8. Sınıf

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı 3. Ünite Sayfa 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Ya İstiklal Ya Ölüm Cevapları 2017-2018

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 34 İlk Zafer Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. İlk Zafer

Dogu Cephesi ile ilgili soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı soruların altında yer alan kutulara yazınız.
Ermeni sorununun temel nedenleri nelerdir?
1896 senesinde Ermenilerin Osmanlı Bankasına saldırması,
1905 senesinde Ermenilerin II. Abdülhamit’e suikast düzenlemesi,
Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Trablusgarp Savaşı zamanında Ermenilerin ayaklanmalar çıkararak ülke huzurunu kaçırması,
Birinci Dünya Savaşının ilk dönemlerinde Ermeni çetelerinin Rusya’yı desteklemesi gibi nedenler Ermeni sorununu ortaya çıkarmıştır ve tüm bu sorunlar sonucunda Osmanlı Devleti 1915 senesinde çıkardığı kanun ile Ermenilerin güney illere göç ettirilmesine karar vermiştir.

Osmanlı Devleti’nin Ermeni sorunu ile ilgili çıkardığı kanunun adını yazınız.

14 Mayıs 1915 – Sevk ve İskan Kanunu
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Doğu Cephesi’nin açılmasındaki etkisi nedir?
Mondros Ateşkes Antlaşmasında İtilaf Devleti “Vilayet-i Sitte” adı verilen doğu illerinde güvenliklerini tehdit eden bir durum olduğunda işgal yapacaklarını ifade etmişlerdir ancak sonradan işgal nedenleri gösteren İtilaf Devleti Doğu illerine işgale başlayınca burada Doğu Cephesi açılmak durumunda kalmıştır.
TBMM’nin Doğu Cephesiyle ilgili yaptığı çalışmalar nelerdir?
Doğu Cephesinde Kazım Karabekir, Mondros Ateşkes Antlaşması hükmüne uymayarak orduları terhis etmemiştir ve TBMM tarafından Kolordu Komutanı olarak Doğu Cephesine atanmıştır. Kars, Gümrü ve Sarıkamış ele geçirildikten sonra Gümrü antlaşması imzalanmıştır. Bu zafer TBMM’nin siyasi ve askeri alandaki ilk zaferi olmuştur.
Doğu Cephesi’ndeki savaşı sona erdiren antlaşmanın adı nedir? Bu antlaşma ile hangi yerler kazanılmıştır?
Gümrü Antlaşmasıdır. Bu savaş sonucunda TBMM, Kars, Sarıkamış ve Gümrü ele geçirmiştir. Bununla birlikte Ardahan ve Artvin dışında kalan Doğu sınırı çizilmiştir.
Doğu Cephesi’nde kazanılan başarı TBMM’ye ulusal ve uluslararası düzeyde neler kazandırmıştır?
Ermeniler Doğu emellerinden vazgeçmiştir. Sevr antlaşmasının geçersizliği resmen görülmüştür. En önemlisi de TBMM’nin diğer ülkeler üzerinde otoritesi ve siyasi gücü artmıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 35 Bağımsızlık için ilk kurşun Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Bağımsızlık İçin İlk Kurşun

A. Güney Cephesi ile ilgili soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı ilgili kutuya yazınız.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Urfa, Antep, Maraş ve Adana’yı işgal eden ilk devlet hangisidir?
Güney Cephesi’ndeki savaşlar kimlere karşı yapılmıştır?
Güney Cephesi’nde yürütülen kurtuluş mücadelesini, Doğu ve Batı Cephelerinden ayıran temel fark nedir?
Maraş’ta halkın işgalcilere karşı direnişinin simgesi olan kahraman kimdir?
Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi hangi antlaşma ile sona ermiştir?
Millî Mücadele’nin ilk kurşunu nerede atılmıştır?
B. Güney Cephesi kahramanlarından Sahin Bey’in biyografisini arastırınız. Edindiginiz bilgileri asagıdaki bölüme kısaca yazınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 36 Bağımsızlık için ilk kurşun Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. İstiklal Marşımız

Asagıda Istiklal Marsı’mızın iki kıtası verilmistir. Bu kıtalardan yola çıkarak Istiklal Marsı’nın millî kimligin hangi özelliklerine vurgu yaptıgını alttaki bosluga yazınız.
Ben ezelden beridir hür yasadım, hür yasarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmıs? Sasarım! Kükremis sel gibiyim, bendimi çigner, asarım. Yırtarım dagları, enginlere sıgmam, tasarım.
Arkadas, yurduma alçakları ugratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Dogacaktır sana va’dettigi günler Hakk’ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 37 İstiklal Yolu Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. İstiklal Yolu

Kurtulus Savası sırasında cephane tasıma hattı olarak kullanılan ve “Istiklal Yolu” olarak adlandırılan zorlu yolu olusturan merkezleri harita üzerinde isaretleyerek gösteriniz.
Eli silah tutan erkek nüfus cephede savaşta olduğu için İstiklal Yolu’nda görev alan nakliye kolları daha çok cephe gerisinde kalan çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyordu.
Aşağıda bu yolda yaşanan fedakârlıklara konu olmuş kahramanların isimleri yer almaktadır. Kuvayımilliye ruhunu yansıtan bu kahramanlar hakkında bilgi toplayarak edindiğiniz bilgileri simlerinin altındaki kutulara yazınız.
HALİME ÇAVUŞ
HAMAMCI KADI SALİH REİS
ŞEHİT ŞERİFE BACI

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 38 Gerçek Kurtuluşa Giden Yol : Maarif Kongresi Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Gerçek Kurtuluşa Giden Yol: Maarif Kongresi

A. Mustafa Kemal’in, Kurtulus Savası’nın önemli bir asamasında ertelenmek istenen Maarif Kongresi ile ilgili asagıdaki düsüncesini yorumlayarak altında yer alan bosluga yazınız.
“Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım.”
(Özakman, 2005: 74)
B. Mustafa Kemal’in, Maarif Kongresi’nde yaptıgı konusmadan yapılan alıntıyı göz önüne alarak geri kalmıslıktan kurtulmak için nasıl bir egitim programı uygulanması gerektigini alıntının altında verilen bosluga yazınız.
“Millî eğitim programı derken hurafelerden, yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen bütün tesirlerden uzak, tarihî ve millî karakterimize uygun bir kültürü kastediyorum…”
(Özakman, 2005: 184

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 39 Topyekun Savaş Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Topyekun Savaş Kütahya-Eskisehir Savası’nın kaybedilmesinin yarattıgı karamsar ortamda

Mustafa Kemal baskomutanlıgı üstlenmis ve Tekâlif-i Milliye Kararları’nı yayımlamıstır.
Yukarıda verilen okuma parçasını dikkate alarak, Tekâlif-i Milliye Kararları’nın Kurtulus Savası’nın zanılmasındaki etkisini degerlendiriniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 40 Karar Vermek Zor Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Karar Vermek Zor!

Asagıda Kütahya-Eskisehir ve Sakarya Savaslarında yasanan güçlükler ve bu savasların kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü ile ilgili örnekler verilmistir.
Verilenlerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in kisilik özellikleri ile ilgili düsüncelerinizi örneklerin altında yer alan bölüme yazınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 41 Karar Vermek Zor Etkinlik Soruları ve Cevapları

8. Kurtuluş Savaşı’nın Kaderi Çiziliyor

Asagıdaki etkinligin üst bölümünde Kurtulus Savası Batı Cephesi’ne ait olaylar, alt bölümünde de bu olaylara ait özellikler verilmistir. Hangi özelligin, hangi olaya ait oldugunu bulunuz. Bas tarafındaki bosluga ilgili olayın numarasını yazarak eslestiriniz.
Batı Anadolu Kuvayımilliye birlikleri, düşmana cesurca karşı koydu, halkı korudu ancak düşmanı yurttan atma konusunda yeterli değildi. Bu nedenle Kuvayımilliye’nin dağıtılması, yerine yeni bir ordunun kurulması gündeme geldi.
Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Bu zafer sonrasında İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’nı topladı.
Savaşın sonunda Mustafa Kemal başkomutan oldu. Başkomutan Mustafa Kemal tarafından Türk ordusunun silah, araç gereç, mühimmat, yiyecek ve donatım malzemesi eksiklerinin giderilmesi için Tekâlif-i Milliye emirleri yayımlandı.
Yunanların son saldırı savaşı oldu. Bu zaferle Türk ordusunun Viyana önlerinden beri devam eden geri çekilme süreci durdu. Savaş sonrası Mustafa Kemal’e TBMM tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi.
Kurtuluş Savaşı boyunca yapılan bu tek saldırı ile kesin zafer kazanıldı. Artık diplomatik zaferler için ortam hazırdı. Sömürgeci devletlerin Anadolu’ya yönelik beklentileri boşa çıkarıldı.
Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan geri alınmıştır. Sevr Antlaşması’nın geçersizliği kanıtlanmış, Misakımillî büyük ölçüde gerçekleşmiştir. İtilaf Devletleri Osmanlı’yı hukuken yok saymıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 42 Karar Vermek Zor Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Her Zaferle Bağımsızlığa Bir Adım Daha…

Asagıda Batı Cephesi’nde yasanan savaslar ve bu savasların etkileri yer almaktadır.
Savasların yarattıgı etkileri seçiniz. Ilgili savas adının yer aldıgı kutulara bu etkilerin basındaki numaraları yazınız.
Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
Mustafa Kemal başkomutan oldu.
Tekâlif-i Milliye Kararları yayımlandı.
İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’nı topladı.
Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
İlk anayasa kabul edildi.
Mustafa Kemal’e TBMM tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi.
TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman ülke Afganistan oldu.
Kafkas devletleri ile Kars Antlaşması imzalandı.
Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.
İstiklal Marşı kabul edildi.
İtalya, işgal bölgelerinden çekilmeye başladı.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 3. Ünite Sayfa 43 Karar Vermek Zor Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Eser İnceliyoruz

Asagıda Kurtulus Savası’nı konu alan eser örnekleri verilmistir. Bu örneklerden ya da konu ile ilgili sizin seçeceginiz roman ya da hikâyelerden bir tanesini okuyunuz.
Eserlerdeki olay ve olguların tarihi gerçeklerle iliskisini asagıda ayrılan yere yazınız.
Halide Edib Adıvar Türkün Ateşle İmtihanı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban
Samim Karacagöz Kalpaklılar

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort