8. Sınıf

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 188, 190, 191, 192, 194, 196, 197 Cevapları

2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 188, 190, 191, 192, 194, 196, 197 Atatürk’ten Sonra Türkiye Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 188 Soruları ve Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Araştırınız.

Birinci Dünya Savaşı, 1914 – 1918 yılları arasında sürmüştür. Fakat devamında yaşanan gelişmelerle birlikte yeni bir savaşın habercisi niteliği kazanmıştır. İttifak ve İtilaf Devletleri toprak, hammadde, kaynak konusunda anlaşamayınca bütün dünya devletleri yeniden silahlanma yarışına girmiştir.Bilim ve teknolojinin gelişmesi hızla sürerken, savaş sanayi de hızla gelişiyordu. Yeni bombalar üretiliyor ve savaş uçakları tasarlanıyordu.İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları dolaysıyla meydana gelmiştir. 1939 – 1945 yılları arasında sürmüş ve insanlık için büyük kıyım olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri şu şekildedir:

*Birinci dünya Savaşı’nın sonucunda yapılan siyasi, idari, iktisadi ve hukuki antlaşmalardan doğan memnuniyetsizlikler savaşı başlatmıştır.
*Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda çıkar kavgaları yeni harita sınırları oluştururken, etnik parçalanmaları da beraberinde getirdi.
*Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları çıkar ilişkilerinde Almanya ve İtalya devletlerinin aleyhine olunca, bu iki devlet saldırgan olmuştur.
*Japonya’da Asya kıtasında Avrupalı istilasına izin vermek istemeyince savaş kaçınılmaz olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları şu şekildedir:

*Savaşı demokrasiyi savunan ülkeler kazanmıştır.
*Savaş sonrasında sömürgecilik faaliyetleri azalmıştır.
*Birleşmiş Milletler kurulmuştur.
*Rusya, Balkanlar’da güç kazanmıştır.
*Türkiye, ABD gücüne yaklaşmıştır.
*Almanya ikiye bölünmüştür.
*İngiltere ve ABD desteğiyle 1948 yılında Filistin’de İsrail Devleti kurulmuştur.
*Devletler arasında rekabetler devam etti.
*Varşova Paktı ve NATO kuruldu.
*Dünya barışının korunması için insan hakları sözleşmeleri yayınlandı.

İkinci Dünya Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Maddeler Halinde Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri nelerdir? Araştırınız. Bu döneme ait yazılı ve görsel malzemeleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türkiye II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmamasına rağmen, savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşadı. Savaş ihtimaline karşılık ülke gelirinin önemli bir kısmı savunma alanına ayrıldı. Hedeflenen ekonomik planlar ve sanayi yatırım programları ertelenmek zorunda kaldı. Seferberlik dolayısıyla tarım ve sanayi sektöründe iş gücünün azalması üretimin büyük ölçüde gerilemesine sebep oldu. 1929 Ekonomik Buhranı sonucunda büyük ölçüde daralmış olan ithalat, daha savaşın ilk yıllarında yarı yarıya düştü. Müttefik ülkelerin Türkiye’nin Almanya ile olan ticari faaliyetlerini durdurma yönündeki telkinleri ekonomik gelişme sürecini de durdurdu.

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde, askerî ve siyasi alanlarda kazandığı başarılardan örnekler veriniz.

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde askeri ve siyasi alanlarda önemli başarılar elde edilmiştir. Bunların bir kısmı Osmanlı Devleti zamanında bir kısmı da cumhuriyet döneminde yaşanmıştır. Askeri ve siyasi alanda kazanılan başarılar ülkelerin de zaman kazanmasına ve cumhuriyetin de yükselmesine neden olmuştur.Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde askeri ve siyasi alanda kazandığı başarılardan en önemlileri Çanakkale Savaşı’nda yaşanan durumlar, Büyük Taarruz’da verilen emirler Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğünü göstermektedir. Tarihe geçen emirleri, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum ve ilk hedefiniz Akdeniz şeklinde olmuştur. Bu ileri görüşlülüğü sayesinde de Türk tarihine geçmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 190 Soruları ve Cevapları

Tablodaki verileri dikkate alarak İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiriniz.

Türkiye II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmamasına rağmen, savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşadı. Savaş ihtimaline karşılık ülke gelirinin önemli bir kısmı savunma alanına ayrıldı. Hedeflenen ekonomik planlar ve sanayi yatırım programları ertelenmek zorunda kaldı. Seferberlik dolayısıyla tarım ve sanayi sektöründe iş gücünün azalması üretimin büyük ölçüde gerilemesine sebep oldu. 1929 Ekonomik Buhranı sonucunda büyük ölçüde daralmış olan ithalat, daha savaşın ilk yıllarında yarı yarıya düştü. Müttefik ülkelerin Türkiye’nin Almanya ile olan ticari faaliyetlerini durdurma yönündeki telkinleri ekonomik gelişme sürecini de durdurdu.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 191 Soruları ve Cevapları

Türkiye’de çok partili hayata geçişin toplumda demokratik kültürün yerleşmesine katkısını değerlendiriniz.

Aynı ya da benzer görüşe sahip kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları teşkilata siyasi parti adı verilir. Cumhuriyet sisteminin işlemesi için en uyumlu ortam demokrasi ile sağlanacağından, Mustafa Kemal Atatürk partilerin açılmasını ve bu partilerin ülkeyi iyi yönetmek ile ilgili yarış içerisinde olmasını istemiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 192 Soruları ve Cevapları

Bir ülkenin jeopolitik önemi daha çok hangi özellikleriyle ilgilidir? Araştırınız.

Bir ülkenin jeopolitik önemi dünya üzerindeki yeriyle ilgili olarak iklim şartları, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri haricinde yer altı ve yer üstü kaynaklarına bağlıdır. Politika, bir ülkenin milli ve doğal kaynaklarıyla ilgili olarak ekonomik olarak ülkelerin konumundan güç almaktadır.

Ülkenin jeopolitik konumu, yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeşitliliğine ve zenginliğine, ülkelerin coğrafik olarak deniz ve kararlar üzerindeki toprak parçalarına, ülkelerin kıtalar arasındaki konumuna göre değişmektedir. Bu bakımdan doğrudan bu verilerle ilgili olarak jeopolitik konum önem kazanmaktadır. Ülkemizin de jeopolitik konumu bu bakımdan oldukça değerli bir konumdadır.

 

Türkiye’nin jeopolitik önemi ile ilgili araştırma yapınız.

Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de bulunan bir ülkedir. Türkiye ılıman iklim kuşağında bulunmaktadır.Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Asya ve Avrupa kıtalarının en yakın olduğu yerde bulunmakta ve bir iç deniz ile iki kıtayı birbirine bağlayan boğazlara sahip olarak bulunmaktadır.

Türkiye’nin jeopolitik olarak enerji kaynaklarının transfer bölgesinde bulunması, kıtaların birbirine en yakın yerde olması, deniz yollarının üzerinde bulunması, kara özelliklerinin kıta özellikleri göstermesi gibi durumlar jeopolitik olarak ülkemizi önemli kılmaktadır. Özellikle doğu ile batı, Asya ile Avrupa arasında bir geçiş noktasında bulunması Türkiye’yi enerji köprüsü haline getirmekte ve sevkiyat sayesinde ekonomik gücünü perçinlemektedir.

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 194 Soruları ve Cevapları

İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar olan süreçte Türkiye’de yaşanan kültürel ve teknolojik değişimler nelerdir? Araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünya üzerinde küresel ölçekte değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler siyasette, kültürde, sporda, eğitimde, teknolojide, sağlıkta meydana gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizde de önemli değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler kültürel ve teknolojik olarak meydana gelmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar olan süreçte Türkiye’de yaşanan teknolojik gelişmeler, radyonun yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Ülkemizde birçok dergi ve gazete kültürel olarak çıkmaya başlamıştır. Sosyal politika gelişmiş ve sosyal sigortalar kurumu kurulmuştur. Böylece sosyal bir düzen meydana gelmiştir. Bu da kültürel hayatı etkilemiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 196 Soruları ve Cevapları

Dünya çapında tanınan Türk bilim, sanat ve spor insanlarına örnekler veriniz.

Araştırdığım kişinin adı soyadı: Hacı Mustafa Bey
doğum yeri ve tarihi: Miralay, 1859
bu kişiyi seçme nedenim: spor anlayışını bir kitapta toplaması
çocukluğu ile ilgili bilgiler: spor dolu bir geçmişi vardır.
seçtiğiniz kişi hakkında: Doğum yeri Miralay olup 1859’da Takvimhane-i Amire de basılan “Jimnastik” kitabıyla tanıyoruz. Hacı Mustafa Bey, bu kitabında beden ve fikir arasında denge kurmuş bedenin organlarının da eğitilmesi görüşünü savunmuştur. Ayrıca, kitabında konuyla ilgili resimlere de yer vermiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 197 Soruları ve Cevapları

Temel insan haklarının anayasa ile güvence altına alınması neden önemlidir?

İnsan hakları sosyal bir hak olarak insanların hayatını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle devlet tarafından hukuken güvence altına alınmaktadır. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından güvence altına alınan insan hakları insanın doğumundan itibaren ölümüne kadar sosyal haklar olarak kazanılan ve verilen haklar şeklinde ayrılmaktadır.Temel insan haklarının anayasa ile güvence altına alınması hukukun üstünlüğünün benimsenmesi her imkan ve şartta insana verilen değerin ortaya çıkarılması ve haksızlıkların önlenmesi için oldukça önemlidir. İnsan haklarının korunması evrensel bir değerdir. Bu nedenle uluslararası mahkemelerin de bu konuda bir geçerliliği bulunmaktadır. Uluslararası mahkemeler de insan haklarının korunmasında bağımsız ve tarafsız kararlar verir.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort