki cümlede soru işaretinin kullanım gerekçesi hangi seçenekte verilmiştir?
A) Söze soru anlamı katmak için
B) Kesin olmayan bilgi olduğunu belirtmek için
C) Yılı özellikle vurgulamak için
D) Söyleyiş ile soru anlamı katmak için

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) O sınıfımızın en akıllı! öğrencisidir.
  B) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
  C)Ne mutlu Türk’üm diyene!
  D) Ne kadar akıllı adam var!1.Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır
  2.Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
  3.Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır.

32.Yukarıdaki açıklamalar ile seçeneklerde- ki örnekler eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

 1. A) Gör- fiiline bir tane çekim eki getirelim.
 2. B) “As-la-nağ-zı” biçiminde doğru bir heceleme yaptı.
 3. C) “Baş-la-dı-k” sözcüğündeki hangi ek yapım ekidir?
 4. D) Bugün Ankara`da sıcaklık -2 ° olacakmış.

Aydın-İzmir yolunda ilerlerken aniden önümüze bir kö-pek çıktı. O an –korkudan olacak- ne yapacağımı şaşırdım.

33.Bu paragrafta kısa çizgi kaç farklı görevde kullanılmıştır?

 1. A) 1     B) 2      C) 3        D)  4
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden kısa çizginin
  kullanımıyla ilgili hata yapılmıştır?
  A) Trabzon-Samsun arası otobüs yolculuğu 5 saat sürüyor.
  B) Sınavda ‘’–de’’ nin yazımı ile ilgili soruyu yanlış yaptım.
  C) Aylin -kuzenim- en sevdiğim gömleğimi almış.
  D) On-on beş dakika önce buradan ayrıldı.
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraç diğerle-rinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?
  A) Bu eserdeki şahıslar (kişiler) iyi seçilmiş.
  B) Yazılışı farklı anlamı aynı sözcüklere eş anlamlı
  (anlamdaş) sözcükler denir.
  C)Eserlerinde teşhise (kişileştirmeye) yer verir.
  D) İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.
 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır?
  A) Ahali davada kadı’nın kararını bekliyordu.
  B) 1982 Temmuz’unun 24’ünde doğmuşum
  C)Türk Dil Kurumu Başkanı’na konuyu iletmişler
  D) Kütahya’dan sonra Afyon’a gidecekmiş.
 3. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
  A) Ali’yi kim çağırdı?
  B) 2’nci sınıfta çok zorlanmıştım.
  C)Aydınlı’lar olaya tepki gösterdi.
  D) Okulumuz 2006’da açılmış.

Özel adlara getirilen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz, bu eklerden sonra gelen ekler için de kesme işareti kullanılmaz.
38.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Türk Dili dergisinin yeni sayısı çıktı.
B) Aslılar bu akşam bize yemeğe gelecek.
C) Bu kitap Fatih’in aradığı kitap.
D) Türkçe’nin en zor konusu bu değil.
39.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizginin kullanımı yanlıştır?
A) Ağlasam sesimi duyar mısınız/ Mısralarımda/ Dokunabilir misiniz/Gözyaşlarıma, ellerinizle?
B) 13/10/2010 tarihinde evlenmişler.
C) Sınav sonuçlarını http://meb.gov.tr adresinden öğrendik.
D) Haftada bir gün huzurevine gider/ oradaki yaşlıların gönlünü alırdı. 

40.Aşağıdaki yay ayraçla belirtilen yerlerden hangisine tırnak işareti gelmelidir?
A)Kemal Atatürk`ün ( ) Ne mutlu Türk`üm diyene! ( ) sözü herkesi duygulandırır.
B) Montaigne ( ) Monteyn ( ) Fransız bir yazardır.
C) Yahya Kemal ( ) 1884-1958 (  ) büyük bir Türk şairidir.
D) Alışverişte fiyat ( ) kadar ( ) kaliteye de önem verirdi. 

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­nak içine alınır.

41.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki açıklamanın örneği değildir?
A) Seneca: “ Kitapsız yaşamak;kör,sağır ve dilsiz yaşamak gibidir.” demiştir.
B) “Gün Olur Asra Bedel “ diye bir kitap okumuştum.
C) “ Senden bir halt olmaz!” diye öfkeyle bağırdı çocuğa.
D) Hz.Ali : “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” demiştir.

42.Aşağıdaki cümlelerin hangisi noktalama bakımından doğrudur?
A) Çiçero:” PayIaşıIan bir sevinç iki kat oIur, payIaşıIan bir acı yarıya iner.” Demiştir.
B) Çiçero:” PayIaşıIan bir sevinç iki kat oIur, payIaşıIan bir acı yarıya iner.” demiştir.
C) Çiçero:” PayIaşıIan bir sevinç iki kat oIur, payIaşıIan bir acı yarıya iner ” demiştir.
D) Çiçero:” PayIaşıIan bir sevinç iki kat oIur, payIaşıIan bir acı yarıya iner ”, demiştir.

43.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır?
A) Düştü m’ola sevdiğimin yurduna
B) Alm.`dan aldığı not yüzünden ortalaması düşmüştü.
C) Evin tüm eşyaları a`dan z`ye tamamlanmıştı.
D) 8`inci madde üzerinde görüş birliğine varıldı.

1.Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

2.Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti konur.

3.Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti konur.

4.Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti konur.

44.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamalardan farklı bir kullanım vardır?
A) Kanun Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
B) Ahmet Bey`in TEMA`ya yaptığı ziyaret çok ses getirdi.
C) 1`den 10`a kadar saymayı öğrenince çok mutlu oldu.
D) Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir.

Ayağı kırılmış küçük bir köpek( ) kulübenin yanına geldi ( ) orada oturan yaşlı adama baktı.Yaşlı adam, ( ) Ne istiyorsun ( ) dedi.

45.Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde veri- len noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) ( , ) ( ; ) ( ̶ ) ( ? ) B) ( , ) ( . ) (  ̶ ) ( , )
C) ( ; ) ( , ) ( ̶ ) ( ? ) D) ( , ) ( ; ) (  ̶ ) ( , )

 

Gün biter, aylar geçer ( ) Anlatmak mümkün müdür hiç ( ) yağmur yağarken ağladığını bir kuşun ( ) Mümkün
müdür gözlerimin renginden söz açmam ( ) İşte, böyle mümkünsüz bir yürek ( )
46.Yukarıdaki parantez içlerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) (.) (,) (?) (?) (…)             B) (.) (?) (.) (?) (…)
C) (.)(?)(?)(?) (…)               D) (.)(?)(.)(.)(.)

Babam( ) abim ve bana günümüzün nasıl geçtiğini sorunca ikimiz de suçlu gözlerle birbirimize baktık( ) Arkadaşımıza ( )bir alt katımızda oturana ( ) nasıl davrandığımızı bilseydi kim bilir ne kadar kızardı( )
48.Bu parçaya sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (,) (-) (-) (.)             B) (,) (;) (,) (,) (.)
C) (,) (.) (.) (,) (.)              D) (;)(.)(-)(-)(.)

 

Yaşar Kemal ( ) Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biridir ( ) İlk romanı ( ) İnce Memed ( ) yaklaşık kırk dile çevrilerek yayımlanmıştır ( )
49.Bu metinde yay avrada belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (.) (-) (-) (.)               B) (,) (;) (.) (,) (.)
C) (,) (;) (;) (;) (.)               D) (.)(?)(-)(-)(.)

Her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz san-dıkları görürsünüz ( ) Saksılarda al, beyaz, koyu kırmızı sardunya ( ) küpe çiçeği, karanfil ( ) Gaz sandıkları da öbek öbek yeşil fesleğen dolu ( )
50.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (.) (,)(…) (.)                B) (.) (,)(.) (.)
C) (.) (:) (…) (.)               D) (.) (,)(;) (.)

 

Salih ( ) karmaşık duygular içinde çekti oltayı. Balığı yemezdi ( ) niçin mi tutardı ( ) Yakalayıp tekrar göle
bırakmak için tutardı. Biraz düşündü ( ) çekti, çekti…
51.Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir ?
A) (,) (,) (:) (,)         B) (;) (,) (:) (;)
C) (;) (,) (?) (,)        D) (,) (,) (?) (;)

Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ” Bir
çocuk kitabı nasıl olmalı ( )” gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak
yapacağız ( )
52.Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (;) (.) (…) (.)                 B) (:) (…) (…) (!)
C) (:) (.) (?) (.)                  D) (;) (…) (?) (!)

 

Bir giysiyi dikmek için terzilerin yaptığı pek çok iş var ( ) ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek ( ) Bu
nedenle terzilere dikiş makinesi, ütü, metre, makas gibi aletler ( ) kumaş, iplik, düğme gibi malzemeler gereklidir ( )
53.Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (.) (;) (!)                     B) (;) (…) (,) (.)
C) (:) (.) (,) (.)                     D) (:) (…) (;) (.)

İstanbul’u en uzak semtlerine (1) bütün tarihî yerlerine kadar gezdik (2) bir yorgunluk (3) bir bıkkınlık (4) bir
pişmanlık hissetmedik.
54.Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül konmalıdır?
A) 1                        B 2                C) 3                 D) 4

 1. göz-lük-çü, al-ış, dur-ak
  2. ver-, gör-; başar-, okut-, yazdır-
  3. Kaybolmasından korktuğum için -olmaz ya -bilgisayarı yanıma aldım.
  55.Bu örneklerden hareketle kısa çizginin işlevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Kelimeler arasında “ve, ila, ile, arasında” anlamlarını vermek için kullanılmıştır.
  B) Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.
  C) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılmıştır.
  D) Kelimelerin kök, gövde ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılmıştır

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort