8. Sınıf

8. sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 77-78-79-80 Cevapları

1. ETKİNLİK

Benim başlığım: Büyük Yiğit
Çünkü metinde Oğuz Kağan’ın yiğitlikleri anlatılmaktadır.

2. ETKİNLİK

Oğuz Kağan Destanı dinleme metni içerisinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamları ve bu kelime ve kelime gruplarından cümle kurulması:

peri: Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık.
Cümle: Yaşlı adam o eski evde perilerin yaşadığına inanıyordu.

dile gelmek: Konuşma kudreti, yeteneği, olmayan varlık konuşmak, dillenmek, lisana gelmek.
Cümle: Sanki ağaç dile gelip “Beni kesmeyin.” diye ağlıyordu.

elçi: Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir.
Cümle: Osmanlı padişahı düşmana elçi göndererek teslim olmalarını istedi.

kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası.
Cümle: Yol kenarında çiftçi, kağnısının kırılan tekerleğini tamir etmeye çalışıyordu.

kurultay: Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.
Cümle: Mete Han kurultayı toplayıp hangi diyarı topraklarına katmanın uygun olacağını danıştı.

kırk gün kırk gece yiyip içmek: Uzun süre eğlenmek, eğlencenin tadını çıkarmak.
Cümle: Eğer üniversiteyi kazanırsam kırk gün kır gece yiyip içeceğim.

3. ETKİNLİK

İfadelerde söylenmeyen örtülü anlamların bulunması:

• Bu çocuk anasından ilk sütü emdi, bir daha emmedi. … Dile gelmeye başladı.
⇒ Oğuz Kağan normal çocuk gelişiminden daha hızlı bir gelişim gösterdi.

• Oğuz Kağan büyük bir kurultay topladı.
⇒ Oğuz Kağan kararları tek başına almıyordu, herkesin fikrine değer veriyordu.

• Uluğ Türük bir gece rüyasında doğudan batıya uzanmış altın bir yay ile kuzeye doğru 
giden üç gümüş ok gördü.
⇒ Oğuz Kağan’ın üç oğlu olacağı Uluğ Türük’e malum olmuştu.

4. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Birey ve Toplum konulu şiir:

(Örnektir)

Birey toplumun direği,
Birlikle yücelir hayatlar.
Atamızın bizden tek dileği,
Tek yumruk olsun insanlar.

Sen, ben, o, biz, siz, biriz,
Hepimiz birlikte kuvvetliyiz.
Bencil olanı asla sevmeyiz,
Toplum olsun, tek olsun insanlar.

 

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki dizelerde, cümlenin temel öğelerinin altını çizerek adlarını yazınız.

 • Cevap:

• Kırlara açılırız çıngıraklarımızla. (dolaylı tümleç/yüklem/dolaylı tümleç)
• Kuzular bize söyler yılların geçtiğini. (özne/dolaylı tümleç/yüklem/nesne)
• Her adım uyandırır ayrı bir hatırayı. (özne/yüklem/belirtili nesne)
• Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda. (özne/zaman zarfı/yüklem/zamir/dolaylı tümleç)
• Gün biter, sürü yatar. (özne/yüklem/özne/yüklem)

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 80 Cevabı

b. Aşağıdaki cümlelerde yardımcı öğelerin altlarını çiziniz. Yardımcı öğenin türünü belirtiniz.

 • Cevap:

• Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına. (dolaylı tümleç)
• Şu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam. (Belirtili nesne)
• Çoban hicranlarını basar bağrına yayla. (Belirtili nesne)
• Günlerden bir gün Ay Kağan’m gözü parladı. (zarf tümleci)
• Ziyafetten sonra beylere ve halka Kağan olduğunu bildirdi. (zarf tümleci)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri ve kelime gruplarını cümlelerde kullanınız. Kullandığınız kelime veya kelime grubunun, cümlenin hangi öğesi olduğunu yanına yazınız.

 • Cevap:

Ahmet’ten

 • Cümlede kullanımı: Ahmet’ten haber geldi.
 • Öge türü: dolaylı tümleç

okulu

 • Cümlede kullanımı: Okulu bitirince gelecek.
 • Öge türü: Belirtisiz nesne

gelecektiniz

 • Cümlede kullanımı: Yarın akşam gelecektiniz.
 • Öge türü: Yüklem

her akşam

 • Cümlede kullanımı: Her akşam kitap okuyoruz.
 • Öge türü: Zarf tümleci

okumak için

 • Cümlede kullanımı: Okumak için yurt dışına gitmiş.
 • Öge türü: Dolaylı tümleç

kuşlar

 • Cümlede kullanımı: Kuşlar ne güzel uçuyor.
 • Öge türü: Özne

toplum

 • Cümlede kullanımı: Toplum, bir ülkedeki insan topluluğudur.
 • Öge türü: Özne

telefon etti

 • Cümlede kullanımı:Dün akşam bana telefon etti.
 • Öge türü: Yüklem

dağ gibi

 • Cümlede kullanımı: Dağ gibi adam gitti.
 • Öge türü: Sıfat

araba ile

 • Cümlede kullanımı: Araba ile işe gitti.
 • Öge türü: Dolaylı tümleç

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort