8. SınıfTest Cevapları

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU

TÜRKÇE DERSİ 8/A SINIFI 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

Adı-Soyadı:                  Numara:                  Not:

TÜRKÇEMİZ PARMAK İZİMİZDİR

Bizi bize, bizi herkese anlatır, sevdirir, saydırır, çağdaş uygarlığın üstüne taşır.
Onu yabancı dillere sildirmeyelim, dünyadan silinmeyelim.
1. Bu afişin başlığında okuyucunun dikkatini çekmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A) Türkçenin yabancı dillerden üstünlüğü vurgulanmıştır.
B) Türkçenin bizi herkese anlattığı söylenmiştir.
C) Türkçenin yabancı dillerden etkilendiği belirtilmiştir.
D) Türkçe, somutlaştırılarak parmak izine benzetilmiştir.

2. “Suçlar, insanın yüzünde görünseydi, …”cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa “insanın kendisiyle yüzleşmekten kaçındığı” anlamı kazanır?
A) yasalara karşı gelemezdik.
B) aynaya bakmaktan korkardık.
C) adalet kendiliğinden gerçekleşirdi.
D) sokaklar bomboş kalırdı.

1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.
2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tüm gücüyle savaşıyordu.
3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekmişti.
4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim.
3. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında
kullanılmıştır?

A) 1. ve 2.   B) 1. ve 4.   C) 2. ve 3.   D) 2. ve 4.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlı değildir?

A) Yıldız topluluklarının kümelenerek gök adaları oluşturması gibi gök adalar da küme oluşturur.
B) Kardeşimin doğum gününde salonu süslemek için kırtasiyeden fon kartonu aldım.
C) Şairin bu şiirinde kullandığı ölçü, diğer şiirlerinde kullandığından farklı.
D) Suyun donması için ortam ısısının sıfır derecenin altında olması gerekir.
5. Zaman su gibi akıp geçiyordu. Benim önümdeyse dağlar kadar kitap vardı. Bir an önce bitirmeliydim bu kitapları. Ama bir türlü kendimi toparlayamıyordum. Kitaplarımın benimle inatlaşması da cabasıydı.

Bu parçada aşağıdaki anlatımı güçlendirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?

A) Abartma  B) Konuşturma C) Kişileştirme  D) Benzetme

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisine yazar duygularını da katmıştır ?
A) Bu romanında kasabadaki halkın sorularını anlatmaktadır.
B) Şiirlerinde daha önceki sanatçıların kullandığı söz sanatlarını göremezsiniz.
C) Onun yazıları öylesine mükemmel ki taklit bile edilemez.
D) Onun şiirleri, ölümünden on yıl kadar sonra tavan arasında bulundu.

7. (1) Sözcükler hangi yetenekli kalemden akarsa aksın, bir resmi anlatmaya yetmez. (2) Olsa olsa ressamın ve resimlerinin arasında dolanır. (3) Sağlıklı bir bakış açısı yaratmaya çalışır fakat resme ışık tutmaz, resmin kendi ışığının görülmesine yardımcı olur. (4) Duygu ve düşünceler renklerle nasıl anlatılırsa sözcüklerle de öyle ifade edilir.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1                  B) 2                  C) 3                  D) 4

8. Yakınlarımızın güzel şeylere kavuşması onlardan bizim de yararlanmamız olasılığının doğması demektir.

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisine ait olabilir ?
A) Komşuda pişer, bize de düşer.
B) Herkesin geçtiği köprüden sen de geç .
C) Ağlayanın malı gülene fayda etmez.
D) İnsan insanın aynasıdır.

9. ”İçin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine ”sebep-sonuç” anlamı katmamıştır?
A) Maçta iyi oynadığı için diğer maç ilk on birde başlayacakmış.
B) İş yerinde sorun olduğu için eve geç gelecekmiş.
C) Benim için bunların hiçbir önemi yok.
D) Uzun zamandır görüşemediğimiz için beni özlediğini belirtmiş.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir yargı söz konusudur?

A) Yeni yerleri keşfetmek hep ilgimi çekmiştir
B) Yanlarından ayrılır ayrılmaz otobüse koştum
C) Kitap, ikinci baskısında elli bin sattı.
D) Bugünkü sınava hiç çalışamadım.
11. Ötelerden yavaş yavaş bir gölge ilerlemeye başladı dereye doğru. Gölge siyah bir pantere aitti. Panter, kolay kolay kimsenin yolunda görmek istemediği bir hayvandı. Çünkü panter avını bir çırpıda yiyiverirdi. Av sırasında bir boğa kadar güçlü, bir çakal kadar zeki, yaralı bir fil kadar gözü pekti; ama konuştuğu zaman sesi bal gibi tatlı, kadife gibi yumuşak çıkıyordu.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
B) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
C) Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır.
D) Öyküleme tekniği kullanılmıştır.

12. Günler arasından yazın ucu gözükünce içimde tarif-siz bir boşluk doğar. Ortalıkta kimsecikler kalmamış-tır. Artık sokakta, otobüslerde adım başı bir tanıdıkla karşılaşamazsınız. Telefonunuz çalmaz olur. Birileri-ni arar, cevap alamazsınız. Kapısını çalacak bir dost bile bulamazsınız. Herkes tatilini geçireceği bir yer bulmuştur kendine.
Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaz Parıltısı      B) Yaz Biterken C) Yaz Geceleri     D) Yaz Hüzünleri

13.  I. ilim irfan sahibi
II. cahiller ve papağanlar varsa
III. okumuşlardadır
     IV. hata onlarda değil
V. bir cemiyette
Yukarıdaki kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?                                                                                                 

A)  I – III – V – II –  IV         B)  II – IV – I – III – V
C)  V – II – IV – I  – III         D)  II – IV – V – I – III

14. Müzikten arta kalan zamanlarda gezmeyi çok seviyoruz. Arkadaş grubumuzla motosikletlere atlayıp doğaya çıkıyor; köyleri, yaylaları dolaşıyoruz.
Bu parçada geçen altı çizili fiilimsilerin türü, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil    B) Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil
C) İsim-fiil, zarf-fiil, sıfat-fiil    D) Sıfat-fiil, isim-fiil, zarf-fiil

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir öge vurgulanmıştır?
A) Mehmet Bey, hatıralarından heyecanla bahsediyordu.
B) Uzun zamandır bu projeyi hazırlamak için uğraşıyordu.
C) Başından geçenleri bize tek tek anlattı.
D) Bütün aile bu bayramda dedemlerde toplandı.

16. İyi romancılar yetiştirmişiz ama iyi okuyucular yetiştirmemişiz. İyi okuyucu ile sıradan bir okuyucu arasında fark vardır. İyi bir okuyucu; çoğu zaman, güzel denilen yazılarda bile yazarın düşünmediği başka güzellikleri bulur; okuduklarına daha farklı, daha zengin anlamlar yükler, ona renk kazandırır.
Parçaya göre iyi bir okuyucu olmanın esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Okurken kitaptaki güzellikleri anlayabilmek.
B) Yazarla aynı düşüncelere sahip olabilmek.
C) Okuduklarına kendisinden de yeni yorumlar katmak.
D) Sürekli olarak farklı kitaplar okumak.

17. Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisinin öznesine göre çatı özelliği diğerlerinden farklıdır?
A) Kalkar kalkmaz sendeleyerek yere düştü.
B) Dost düşman herkes cenazeye geldi.
C) O, herkese yardım eder.
D) Hırsızlar, polis tarafından yakalandı.

18. Anlamca birbirine bağlı olduğu halde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan cümlelere bağımsız sıralı cümle denir.
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümleye örnektir?
A) Bugün Ayşelere, yarın Alilere gideceğiz.
B) Komşumuz annemi aramış, bulamayınca çaresiz kalmıştı.
C) Bu kitap çok güzel, bizi oldukça bilgilendiriyor.
D) Kitaplarını toplamalısın, akşama misafir gelebilir.

19. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Sınıfını geçsin de istediğini yapmaya hazırım.
B) Kızım Elif, 22 nisanda dünyaya geldi.
C) Ankara kalesinden şehir manzarası çok güzeldir.
D) Sınıftaki öğrencilere 5’şer soru çözdürdü.

20. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?
A) Boş zamanlarını iyi değerlendiriyor musun
B) Sınıfımı geçtim mi tatile çıkacağım
C) Neden bana gelmedin
D) Babamı mı arıyorsun

CEVAP ANAHTARI: 1.D 2.B 3.C 4.B 5.B 6.C 7.D 8.A 9.C 10.D 11.C 12.D 13.C 14.D 15.D 16.C 17.D 18.D 19.A 20.B

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort