8. Sınıf

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103 Cevapları

2017-2018 8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı 6. Ünite Sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 6. Ünite Sayfa 98 Cevapları

HESAPLARI KAPATAN ANTLAŞMA LOZAN

Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasına etkileri yukarıda belirtilmiştir. Bunlardan uygun olanını aşağıda verilen açıklamaları okuyarak altında yer alan boşluğa yazınız.

Yargısal ayrıcalıklar, uyrukluk, azınlıkların korunması gibi konuların tamamı Türkiye’nin istekleri yönünde düzenlendi.

Yabancı devletlerin iç işlerimize karışması engellenerek bağımsızlık sağlanmıştır.

Türkiye dış politikasını sağlam temellere oturtmuş, dünya devletleri ile iyi ilişkiler kurmanın yolunu açmıştır.

Yurtta barış dünyada barış.

Sınırları belli bir coğrafyada, bağımsız bir devlet olarak yaşama hakkını dünya devletlerine kabul ettirmiştir.

Dünya devletleri ile eşit, yeni bir siyasi düzen ve hukuki düzen kurmuştur.

Dünya devletlerince onaylanıp herhangi bir süre sınırlaması olmadan yürürlüğe girmiştir.

Güncelliğini koruyan bir antlaşmadır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 6. Ünite Sayfa 99 Cevapları

TÜRK DIŞ POLİTİKASI ŞEKİLLENİYOR

Aşağıda Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel amaçları ve numaralandırılmış şekilde ilkeleri verilmiştir.Siz de her ilkenin numarasını ilgili amaçla verilen boşluğa yazarak eşleştirme yapınız. 

 1. Milli gücümüze dayanmak
 2. Milli sınırlarımız içerisinde kalmak
 3. Milli politikayı yürütürken her zaman iç politikayı esas almak
 4. Hukuka bağlılık
 5. Gerçekleştirilemeyecek emeller peşinden koşmamak
 6. Milletlerarası ilişkilerde karşılıklı eşitliğe dayanan ilişkiler, dostluklar ve ittifaklar kurmak
 7. Dış politikada ve diplomaside bilim ve teknolojiyi rehber edinmek

Milletimizin siyasi, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz, ilim ve fen olacaktır.

Dış politikada ve diplomaside bilim ve teknolojiyi rehber edinmek

Dış siyaset, iç teşkilatın dayanamayacağı genişlikte olmamalıdır. Milli gücümüze dayanmak

Bugünkü Türk milleti, varlığı için bugünkü yurdundan memnundur. Milli sınırlarımız içerisinde kalmak

Dış siyasetimizde ülkenin korunmasını, güvenliğini, vatandaşların haklarını herhangi bir saldırıya karşı bizzat savunacak güçte olmak özellikle önem verdiğimiz noktadır. Milli politikayı yürütürken her zaman iç politikayı esas almak

Yurtta barış, dünyada barış. Milletlerarası ilişkilerde karşılıklı eşitliğe dayanan ilişkiler, dostluklar ve ittifaklar kurmak

Dış siyasetimizde başka bir devletin hukukuna saldırı yoktur. Hukuka bağlılık

Hayali dış siyasetler peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler. Gerçekleştirilemeyecek emeller peşinden koşmak

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 6. Ünite Sayfa 100 Cevapları

YAKLAŞAN DÜNYA SAVAŞI VE ÇÖZÜLEN SORUNLAR

A. İkinci Dünya Savaşı öncesinde dış politikada çözüme kavuşturulan konuları ve çözüm şekillerini aşağıdaki kutulara yazınız.

 • Sorunun Adı: Musul Sorunu
 • Nasıl Çözümlendiği: Misak-ı Milli sınırları içinde olan Musul kesin olarak elden çıkarılmıştır.

B. Yaklaşan İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda izlediği politika doğrultusunda aldığı önlemleri aşağıdaki bölümlere yazınız.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarafsızlık politikasını izleyerek savaş dışı kalmayı hedeflemiştir ve dış politikasını da bu yönde şekillendirmiştir. Bu politikanın yanı sıra Türkiye II. Dünya Savaşı öncesinde;

– Radyo yayınlarında kesintiler yaparak,
– Askeri alandaki çalışmalarını arttırarak ve askeriyeye daha fazla bütçe ayırarak,
– Kritik bölgelerde gecenin belli saatlerinden sonra sokağa çıkma yasağı uygulayarak,
– Üretim-tüketim ve dağım alanları ile ilgili Milli Korunma Kanunu çıkartarak,
– Alman işgaline karşı sivil savunma tedbirleri alarak,
– Tahıl stoklarına el koyarak savaş öncesi önlemler almıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 6. Ünite Sayfa 101 Cevapları

HATAY TÜRKİYE’YE KATILIYOR

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 101 Cevabı

Hatay’ın Türkiye’ye katılması ile ilgili bir araştırma yapınız. Atatürk’ün bu konuda izlediği politikayı ve gösterdiği özveriyi anlatan bir kompozisyon yazınız.

TÜRKİYE’YE AİT İL

Engebeli ve zifiri karanlık yollardan geçen Türkiye Devleti, elbette bu noktaya kolay bir şekilde gelmemiştir. Tarih sahnesinde Türk milletinin azmi, cesareti ve hatta kararlı oluşu tüm ülkeler tarafından büyük yankılar uyandırmıştır.

Türkiye’nin tarihte Fransa ile anlaşmazlık yaşadığı en önemli konulardan birisi de Hatay ilinin hangi ülkeye ait olduğu idi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Misak- Milli sınırları içinde bulunan Hatay aynı zamanda Fransa’nında ilgi alanına giriyordu.

1921 Ankara antlaşması ile Fransa, Hatay ve İskenderun’un tüm haklarını üzerine alsa da 9 Kasım 1936’da tüm bu haklar Fransa tarafından Suriye’ye devredilmiştir. Bu süreç içinde yılmayan ve Misak-ı Milli sınırları içinde ola Hatay’dan vazgeçmeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hatay sınırına asker yığarak kendisine ait olanı almak için çaba göstermiştir.

1938 yılının Ağustos ayında zaten Türkiye sınırlarına ait olan il, Hatay halk seçimleri sonucunda Türkiye sınırları içine katılmıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 6. Ünite Sayfa 102 Cevapları

ATATÜRK ÖLMEDİ

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 102 Cevabı

A. Atatürk’ün ölümü üzerine yabancı düşünür ve devlet adamlarının Atatürk hakkındaki görüşlerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri aşağıdaki bölüme yazınız.

“Benim üzüntüm bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’niın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.” (ABD Başkanı-Franklin ROOSEVELT)

“O büyük insan yalnız Türkiye için değil bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” (Afgan Kralı Emanullah HAN)

B. Yukarıdaki düşüncelerden yola çıkarak Atatürk’ün kişilik özellikleri, yaptıkları, düşünceleri ve hedeflerinin evrensel değerini aşağıdaki bölüme yazınız.

Mustafa Kemal Atatürk, milleti için kendi canını hiçe sayan, milletinin ve vatanın özgürlüğü için her şeyi göze alan mücadeleci, ileri görüşlü ve idealist bir liderdi ancak tüm bunları yaparken hiç bir devletin bağımsızlığına dokunmamış ve hiç bir devlete saygısızlık yapmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, kendi vatanının bağımsızlığını stratejik yollar ile kazanan sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletine değil tüm dünyaya mal olmuş büyük bir devlet adamı idi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 6. Ünite Sayfa 103 Cevapları

ANITKABİR

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Anıtkabir ile ilgili araştırma yaparak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

A. Anıtkabirin yapılması için açılan proje yarışmasını kazanan mimar ve inşa eden mühendisin adlarını yazınız.

 • Mühendis: Emin Onat
 • Mimar: Orhan Arda

B. Atatürk’ün mezarı Anıtkabir’in tam olarak neresindedir?

Atatürk’ün mezarı Anıtkabir’de tören yapılan mozelenin altındaki mezar odasında bulunmaktadır.

C. Atatürk’ün naaşı, Anıtkabir’e nakledilene kadar nerede tutulmuştur?

Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e getirilmeden önce geçici olarak Ankara Etnografya müzesinde tutulmuştur.

Ç. Atatürk’ün mezarına konulan toprak nereden getirilmiştir?

Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’de mermer içine konulmuştur.

D. Anıtkabir’de Atatürk dışında kimin mezarı bulunmaktadır?

Anıtkabir’de Atatürk dışında dördüncü Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel’in ve İsmet İnönü’nün mezarı da bulunmaktadır.

E. Atatürk’ün naaşı hangi tarihte Anıtkabir’e getirilmiştir?

Atatürk’ün naaşı 10 Kasım 1953 senesinde Ankara Etnografya Müzesi’nden alınarak Anıtkabir’e getirilmiştir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort