8. Sınıf

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 211, 212 Cevapları

2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 211, 212 Atatürk’ten Sonra Türkiye Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 211 Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya, İtalya ve Japonya Mihver devletlerini oluşturmuştur.
2. İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB ve ABD dünyanın en büyük iki devleti hâline gelmiştir.
3. İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomiyi olumsuz etkilemesini önlemek için Türkiye, savunucu ve koruyucu bir önlem olarak Millî Korunma Kanunu adıyla bir kanun hazırladı.
4. 18 Temmuz 1945’te Nuri Demirağ’ın başkanlığında Millî Kalkınma Partisi kurularak Türkiye Cumhuriyeti’nde uzunca bir aradan sonra çok partili hayata geçilmiş oldu.
5. 1961’de inşa edilen, soğuk savaşın simgesi olan Berlin Duvarı 1989’da yıkıldı.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

(D) 1. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmadığı hâlde özellikle ekonomik açıdan olumsuz etkilenmiştir.
(D) 2. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru demokratik ülkelerin yanında yer alması,
çok partili hayata geçişte etkili olmuştur.
(Y) 3. ABD’nin Marshall Planı doğrultusunda başlattığı yardımlarla 1950’li yıllarda Türkiye’de öncelikle sanayi sektöründe modernleşme hareketleri başladı
(D) 4. Demokratik anlayışını uluslararası düzeyde geliştirmeye çalışan Türkiye, 1954’te Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ni imzalamıştır.
(D) 5. Millî Güvenlik Kurulu, devletin millî güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili tavsiyelerini ve görüşlerini Bakanlar Kurulu’na bildirir.
(Y) 6. Türkiye, dünya barışına katkı sağlamak üzere ilk defa Kıbrıs’a asker göndermiştir.
(D) 7. Türkiye’nin diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yoğunluk kazanmıştır.
(Y) 8. Körfez Savaşı nedeniyle Irak’a uygulanan ambargo Türkiye’nin dış satımını olumlu etkilemiştir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında ver almaz?
A) Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmaların ağır şartlar içermesi
B) Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikaları
C) Milletler Cemiyetinin sorumluluklarını yerine getirememesi
D) ABD ve SSCB’nin dünyanın en büyük iki devleti olarak rekabet içerisine girmesi

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 212 Soruları ve Cevapları

2. Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye olan etkileri arasında ver almaz?
A) Askerî harcamaların artması
B) Kamu güvenliğini ve sağlığını korumak amacıyla birtakım özgürlüklerin kısıtlanması
C) Sanayi üretiminde artışlar yaşanması
D) Nüfus artış hızının azalması

 

3. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na katılmasa da savaşın olumsuz etkilerini en aza indirmek için birtakım önlemler aldı.
Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin aldığı ekonomik önlemler arasında ver almaz?
A) Hava saldırısı tehlikesine karşılık karartma uygulanması
B) Tahıl stoklarına el konup ekmek, şeker ve zeytin gibi ürünlerin karneyle verilmesi
C) Yeni vergilerin konması
D) Pasta ve benzeri unlu gıdaların yapımının yasaklanması

 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de yaşanan gelişmeler arasında ver almaz?
A) Tarımda makineleşme ile birlikte artan üretim halkın alım gücünü yükseltmiştir.
B) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır.
C) Nüfus artış hızı yükselmiştir.
D) Köyden kente ve yurt dışına doğru göçler yaşanmıştır.

 

5. Türkiye, yer altı ve yer üstü kaynaklarının yanı sıra dünya üzerinde sahip olduğu yer bakımından da oldukça önemli bir değere sahiptir.
Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin bu değerinden kaynaklanan sonuçlar arasında ver almaz?
A) Petrol taşımacılığında kilit ülke olma
B) Orta Doğu ülkelerine çağdaş ve demokratik bir model olma
C) Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olma
D) Kıtalararası ulaşımda önemli bir role sahip olma

 

6. I. Türkiye’nin dış satımını olumsuz etkilemesi
II . Kuzey Irak’ta yaşanan otorite boşluğunun Türkiye’ye yönelik terör hareketlerini arttırması III . Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş yaşanması
Yukarıda verilenlerden hangileri 1990 ve 2003 yıllarında Irak’ta yaşanan ve “Körfez Savaşları” olarak adlandırılan savaşların Türkiye’ye olan etkileri arasındadır?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

 

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı’na yol açan gelişmelere yönelik değerlendirmeleri nelerdir? Bu değerlendirmeleri onun ileri görüşlülüğü açısından açıklayınız.

1929 dünya ekonomik krizi sonraı Almanya’da Hitler, yönetimi ele geçirdi. Hitler Almanyasının dış politikada ki üç temel hedefi:
1. Versay Antlaşması’nı geçersiz kılmak
2. Almanya dışında, Almanların yaşadıkları bölgelere hakim olmak
3. Avrupa’da yayılma politikası izlemek (Hayat Saha­sı)

Hayat Sahası: Hitler tarafından ortaya atılan Alman ırkının yaşaması için gerekli olan toprakları ifade etmektedir. (Hitler’e göre tüm Avrupa)

Almanya, 1933 yılında Milletler Cemiyeti’nden çe­kildi.
Versay Antlaşması ile Fransa’ya bırakılan Saar Bölgesi halk oylamasıyla 1935’te Almanya yöne­timine geçti.
Almanya, mecburi askerliği getirerek asker sayısı­nı 550 bine çıkardı.
7 Mart 1936’da Almanya askersiz bölge ilan edilen Ren Bölgesi’ne asker gönderdi.
13 Mart 1938’de Almanya, Avusturya ile birleştiğini ilan ederek burayı ilhak etti.
Çekoslovakya’nın Südet Bölgesi’ni ele geçirdi.
Almanya, 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı işgal etti.
Almanya, 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırdı

2. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye, dünya barışına katkı sağlamak için hangi ülkelere asker göndermiştir?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan kıyımlar ve kayıplar nedeniyle dünya devletleri tarafından önlemler alınması gündeme gelmiştir. İnsan hakları, çocuk hakları, sosyal haklar savaş sonrası hayatı onarmak için gündeme gelmiştir. birçok devlet bir araya gelmiştir. Milletler Cemiyeti oluşturulmuştur.İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye dünya barışına katkı sağlamak için şu ülkelere asker göndermiştir:*Kore

*Somalı
*Bosna – Hersek
*Afganistan
*Lübnan

Türkiye’nin dünya barışına katkı sağlamak için elini taşın altına koyması iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Türkiye, savaş sonuçlarından olumsuz etkilense de savaş sonrasında bu durumların düzelmesi için mücadele vermiştir.

3. 1961 – 1980 arası Türkiye’de uygulanan ekonomi politikasını genel olarak açıklayınız.

Türkiye’de 1946 yılında çok partili sisteme geçiş yaşanmıştır. 1946 – 1961 döneminde çok partili sistem iyi kötü yoluna devam etmiştir. 1961 yılı darbe yılları olarak tarihe geçmiştir. Bu da siyaseti etkilediği kadar ekonomiyi ve ekonomi politikasını etkilemiştir.1961 – 1980 yılları arası Türkiye’de uygulanan ekonomi politikası genel olarak tarım ve ticaretin gelişmesi, endüstri alanlarının kalkınması şeklinde meydana gelmiştir. 70’li yıllarda çeşitli krizler yaşanmıştır. Dışa bağımlılık artmıştır. Üretim azalmıştır. Daha sonra serbest ticaret olarak dışa açık bir ticaret benimsenmiştir. Yaşanan darbeler ekonomik karmaşaların yaşanmasına neden olmuştur. Bu da ekonominin küçülmesine ve ülkenin dışa bağımlı haline gelmesine neden olmuştur.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort