8. SınıfTest Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………. ORTAOKULU 8.SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 2.ORTAK SINAVI

 

 1. “Yok yere birbirinizi niçin incitiyorsunuz ?” cümlesinde, altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır.
  A)Böyle davranmasına anlam veremedi.
  B) Anneler çocuklarının isteklerine hayır diyemez.
  C) Kağıdı masanın üzerine bırakmasaydın bulabilirdik.
  D) Kiracısıyla gereksiz tartışması sonucu mahkemeye düştü.
 1. Güngörmüş ve saygıdeğer olduğu her hâlinden belli bir teyzeydi ev sahibesi.
  Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) Günümüzde özveri sahibi insanlar iyice azaldı maalesef.
  B) Birçok hayat deneyimi bulunan kimseler ön yargılı olmazlar.
  C) O, hürmeti ve takdiri hak eden davranışlar sergiliyor.
  D) Alçak gönüllü, iyi niyetli ve çalışkan biriyle çalışmak istiyoruz.
 1. Dağlar var karanlık, dağlar var beyaz.
  Korka korka eteğinden öper yaz;
  Ağrıdağ, Babadağ, Gâvurdağ,
  Ilgaz Kubbelerdir, dolaşır, aşılmaz.
  Arif Nihat Asya bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) “Karanlık” sözcüğünün karşıt anlamlısı “aydınlık” sözcüğüdür.
  B) “Beyaz” sözcüğünün eş anlamlısı “ak” sözcüğüdür.
  C) “Var” sözcüğü eş sesli bir sözcüktür.
  D) “Dağ” sözcüğü soyut anlam taşımaktadır. 
 1. Yazılarına yüreğini koymayan bir sanatçı ne kadar uğraşırsa uğraşsın sesini kimseye duyuramayacaktır.
    Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halkın sorunlarına değinmemek
  B) Eserlerinde topluma seslenmemek
  C) Yazılarında ticari kaygılar taşımak
  D) Duygularını eserine yansıtmamak. 
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yanlış verilmiştir?
  A) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. → Benzetme
  B) Yazar bu hikâyede sade bir anlatımı tercih etmiş, yabancı sözcüklere yer vermemiş. → Değerlendirme
  C) Tanınmış bir kişinin hayatını, eserlerini, başarılarını tarafsız bir şekilde anlatan inceleme yazılarına biyografi denir. → Tanımlama
  D) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygularını ifade eder. → Karşılaştırma 
 1. Kimi kişiler sıradan önemsiz bir konu üzerinde bile öyle tatlı konuşurlar ki dinleyenleri ağızlarına baktırırlar. Kendilerini büyük bir dikkatle dinletebilirler. Çok güzel konuşan böyleleri için “- – – -” deyimini kullanırız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
  A) lafı gediğine koymak B) bülbül gibi şakımak
  C) ağzından bal akmak D) ağzında bakla ıslanmamak 
 1. İşte doğduğun eski evdesin birden
  Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven
  Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
  Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar
  Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Lamba, merdiven
  B) Ninniler, beşik
  C) Ev, beşik
  D) Mağluplar, mahzunlar

 

 1. Tüm dertlerimizi annemize anlatır, yardım beklerdik.
  Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
  B) Yer tamlayıcısı eksikliği
  C) Eklerin yanlış kullanılması
  D) Gereksiz sözcük kullanılması 
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur?
  A) Elektriklerin kesilmesiyle düğüne ara vermek zorunda kaldık.
  B) Yeterince çalıştıysan sınav kaygısı taşımana gerek yok.
  C) Yaşanan o kötü olaydan sonra ne yapacağımı bilemedim.
  D) Aradığın kitabı kütüphanenin sadece bu bölümünde bulabilirsin. 
 1. Otuz yıldır aynı şehirde yaşıyoruz, – – – – Bu cümlenin “sitem” anlamı taşıması için aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanması gerekir?
  A) başka bir yere gitmemiz zor.
  B) buranın havasına suyuna alıştık.
  C) artık farklı bir şehre taşınmak istiyorum.
  D) bir kez olsun evimize gelmediniz.
 1. Gördüğün bir olumsuzluğu düzeltmezsen veya düzeltilmesine yardımcı olmazsan o olumsuzluğun sonuçlarından sen de sorumlu olursun. Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile çelişmektedir?
  A) Zulme sessiz kalanlar, en az o zulmü yapanlar kadar suçludur.
  B) Yapılan yanlışlara müdahale etmeyenler bu yanlışlara katılmış sayılır.
  C) Yapılan kötülüklere ses çıkarmayan, sabreden insan zamanla olgunlaşır.
  D) Dünyada yaşanan olumsuzluklarda bunlara sessiz kalanların da suçu vardır.
 1. İnsan beyni, sahibinin yapmak istediği şeyi gerçekleştirme yollarını bulacak şekilde yaratılmıştır. “Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.” diyen atasözü de bu fikri doğrulamaktadır. Pek çok insan, insan kudretinin dışında zannedilen muazzam işleri sadece azimleri sayesinde başarmış, o işleri yapmayı akıllarından bile geçirmeyen insanlarsa varılan netice karşısında şaşakalmışlardır. Atatürk’ün çok güzel bir sözü var: “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.” Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsan beyni, sanıldığından daha üstün özelliklere sahiptir.
  B) Küçük hayalleri olan insanlar, başarısız olmaya mahkûmdur.
  C) İnsan, kararlı olursa en zor işlerin bile üstesinden gelebilir.
  D) Büyük işleri sadece büyük ve önemli insanlar yapabilir. 
 1. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır?
  A) Fakir sakanın bir eşeği vardı. Zayıf, zavallı bir eşekti bu; sırtında yüzlerce yara vardı. Yemek için arpa bile bulamıyordu.
  B) Bir gece ağabey yine sırtına bir çuval buğday almış. Kardeşinin ambarına götürecekmiş. Az sonra karşısında ne görsün? Kardeşi de bir çuval buğdayla onun evine gitmiyor muymuş?
  C) Elindeki ibriği bıraktı. Yukarıdan gelen seslere kulak kabarttı. Bu, kuledeki nöbetçinin sesiydi. Kolları sıvalı, ayakları çıplak, başında takke, hemen yukarı koştu.
  D) Geçen sene sınıfımıza zayıf, cılız bir çocuk gelmişti. O kadar iyi ve çalışkan bir öğrenciydi ki ne zaman fırsat bulsak yanına gider, onunla konuşurduk.
 1. Ormanlar doğamızın en önemli unsurlarıdır. 250 m genişliğindeki bir orman gürültüyü %50 azaltır. Ülkemiz orman bakımından oldukça zengindir. Ülkemizde 10.000’e yakın bitki türü vardır. Bunlardan 3.000’i yalnızca Türkiye’de yetişir. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?
  A) Betimleme B) Örnekleme
  C) Sayısal verilerden yararlanma  D) Tanımlama
 1. ‘‘Vurmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında kullanılmıştır?
  A) Güneş ışıkları pencerenin önündeki çiçeklere vuruyor.
  B) Duvarın kirlenen yerlerine boya vurmalısınız.
  C) Zor duruma düşünce kendini deliliğe vuruyordu.
  D) Ekonomik kriz, beyaz eşya satıcılarını da vurdu. 
 1. Aşağıdakilerden hangisinde zarf-fiil cümleye durum anlamı katmıştır?
  A) Otobüs beklerken eski arkadaşlarını gördü.
  B) Kardeşinin geldiğini duyunca kapıya koştu.
  C) Çocuğu uyutur uyutmaz ev işlerini yapmaya koyuldu.
  D) Araştırmasına bazı kitapları inceleyerek başlayacaktı.
 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
  A) Bizim takım dün yaptığı karşılaşmayı kazandı.
  B) Sahnenin arkasında büyük bir telaş yaşanıyordu.
  C) İnsan, olayları değerlendirebilen bir varlıktır.
  D) Sabah başlayan yağmur giderek hızını artırdı.
 1. Bir ailenin yatırım yapacağı en önemli alan, çocuğunun geleceğidir.” Cümlesinin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) Kurallı, olumlu, isim cümlesi
  B) Kurallı, olumlu, fiil cümlesi
  C) Devrik, olumlu, fiil cümlesi
  D) Devrik, olumsuz, isim cümlesi
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Ziya Gökalp Bulvarı’nda ufak bir dükkân açmıştık.
  B) Çanakkale boğazına büyük bir köprü yapılacakmış.
  C) Bazı liselerde yabancı dil olarak Almanca öğretiliyor.
  D) Uzak Doğu’dan gelen heyete şehirdeki müzeler gezdirildi. 
 1. Ünlü şairin konuşma yaptığı salonda bir çok şiire hevesli genç vardı. Aşağıdakilerden hangisinde,bu cümledekiyle aynı türden bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Çocuğun yaşı geliştikçe derdi çoğalır,derler.
  B) Biraz bahçede bekleyince huysuzlanmaya başladılar.
  C) Memduh Bey’in okulumuza katkılarını hep sineye çektik.
  D) Önüne çıkan olasılıkları iyi değerlendirerek Bu noktaya ulaştı. 
 1. Babam, oyuncak yüzünden kavga eden kardeşlerimin elinden oyuncağı alınca onlar bir köşeye çekilip sessizce oynamaya başladılar. Bunun üzerine annem “- – – -” dedi. Bu cümlede boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Bal tutan parmağını yalar.
  B) Yağmur yağdı böyle oldu.
  C) Yorgan gitti, kavga bitti.
  D) Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan (özne) belli değildir?
  A) Ahmet esprileriyle sınıftaki arkadaşlarını güldürdü.
  B) Araştırması için yurt dışından örnekler getirtti.
  C) Yaralı geyik, hemen hayvanat bahçesine götürüldü.
  D) Bahçesinde birbirinden güzel çiçekler yetiştirdi. 
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizginin (-) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Körfez’de yapılan yeni köprü ile İstanbul-İzmir yolu oldukça kısaldı.
  B) Fiilimsi yapan “-miş” eki, geçmiş zaman eki olarak da kullanılır.
  C) Yakup Kadri yazar olarak -aynı zamanda bir vekildi- önemli işlere imza attı.
  D) Doğum tarihi nüfus cüzdanında “10-12-1981” olarak görünüyor. 
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
  A) Hiç değilse bu cevabım doğru çıksın bari.
  B) Çocuklar sen çağırınca çabucak geliverdi.
  C) Evden çıkmadan herkesle vedalaştı.
  D) Elbette bu konuyu konuşmuş olabilirler.
 1. Türkçede bazı sözcükler isim-fiil ekiyle türediği hâlde zamanla isimleşmiş, fiilimsi özelliğini kaybetmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir sözcük vardır?
  A) Babamın yaptığı uçurtma çok güzel uçuyordu.
  B) Yorulsa da bahçesini çapalamaya devam etti.
  C) Ödevlerini erken bitirme telaşına düştü.
  D) Kanayan kolunu bir bezle sarmayı düşündü.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort