8. Sınıf

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 72 Cevabı

A. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

Çevreye ve doğaya büyük önem veren Atatürk, Ankara’nın başkent olmasının ardından Ankara’da ağaçlandırma çalışmaları başlattı. Ortasından demiryolu geçen, bataklık ve boş bir araziyi satın alarak Atatürk Orman Çiftliğini kurdu. Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amaçları ve Türk tarımına katkılarını aşağıdaki sekil üzerine yazınız.

 • Cevap: Atatürk Orman Çiftliği 5 Mayıs 1925 tarihinde zirai alanlarda faaliyet göstermek ve örnek bir çiftlik oluşturmak amacı ile kurulmuştur. Aynı zamanda Atatürk Orman Çiftliği; tarıma elverişli olmayan bataklık yerlerde dahi tarım bilgisi ile tarım yapılabileceğini ve damızlık hayvan yetiştirilebileceğini göstermek amacını da gütmüştür.
 • Atatürk Orman Çiftliğinin Türk tarımının gelişmesinde büyük etkisi olmuştur. Öyle ki; çiftçiler bu örnek çiftlikte yapılan çalışmaları kendilerine örnek alarak çiftlik faaliyetlerini ve üretimlerini geliştirmeyi başarmışlardır.

B. MODERN TARIMIN DOĞUŞU

Sanayinin gelişmediği, ekonominin tarıma dayalı olduğu Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk önderliğinde tarımı modernleştirmek ve geliştirmek için yapılan çalışmaları aşağıdaki sekil üzerine yazınız.

 • Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün tarımı yenilemek, modernleştirmek ve geliştirmek amacı ile yapmış olduğu yenilikler;
 • Atatürk öncelikle örnek çiftlikler kurarak insanları tarıma teşvik etmiştir.
 • 1925 senesinde çiftçilerden alınan aşar vergisi olabilecek en alt seviyeye indirilmiştir.
 • Çiftçilere ticari ve mali destek sağlanması amacı ile Çiftçi Kooperatifleri açılmıştır.
 • Yüksek Ziraat Enstitüsü kurularak tarımsal faaliyetlerin bilimsel çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.
 • Miras olaylarında toprak paylaşımlarının azalmasının önüne geçilmek için Tapu Arsa Yasası çıkarılmıştır.
 • Bir çok alanda çiftçilere tarımsal teşvik desteği sağlanmıştır.

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Aşağıda verilen örneklerden yola çıkarak boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

 • Cevap:
 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması – Hurafe olan düşünceleri ve uygulamaları ortadan kaldırmak – Toplumsal
 • TBMM’nin Açılması- Milli egemenliği gerçekleştirirken Osmanlı Devleti’ne kesin olarak son vermek – Siyasi
 • Harf İnkılabının Yapılması- Halkı daha kolay okur yazar yaparak çağdaş eğitimin yolunu açmak- Toplumsal
 • Ankara’nın Başkent Yapılması- Ülke yönetimini daha kolay hale getirmek- Siyasi
 • Aşar Vergisinin En Aza İndirilmesi- Köylünün üzerindeki ekonomik yükü kaldırmak- Ekonomik
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu- Sanayi üretiminin gelişmesini ve artmasını sağlamak- Ekonomik
 • Cumhuriyetin İlanı- Yeni Türk Devletinin adını koymak ve yönetim şeklini belirlemek- Siyasi
 • Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun Kurulması- Milli benliği sağlamak- Siyasi
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler- Uluslararası ilişkileri düzenlemek- Siyasi
 • Halifeliğin Kaldırılması- Yönetimde ikiliği ortadan kaldırmak- Siyasi
 • Soyadı Kanunu- Kişilerin toplumsal hayatta kolayca tanınmalarını sağlamak ve resmi işlerde karışıklığı önlemek- Toplumsal
 • Üniversite Reformu- Yükseköğretim eğitimini iyileştirmek- Toplumsal
 • Türk Medeni Kanunu- Irk, inanç ve cinsiyet ayrımı olmadan kanun önünde eşitliği sağlarken aile hayatını laik ve çağdaş esaslara göre düzenlemek- Toplumsal

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 74 Cevabı

“Nutuk” Mustafa Kemal tarafından 15 Ekim 1927’de TBMM’nin büyük salonunda, CHP’nin ikinci büyük kurultayında altı günde okunmuştur. 1919-1927 arasındaki gelişmeleri anlatan eser, “Büyük Nutuk” ve “Söylev” adlarıyla da anılmaktadır. Aşağıdaki bölümlere, “Nutuk”la ilgili olarak sizden istenen yanıtları yazınız.

A. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk”u hazırlama amaçlarını belirtiniz.

 • Cevap: Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk eserini Türk devletinin hangi süreçlerden geçerek bu güne gelindiğini anlatmak ve Türk milletine öğütler vermek için kaleme almıştır.

B. İçeriğini bölümlere ayırarak belirtiniz.

 • Cevap:
 • Çağdaş Cumhuriyet Devletin Kuruluş Süreci ve Aşamaları
 • Yakın Tarihimiz ve Birincil Dayanak “Nutuk”
 • Günümüz Atatürkçülerine Değerli Bir Yönerge Niteliğinde “Nutuk”
 • İki Metodolojik Konu Çok Önemli

C. Tarihsel bir belge olarak niteliğini değerlendiriniz.

 • Cevap: Nutuk eseri önemli bir tarihsel belge niteliği taşımaktadır çünkü Nutuk içinde Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik bir çok tarihsel olay kanıtlara dayandırılarak anlatılmıştır.

D. Çeşitli dillere çevrilerek okunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Nutuk, evrensel bir eser haline gelmiştir. Bu nedenle de bir çok dile çevrilen Nutuk eseri bir çok ülkede okunmaktadır.

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 75 Cevabı

Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nu okuyarak diğer sayfadaki soruların yanıtlarını yazınız.

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Az zamanda yapılan çok ve büyük işler nelerdir? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak yapılan büyük işlerin başında gelmektedir.

Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri nelerdir?

 • Cevap: Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketler seviyesine çıkartmak; milletimizi en geniş, refah, vasıta ve kaynaklara sahip kılmak Atatürk’ün geleceğe yönelik en büyük hedefleridir.

Atatürk’e göre Türk milletinin özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir, medeniyet yolunda Türk milletinin elinde tuttuğu şelalae pozitif ilimdir.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort