8. Sınıf

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 176, 177, 181, 182, 183 Cevapları

2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 176, 177, 181, 182, 183 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 176 Soruları ve Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasına etkilerini araştırınız.

Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve dünya siyaset sahnesinde varlığını göstermesinde etkili olmuştur. Lozan Barış Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda Türk dış politikası belirlenmiştir. Türk dış politikası tam bağımsızlık ve milli güce dayanmak etkilerine bağlı olarak değişmektedir.Lozan Barış Antlaşması’nda milli birlik ve beraberlik, dışa bağımlılığın olmaması, yurtta sulh cihanda sulh doğrultusunda Türk dış politikası belirlenmiştir. Türk dış politikası genel olarak yurtta sulh cihanda sulh prensibine göre belirlenmiştir. Bunun için sınırları belli ve tam bağımsız bir devlet kurulması amaçlanmıştır ve öyle de olmuştur. Lozan bir dönüm noktası olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkileri hangi ilkelere göre yürüttüğünü araştırınız.

Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızlık ve milli değerlere bağlı bir anlayış şekliyle kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkilerinde milli ve yerli değerlere bağlı olarak ortaya koyduğu ilkeler bulunmaktadır. Dış politikada ve iç politikada yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesi benimsenmiştir.Yurt içinde sağlanan barış, yurt dışı ilişkilerinde de devam etmekte ve böylece tam bağımsız bir ülke olarak Türkiye yoluna devam etme arzusunda olmuştur. Türkiye Cumhuiryeti’nin uluslararası ilişkiler sağlarken devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık ilkeleri de öne çıkmaktadır. Devletçilik ve milliyetçilik ana ilkeler olarak milli ve vatani değerlerin her şeyin üzerinde tutulmasını sağlar.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 177 Soruları ve Cevapları

Atatürk’e göre Türk dış politikasının temel ilkeleri nelerdir? Türkiye’nin yabancı okullar konusundaki bu tutumunu dış politika açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türk dış politikası temel olarak yurtta sulh cihanda sulh ilkesi doğrultusunda ilerlemiştir ve ilerlemektedir. Atatürk’e göre de Türk dış politikası bu veciz söz doğrultusunda ilerlemiştir. Milli ve manevi değerlerin korunması ve savunulması da amaçlanmıştır.

 • Atatürk’e göre Türk dış politikasının temel ilkeleri şu şekildedir:
  *Milli sınırlar içinde kalmak ve ham hayaller peşinde koşmamaktır.
  *Bağımsızlığımıza saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmaktır.
  *Devlet ilişkilerinde ve devletler arası sorunlarda hukuka dayalı ve barışçı olmaktır.
  *Milletin hayatını tehlikeye atacak savaşlara girmemektir.
  *Bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmaktır.
  *Kendi kuvvetimiz doğrultusunda varlığımızı devam ettirmektir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 181 Soruları ve Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

Hatay’ın askerî ve ekonomik olarak Türkiye açısından önemi nedir? Araştırınız.

Hatay, Türkiye tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle Milli Mücadele döneminde stratejik önemiyle öne çıkması askeri ve ekonomik olarak mücadelenin güçlenmesini sağlamıştır. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti için de çok stratejik bir konumda bulunmaktadır.Hatay, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar için oldukça önemli bir şehirdir. Şehir sınırları içinde birçok kilise, sinagog ve cami bulunmaktadır. En son olarak Türkiye’nin kontrolünde kalan Hatay askeri olarak sınır boylarının korunmasında önemli bir noktada bulunmaktadır. Bunlarla beraber ekonomik olarak da sosyal, kültürel ve askeri alanlardan beslenmekte ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Hatay günümüzde askeri stratejik konumu ile öne çıkmaktadır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 182 Soruları ve Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

Atatürk, sağlık durumu kötüye gittiği günlerde bile ülke sorunlarıyla ilgilenmişti. Bu durumu onun kişisel özellikleri açısından değerlendiriniz.

Mustafa Kemal, ülkesi için her şeye göze alan bir şahsiyetti. Bunun için ülke dışına çıkmadan dış politikayı yönetme iradesi göstermiştir. Cumhuriyetin kurulmasında onun ileri görüşlülüğü, cesareti, lider özellikleri etkili olmuştur. Her imkan ve şartta devletin sınırlarının güvenliğini, vatanın bütünlüğünü ve milletin birliğini düşünmüştür.Mustafa Kemal ömrünün son günlerinde sağlık durumu çok kötüyken bile devletinin başında bulunmuştur. Devletine bağlı, milletine sadık birisi olması onun bu davranışını açıklamaktadır. Mustafa Kemal, Milli Mücadele yıllarında yaptığı liderliği, cumhuriyetin ilanından sonra da ölene kadar sürdürmüştür. Birçok savaş sorunun çözülmesinde de ve Lozan’ın delinmesinde de etkili olmuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 183 Soruları ve Cevapları

Dünya liderlerinin ve dünya basınının gözünde Atatürk’ü yücelten unsurlar nelerdir?

Mustafa Kemal, tarihin gördüğü en önemli şahsiyetlerden biridir. Çünkü bir devletin yıkılmasında ve bir devletin kurulmasında etkin bir rol oynamıştır. Üstlendiği görevlerle liderlik özelliklerini öne çıkarmıştır. Türk tarihinde devlet yıkma ve devlet kurma aşamaları diğer devletlere göre daha fazla olduğu için tarihin akışını doğrudan etkilemiştir.Mustafa Kemal dünya liderlerinin ve dünya basının gözünde, gözü pek, anlayışlı, dirayetli, cesur, lider, kararlı, azimli, planlı, ileri görüşlü biri olarak bilinmektedir. Akıl ve bilim öncelikli hareket ederek rehber edindiği ilkeler doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesine ulaşılması için önemli kalkınma planları ve devrimler uygulamıştır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort