Test Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……….……..… OKULU 8/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

ADI SOYADI:…..…………… NU:….. PUAN:….
1-Bir gün adamın biri Peygamber Efendimizi ziyarete geldiğinde titremeye başladığını görünce Ona:
-Arkadaş,korkma,ben hükümdar değilim!BenKureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum demişti.

Bu olay Peygamber efendimizi daha çok hangi yönünü gösterir?

A)Tevazu sahibi olduğunu
B)İnsanlara değer verdiğini
C)Allah’ın elçisi olduğunu
D)Hoşgörülü olduğunu
2-Ey ahali! Size öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarılın O da Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünnetidir.
Peygamber efendimizin insanlara sımsıkı sarılmasını söylediği yollar insan için neden önemlidir?
A)İnsanın hayatını rahat yaşaması için
B)İnsanın doğru yolu bulması için
C)İnsanın ahlaklı olması için
D)İnsanın bilgi sahibi olması için
3- Şair “Tufeyl”, bir defa Mekke’ye gelmişti. Kureyşliler ona Muhammed hakkında söylemedik söz bırakmamıştı. Tufeyl diyor ki; “Bana Muhammed hakkında öyle korkutucu şeyler söylediler, o kadar çok şeyler anlattılar ki, onlara inandım ve Muhammed’i dinlememeye karar verdim. Bir gün Kabe’de bulunuyordum. Orada Peygamber’e tesadüf ettim. Kur’an okuyordu. Kendi kendime dedim ki: – Ben, iyiyi kötüyü ayırt edemeyecek bir adam değilim. Sözün güzelini, kötüsünden seçmeye gücü yeten, aklı başında bir insan, neden O’nu dinlemekten kaçınsın. Bir defa dinlerim. Sözleri güzelse kabul ederim, değilse bırakırım – dedim. Hoşuma gitti Müslüman oldum.”
Şair insanın hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A) İnsanın İyi ve kötüyü ayırt edebileceği
B) Tatlı dilin insanı etkileyebileceği
C) Kureyşlilerin söylediklerinin Ona daha doğru geldiği
D) Hz. Muhammedin peygamber olduğunu
4-) Peygamber Efendimizin üç oğlan,dört kız olmak üzere yedi çocuğu dünyaya meydana geldi.

Peygamber Efendimizin ilk çocuğunun adı nedir?

A)Fatımatü’z Zehra B)Zeynep C)Kasım D)Abdullah
5-)İnsanın davranışlarından sorumlu tutulmasın temel sebebi ne olabilir?
A) Külli iradeye sahip olması
B) Diğer canlılardan üstün olması
C) Dünyadaki düzenin korunması
D) Akıllı bir varlık olması
6-) Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’e göre bilginin başlıca kaynaklarından değildir?
A)Akıl B)Vahiy C)Duyu D)Evren
7-) ‘Babacığım, rüyamda onbir yıldız, Güneş ve Ay’ın bana secde etttiklerini gördüm’ diyerek babasına rüyasını anlatan daha sonra kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılıp bırakılan peygamber kimdir?
A) Hz.Muhammed B) Hz. Yusuf C) Hz. İbrahim D) Hz. Ebubekir
😎 “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde: “Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Ya ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulmamış idiyseler’

Yukarıdaki ayette hangi davranıştan bahsedilmektedir?

A)Tevekkül B)Salih amel C)Taassup D)Hicret
9-)“Ey iman edenler , size yoldan çıkmış birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersinizde sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.”
Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer ?
A)Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak
B) Bize gelen haberleri hemen kabul edip ona göre davranmak
C ) Doğru bilgiye önem vermek
D)Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek
10-) Hz. Muhammed doğruluğu ve dürüstlüğü nedeniyle yaşadığı toplumda O’na MUHAMMEDÜL EMİN diyorlardı.
11-)’Merhamet etmeyene MERHAMET olunmaz.’ buyurmuşlardır.
12-) İslamiyete göre dinin buyruklarından sorumlu olmanın iki temel şartı vardır bunlardan biri AKILLI OLMAK diğeri ise ERGENLIK ÇAGINA ULASMIS OLMAK’dır.
13-)Yüce Allah insana GÖRME, İŞİTME, TAT ALMA, DOKUNMA ve KOKLAMA gibi duyular vermiştir. Bu sayede çeşitli bilgiler edinir.
14-) Peygamber Efendimizin ‘ilim Çin’de de olsa öğreniniz’ hadisi O’nun İLME verdiği önemi gösterir.
15-) Kavram haritasını uygun cümlelerle tamamlayınız…
Düşünmenin Akıl Önşartıdır,
Okuma, öğrenme, araştırma ve inanmadır.
16-) İslamın Şartlarını yazınız.
1- Kelime-i Şehadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak
4- Zekat vermek
5- Hacca gitmek
17-) Farz ve Sünnet nedir birer örnek vererek açıklayınız.

Farz: Yapılması kat’i delillerle sabit olan ilahi emirlerdir.Farzı terketmek haramdır;işlenmesinde sevap,özürsüz terkedilmesinde ise Allah’ın azabı vardır.ikiye ayrılır:

  1. Farz-ı Ayın: Her mükellefin kendisinin yapması gereken,bir başkasının yapmasıyla ödenmeyen farzdır.(Beş vakit namaz,zekat,oruç gibi.)
  2. Farz-ı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla, diğer müslümanlardan düşen farzdır.(cenaze namazı gibi)

Sünnet: Peygamber efendimizin(s.a.v) farz ve vacip olmayarak yaptığı ve bize emrettiği ibadetlerdir.(ezan ve kamet,teravih namazı,beş vakit namazda kılınan sünnetler gibi.)

Sünnetin sözlük anlamı, “yol, gidiş, tabiat, prensip, kanun” demektir. Terim anlamı ise, Peygamber Efendimizin (s.a.v) söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü mânâsına gelir. Takrir, bir konuda sükût etmekle o işi reddetmemek demektir. Hadis-i Şerifler, âyetleri açıklarlar. Âyetlerde kısa ve öz olarak beyan edilen İlâhî maksatları izah ederler. Kuranda yer almayan bir konuda ise hüküm ortaya koyarlar.
sünnet ikiye ayrılır:

  1. Sünnet-i müekkede: Peygamber efendimizin(s.a.v) çok sık devam edip pek az terkettiği ibadetlerdir.(öğlenin farzından önce ve sonra kılınan sünnetler,sabah namazının farzından önce kılınan sünnetler gibi.)
  2. Sünnet-i gayrı müekkede: Peygamberimizin zaman zaman yapıp,zaman zaman bıraktığı ibadetlerdir.(ikindi ve yatsının ilk sünnetleri gibi.)

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort