8. Sınıf

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 100, 101, 103 Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 100, 101, 103 Ankara’nın Başkent oluşu ve Cumhuriyet’in İlanı Cevapları

3. ANKARA’NIN BASKENT OLUSU VE CUMHURIYET’IN ILANI

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 4. Ünite Sayfa 100 Soruları ve Cevapları

Ankara neden başkent seçilmiştir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. Ankara’nın Türkiye’nin ortasında; askeri ve siyasi yönden güvenli bir konumda bulunması,
2. Yurdun her tarafı ile ulaşım ve haberleşmenin kolay olması,
3. TBMM’nin Ankara’da bulunması ve Kurtuluş Savaşı’nda idari merkez olması etkili olmuştur.

Şehrinizde Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen yapılar var mıdır? Araştırınız. Bu yapılara bakarak o yıllarda mimarlık ve şehir planlaması alanlarında yapılmak istenenleri sınıfta tartışınız.

Cumhuriyet yönetimine geçilmesinin demokratik düzene katkılarını tartışınız.

Siyasal Yenilikler
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
2. Toplumsal Yenilikler
Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
Şapka ve kıyafet yeniliği (25 Kasım 1925)
Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
3. Hukuk Yeniliği :
Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 4. Ünite Sayfa 101 Soruları ve Cevapları

Mustafa Kemal’e göre, İstanbul yerine Ankara’nın başkent yapılmasının nedenleri nelerdir?

-Ankara’nın Anadolu’da sürdürülmekte olan Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olarak seçilmesinde ve sonrasında ise başkent olarak belirlenmesinde etkili olan bazı önemli sebepler vardır. Bu sebepleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
● Ankara ve çevre halkının Heyet-i Temsiliye’ye gösterdiği sıcak ve yakın ilgi ile birlikte Milli Mücadele’ye vermiş olduğu olağanüstü destek.
● Ankara’da doğal olarak meydana gelen Kuva-yı Milliye ruhunun Milli Mücadele’yi ateşleyen ve şekillendiren bir güç olması ve bunun Ankara’yı Milli Mücadele’de bir sembol haline getirmesi.
● Ankara’nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumunun uygun olması, Anadolu’nun tam ortasında yer alması ve bu yönüyle güvenli olması, etrafının dağlarla çevrili olmasının İşgal edilmesini zorlaştırması.
● Ankara’nın, Anadolu’nun tam kalbinde olmasının yanında Batı Cephesi’ne de yakın olması. Batı Anadolu’dan ve İstanbul’dan gelen demir yollarının Ankara’ya kadar ulaşması, Bundan dolayı ulaşım ve haberleşme imkânının daha kolay olması.
● Ankara’nın daha önceden işgale uğramamış olması.
● Ankara’nın İstanbul’a yakın olması. Bu sayede İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından takip etme imkânına sahip olması.
● Son zamanlarda bilhassa halk arasında İstanbul’un siyasal ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizliğin iyiden iyiye artmış olması.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 4. Ünite Sayfa 103 Soruları ve Cevapları

Atatürk’ün bir konuda karar alırken ve bu kararı uygulamaya koyarken uygun ortam ve zamanı beklemesiyle ilgili örnekler veriniz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sabırlı olduğu için, her şeyin kökü bir şekilde yapılması ve kalıcı olması için planlarını hemen dile getirmemiş ve yapacağı yenilikleri, değişiklikleri zamanı gelince yapmıştır. Bunlardan Biraz örnek vererek konuyu biraz daha açalım. Örneğin; Amasya Genelgesi’nde Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denmiştir. Burada ulusal egemenlik anlayışına dayalı bir devlet kurma fikri vardır ama açık açık Cumhuriyet ilan edilecektir denilmemiştir. Toplum henüz böyle bir şeye alışık olmadığı için Mustafa Kemal adım adım planlarına devam etmiş ve Yeni bir Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için beklemiştir.
Burada ulusal egemenlik anlayışın değişmesi ile rejimin de değişeceği sonucunu ortaya çıkarabiliriz. Ulusal egemenlik fikri demokrasi düşüncesinin de benimsendiğinin kanıtıdır.
Yine milletin durumunu saptamak ve halkın sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir milli kurul, ulusal kurul kurulmalıdır. Bu maddenin arka planında ise Temsilciler Kurulu’nu oluşturma düşüncesi vardır. Amasya Genelgesi ile yeni bir devlet kurma planı ortaya konmuştur. Erzurum Kongresi’nde ise Yeni bir hükümet kurma fikrinin ardında ise yeni bir devlet kurma fikri vardır aynı zamanda. Mesela Saltanat kaldırılmış fakat halifelik hemen kaldırılmamıştır. Bunun ndeni ise toplumun böyle bir duruma henüz hazır olmadığını düşünmüştür Mustafa Kemal. İlk olarak Saltanat’ı kaldırmış, Cumhuriyet’i ilan etmiş daha sonraları ise Halifelik kaldırılmıştır. Görüldüğü gibi her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal de buna uygun hareket etmiş ve ülkesi için birçok yenilikler yapmıştır, inkılaplar yapmıştır.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort