7. Sınıf

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ada Yayınları Sayfa 28, 29 Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri Sayfa 28 İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları

İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitemizi Değerlendirelim

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının karşısına “D”, yanlış olanının karşısına “Y” yazınız.

1. Olumlu iletişim selamla başlar. (D)
2. Televizyon en yaygın kitle iletişim aracıdır. (Y)
3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bir televizyon programının uyarıları dikkate almaması hâlinde yayını durdurabilir. (D)
4. Basın özgürlüğü, kitle iletişim özgürlüğünü kısıtlar. (Y)
5. Televizyon ve radyo yayınları ile ilgili sorunlarımızı TRT’ye iletmemiz gereklidir. (Y)
6. Olumlu iletişimde etkili dinlemenin önemi büyüktür. (D)

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız. 
lrade-i Millîye, Tekzip, Basın özgürlüğü, Anadolu Ajansı, Hâkimiyet-i Millîye

1 lrade-i Millîye, Hâkimiyet-i Millîye Mustafa Kemal’in kurulmasını sağladığı ilk gazetedir.
2 Tekzip düzeltme ve cevap yazılarına verilen addır.
3 Anadolu Ajansı Halide Edip ve Yunus Nadi’nin girişimleri ile kurulmuştur.
4 Basın özgürlüğü olmadığı yerde ifade özgürlüğünden bahsedilemez.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimsizliğe neden olan durumlardan biridir?
A) Selam vermek
B) Soru sormak
C) Etkili dinlemek
D) Yargılayıcı konuşmak

2. İnsanlar, toplumu ilgilendiren herhangi bir konuyu basın ve yayın kuruluşları sayesinde öğrenirler. Bu nedenle doğru bilgilerin insanlara ulaştırılmasında basın yayın organlarına önemli görevler düşer. Millî keder ve sevinçlerde toplumu bir arada tutan yegâne güç basın yayındır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının sorumluluklarından biri değildir?
A) Ekonomik kalkınmayı sağlama
B) Doğru haber yapma
C) Millî bilinç kazandırma
D) Toplumu bilgilendirme

3. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde diğerlerine göre daha az kullanılan bir kitle iletişim aracıdır?
A) İnternet
B) Televizyon
C) Telgraf
D) Gazete

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

4. Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile ilgili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basın Konseyi
B) RTÜK
C) Anadolu Ajansı
D) TRT

5. • Hiçbir insan mahkeme kararı olmadan tutuklanamaz.
• Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez.
Bu hakların bulunduğu bir ülkeyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) insanların özgürlükleri vardır.
B) Özel yaşamın korunmasına önem verilmektedir.
C) Vatandaşlar özgür ve güvenli yaşama hakkına sahiptir.
D) İnsanların evlerine hiçbir sebeple girilemez.

6. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği iletişim kuruluşlarından biri değildir?
A) TRT
B) Anadolu Ajansı
C) İrade-i Millîye gazetesi
D) Hâkimiyeti Millîye gazetesi

C- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Eski dönemlerde kullanılan duman, ıslık, güvercin gibi iletişim araçları ile günümüzdeki iletişim araçları arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır? Örnek veriniz.

Duman, ıslık, posta güvercini bunlar hepsi bir birimizle iletişim kurmak için yani hepsinin görevi bağlantı kurmak için
Örnek olarak; Ormanda siz ve yanında sadece ateş var bunu kullanarak başkaları size ulaşabilir.

2. İnternetin gelişimini düşündüğünüzde insanlığın gelecekte ne tür iletişim yöntemlerini kullanacağını tahmin ediniz.

Gelecekte, internetin gelişimine bağlı olarak interneti kullananlar çok geniş bir coğrafya üzerine yayılacaktır. Gelecekte,internetin ulaştığı kullanıcı sayısını ve gelecekte teknolojinin ulaştığı noktaya göre daha pratik ve stabil iletişim teknolojileri kullanım görecektir.Bu nedenle ışık hızında işlem yapan cep telefonları,evrenin her yerinden istediğimiz bilgileri edinebileceğimiz bilgisayarların hayatımıza gireceği söylenebilir.

3. Bir sabah kalktığınızda ülkenizdeki tüm basın-yayın organlarının kapatıldığını öğrendiğinizde hangi duyguları yaşarsınız? Böyle bir durum sizi nasıl etkiler?

4. Günlük yaşamınızda karşılaştığınız iletişim sorunları nelerdir? Örnek veriniz.

Günlük yaşamınızda karşılaştığınız iletişim sorunları :
insanlar doğru iletişim yapmayı bilmiyorlar.
insanlar doğru iletişim kurmak için iletişim becerilerini geliştirmelidir.
iletişim konusunda fazla duyarlı değiliz.

5. İletişim özgürlüğü ile özel hayatın gizliliği arasında bağlantı kurunuz. Bu durumu basın özgürlüğü ile karşılaştırarak yorumlayınız.

Düşün ki sen bir şarkıcısın ve ailevi sorunların oldu herkes tarafından bilinmesini istemiyorsun fakat basın size sormadan hemen bunu haber yaptı buna basın özgürlüğü denemez. Basın özgürlüğü insanları rencide etmeden ve özel hayatlarına müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Bir de sen telefon kullanıyorsun birisi senin sesini ve görüntünü alıp başka yerlerde kullansa buna karşı çıkmak senin en büyük hakkın çünkü özel hayat gizliliği önemlidir ve senden izinsiz bir şey yaparlarsa bu özel hayata saygısızlık olur.

6. Günümüzde kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygın olmasında teknolojik gelişmelerin etkileri nelerdir? Açıklayınız.

7. İnsanların sadece kendi özgürlüklerine dikkat edip diğer insanların özgürlüklerini dikkate almamaları ne tür sorunların ortaya çıkmasına neden olur? Açıklayınız.

Aslında bu ayrımcılık, ırkçılığa neden olabilir hatta herkes bu tür davranışlar yaparsa yani kendini düşünürlerse ülke bölünmesine bile yol açabilir . Aslında çok küçük bir sorun gibi görünüyor ama öyle değil altında çokta önemli sorunlar yaratabilir

8. Kitle iletişim araçlarını denetleyen kurumlar olmazsa ne tür sorunlar yaşanabilir? Niçin?

Eğer denetleyen olmasaydı;
Özel yaşam diye birşey kalmazdı.
Yayınlar ve haberler sırasında sürekli kargaşa olurdu.
İnsanlar her konuyu haber ve dizi yapardı.
Tartışmalar artardı.
Mezhep ve din ayrılıkları artardı.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort