7. Sınıf

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları Sayfa 148, 149, 150, 151 Cevapları

Cumhuriyet yönetimiyle birlikte gelişen millî egemenlik anlayışının Türk milletine kazandırdıkları nelerdir?

  • Seçme ve seçilme özgürlüğünü
  • Demokrasiyi yaşayabilme şansını
  • Birey olma özgürlüğünü
  • Vatandaş olma ayrıcalığını kazandırmıştır.

İnsan haklarının ihlal edildiği bir ülkedeki vatandaşların karşılaştığı güçlükler neler olabilir? Söyleyiniz.

  • Adaletten yoksun kalırlar
  • Huzur ortamından uzak kalırlar
  • Can ve mal güvenceleri olmaz

“Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözünü açıklayınız.

Milliyetçilik ait olduğu milletin varlığını sürdürmek ve yüceltmek için çalışmak ve bu çalışmayı gelecek kuşaklara da aktarmaktır. Atatürk’e göre ırkı, düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden herkes Türk’tür. Bu durum Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin ırkçılık esasına dayanmadığını gösterir. Atatürk, Türk milletini ırk esasına dayandırmadığını, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.’ sözüyle ifade etmiştir. Bir insan kökeni ne olursa olsun kendini hangi millete ait hissediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu yüzden Atatürk ne mutlu Türk olana değil “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” demiştir.

Adaleti temsil eden kadın figürünün gözlerinin kapalı ve ellerinde teraziyle kılıç olmasının nedeni ne olabilir?

Adaletin sembolü olarak adalet ve düzen tanrıçası Themis kullanılmaktadır. Themis, Roma mitolojisindeki Iustitia’nın karşılığıdır denilebilir.
Themis’in “Kadın” ve “Bakire” olması bağımsızlığını sembolize eder.
Gözlerinin bağlı olması davanın tarafları davacı ve davalıya karşı tarafsızlığını sembolize eder.
Themis’in elindeki “Terazi” adaleti ve hakların dengeli şekilde dağıtılmasını sembolize eder.
Themis’in eindeki “Kitap” “Kanun” kitaplarını, adaletin kanunlara uygun şekilde dağıtımını sembolize eder.
Themis’in elindeki “Kılıç” adaletin verdiği hükümlerin yerine getirilmesini, aksi halde kılıç zoruyla adaletin tecellisinin sağlanacağını (icra edileceğini) anlatır.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hangi amaçla kurulmuştur? Bu kurumun kuruluş amacı devletin hangi özelliğiyle ilgilidir?

Türkiye’de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sistemli bir biçimde sunmak için oluşturulmuş bir kurum olan SHÇEK, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 30 Haziran 1921’de Ankara’da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti (HEC), 1980 yılında dernek statüsünden çıkarak “devlet kurumu” haline gelmiştir.

Ülkemizde farklı dinlere ait ibadet yerlerinin bulunması nasıl yorumlanabilir?

Geçmişten beri süregelen hoşgörü anlayışını ortaya koymaktadır. Türkler himayeleri altında yaşayan herkese eşit mesafede ve inançlarına saygı duyacak şekilde yaklaşmışlardır.

Laikliğin vatandaşlarımıza tanıdığı hak ve özgürlükler nelerdir?

İnananların ibadetlerini kendi dilleriyle yapmalarını doğal bir hak olarak gören Mustafa Kemal’in, aydın din adamlarıyla yaptığı görüşmelerden sonra, 3 Şubat 1928′de hutbelerin Türkçe okunmasının kabul edilmesini, dualar ve ezanın Türkçeye çevrilmesi alışmaları izledi. 5 Şubat 1937′de Anayasa’nın ikinci maddesinde laiklik ilkesine yer verilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğunun yazılmasıyla, laiklik devrimi tamamlanmış oldu.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra farklı inanıştaki kişilere gösterdiği anlayış Türklerin hangi özelliğini gösteriyor?

Geçmişten beri süregelen hoşgörü anlayışını ortaya koymaktadır. Türkler himayeleri altında yaşayan herkese eşit mesafede ve inançlarına saygı duyacak şekilde yaklaşmışlardır.

Anayasa’mızın yukarıdaki ilk altı maddesine göre devletimizin dayandığı esaslar nelerdir?

Ortak yaşanmış tarih (Milli tarih bilinci)
Vatan ve millet sevgisi
Milli dil (Türkçe)
Bağımsızlık ve özgürlük
Milli egemenlik
Milli kültür
Çağdaş bir toplum oluşturmak
Türklük bilincine sahip olmak (Türk Milletine inanmak ve güvenmek)
Milli birlik ve beraberlik
Vatanın bütünlüğü

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort