7. Sınıf

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ada Yayınları Sayfa 18, 19, 20, 21 Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Kitle İletişimi İle Çok Seslilik Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri Sayfa 18, 19, 20, 21 Kitle İletişimi İle Çok Seslilik Etkinlik Soruları ve Cevapları

Kitle İletişimi İle Çok Seslilik

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Biraz düşünelim

1. Kitle iletişim deyince aklınıza ne geliyor?

Posta, Telgraf, Telefon, Faks, Gazete, Radyo, Televizyon, Uydular, Bilgisayarlar (İnternet ve e-posta)
Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. Kitle iletişim araçlarının amacı amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir. Kitle iletişim araçları; “Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır.”

2. Kitle iletişim araçları ve işlevleri neler olabilir?

1. Bilgilendirme, haber verme,
2. Etkileme, kamuoyu oluşturma,
3. Kişileri yaşadıkları toplumun bir parçası hâline getirme (toplumsallaştırma),
4. Kültürün nesilden nesile geçişine ve gelişmesine katkı sağlama,
5. Eğitme,
6. Eğlendirme, hoşça vakit geçirtme,
7. Dış dünyayı görmemizi sağlama,
8. Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardımcı olma.

3. Eskiden insanlar iletişim için ne tür yöntem ve araçlar kullanmış olabilirler?

Mağara Duvarına Çizilen Resimler (Taş Devri)

Kızılderililer Zamanında Kullanılan “Dumanla – Ateşle Haberleşme Yöntemi” (Taş Devri)
Posta Güvercinleri (M.Ö 3200)
Ulak ile Haberleşme Yöntemi (M.Ö 3200)
Mektup (M.Ö 3200)
Gazete (1605)
Dergi (1672)
Telgraf (1792)
Daktilo (1829)
Ahizeli – Çevirmeli Telefon (1875)
Fonograf – Gramofon – Diktafon (1877)
Radyo (1896)
Televizyon (1923)

4. Günümüz dünyasında en etkili ve yaygın kitle iletişim aracı hangisidir?

Günümüzde teknolojik aletler bazen aileden bile daha önemli kılınabiliyor. Günümüz artık interbet-Telefon ile her şeyi yapabiliyor. Bu nedenle kimse başlarindan ayrılamıyor ve çok fazla çabuk yayılıyor. Bu telefon hem iyi bit şey hemde çok kötü bir şey iletişim alanında gayet güzel bir teknoloji.

Kitle iletişim araçlarının sizin hayatınızdaki rolü nedir? Kitle iletişim araçlarından en çok hangisini kullanıyorsunuz? Neden?

Dünya, üzerinde çeşitli inanışlardan, düşüncelerden, fikirlerden insanların bir arada yaşadığı bir yerdir. Bu şekilde bakıldığı zaman bu dünya, Çinli olsun, Fransız olsun, Türk olsun herkesin ve hepimizin ortak evidir. Bu sebepten dolayı bizler farklılıklara sahip olsak dahi bu farklılıklarımız bizler için, birbirimizle etkileşip tanışıp heyecan duymamız için bir avantajdır. Bu sebepten dolayı insanlar arası etkileşim, dünyanın daha güzel bir yer olması açısından önem taşımaktadır. Birbirini tanıyan, anlayan kişiler birbirlerine karşı daha saygılı, sevgili ve hoşgörülü olurlar.

İletişim araçları artık hayatımızda olmazsa olmazlardan oldular. Hepimiz çeşitli iletişim araçlarını kullanarak diğer insanlarla etkileşim içinde oluruz. Giderek gelişen teknoloji ile birlikte kullandığımız iletişim araçları da daha gelişmiş özelliklere sahip oluyor.
Hayatımızda sıklıkla kullandığımız iletişim araçları olan cep telefonları, bilgisayarları artık her yerde görmek mümkün. Özellikle son yıllarda cep telefonlarında meydana gelen değişim bir çığır niteliğinde. En sık kullandığımız iletişim aracı bu nedenle cep telefonlarıdır.
Çünkü cep telefonlarının küçük boyutları ve taşınabilir olması onların popüler olmasını sağladı. Ayrıca gelişen internet teknolojisi ile birlikte artık anlık görüntülü konuşma ve her türlü veri aktarımı yapılabilmektedir. Telefonlarda yer alan internet nedeniyle sosyal ağlar üzerinden de insanların iletişim kurduklarını unutmayalım.

Dünyada meydana gelen herhangi bir gelişme, en hızlı olarak hangi iletişim aracıyla sizlere ulaşmaktadır?

İnternet, sosyal medya, televizyon

Atatürk’ün basına verdiği önem hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızda, milletimizin “ milli egemenlik ” düşüncesi etrafında toplanmasında Türk basınının, özellikle de Anadolu Ajansının önemi büyüktür. Basının önemini Mustafa Kemal, daha savaşın başlangıcında anladı ve bunun için gazete çıkarılması yolunda girişimlerde bulundu. Mustafa Kemal, bu fikrini ilk defa 11 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nin bitiminde ortaya attı. Ardından bazı girişimlerden sonra, ismini kendisinin koyduğu “ İradeyi Milliye (Milli İrade)” adlı gazete Sivas’ta çıkmaya başladı. Gazetenin çıkış amacı, özetle, Kurtuluş Savaşı’nın esaslarını, bu konuda yapılacak işleri, memleketin durumunu kamuoyuna anlatabilmekti. Bu gazete, bütün kurtuluş savaşı boyunca milli mücadeleyi destekledi ve kamuoyunun bu hareketin yanında yer almasını sağladı.
Mustafa Kemal Ankara’ya geldiğinin ikinci günü yine bir gazete çıkarma girişiminde bulundu. Bu gazetenin ismini de kendi koydu: “ Hâkimiyeti Milliye (Milli egemenlik)” Bu gazetenin ilk sayısı 10 Ocak 1920’de çıktı. Kurtuluş hareketi’nin sözcüsü olan gazete, o dönem için TBMM hükümetinin yarı Resmi organı sayılır. Sonradan “Ulus” adını almıştır.
Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek amacıyla gazete çıkarılması yeterli değildi. Bu gazetelerin ihtiyaç duyduğu haber ve malzemelerin de sağlanması gerekiyordu. Halka doğru düzenli bilgiler verilmeli ayrıca milletçe verdiğimiz mücadele dünya kamuoyuna tanıtılmalıydı. Bu amaçla Ankara’da bir kurum oluşturulması yolunda çalışmalar yapıldı ve 6 Nisan 1920’de “ Anadolu Ajansı” kuruldu.
Anadolu Ajansı’nın Kurulması ve Milli Mücadeleye Etkisi
Anadolu Ajansı kurulduktan sonra hemen faaliyete geçti. İç ve Dış dünya 13 Nisan 1920’den itibaren haberleri “ Anadolu Ajansı Tebligatı” başlığı altında almaya başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın arzusu, bütün ülkenin Anadolu Ajansı haberlerinden yararlanmasıydı. Kurtuluş Savaşı’nın amacının kavranmasını ve milletçe desteklenmesini istiyordu. Ajans haberlerin gerekli yerlere zamanında bildirilmesini hep önemli bir mesele olarak gördü ve bu yolda büyük gayretleri oldu Anadolu Ajansı, Türk Kamuoyunu yanlış yollara sürükleyecek, milli birliği tehlikeye düşürecek yayınlara karşı milleti uyardı. Milletin kurtuluşunu sağlayacak kararları, hareketleri günü gününe halka ulaştırdı. Böylece hükümetle halk arasındaki bağlantıyı sağladı. Haberler, bazı sıkıntılar yaşanmasına rağmen, Yurt içinde, Yurt dışında belli merkezlere zamanında ulaştırıldı. Böylelikle milletin ve Dünyanın, Kurtuluş Savaşı’nın anlamını ve amacını anlaması sağlandı.
Ayrıca Meclis’in açılmasından bir ay sonra, 23 Mayıs 1920’tarihinde basın ve haber alma işlerini yeni kurulan yönetim ile düzenlemek maksadıyla Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü isimli bir kamu kurumu kurulmuştur. Meclis’in 1920 yılının haziran ayında onayladığı bir yasa ile Anadolu Ajansı da bu genel müdürlük vasıtasıyla yürütme erkine yani hükümete bağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kitle iletişim açısından ne tür zorluklar yaşanmıştır? Tartışınız.

– İlk yıllarında çok zor iletişim şartları vardı .
– Telgraf
– Mektup
İletişim araçları olduğundan dolayı geç haber veriliyordu .
Savaşlarda ve cephelerden savaşan komutanlar Anadolu’dan hangi heber geldiğiniz geç haber alıyorlardı.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Günlük hayatımızda Türkçenin doğru kullanımına niçin özen göstermeliyiz?

Dil ekmek gibi, su gibi günlük yaşamımızın içindedir ve soluduğumuz hava gibi bizi sarar; bundan dolayı onun varlığını hemen hemen hissetmeyiz. Gerçekten dil, üzerinde yaşadığımız toprak gibi ürünlerini sessizce bize sunar ve bizler bu sonsuz bahçenin meyvelerini sadece toplarız. Aslında dile, insanlığın en büyük buluşu olduğu için daha fazla ilgi göstermemiz gerektiği kanısındayız. Çünkü insanlarla, düşüncelerle, nesnelerle aramızdaki en önemli iletken dildir.
İnsanları, düşünceleri, nesneleri, dilin aracılığıyla kavrarız. Dil aracılığıyla kendimizi ifade ederiz. İşte dilin önemi burada ortaya çıkıyor. Türkçemizi niçin doğru kullanmalıyız, sorusunun cevabı da buradadır. Dili doğru kullandığımızda o iyi bir iletkendir; yanlış kullandığımızda ise kötü bir iletkendir.

Medyanın Türkçenin doğru kullanımına gereken önemi verdiğini düşünüyor musunuz? Neden?

Televizyonda yayınlanan futbol maçında millî takımımız galip gelince neler hissedersiniz?

Televizyonda, yardıma muhtaç kişiler ile ilgili bir haber izlerken neler hissediyorsunuz? İnsanların böyle durumlarda nasıl davranmasını bekliyorsunuz?

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Bazı insanlar niçin çok fazla televizyon izliyor olabilir?

1- Sıkıldığımızdan
İnsanlar gün içerisinde sıkıldıklarında ne yapacaklarını bilemez ve kendilerine yeni bir uğraş ararlar, çaylarını ellerine alıp televizyon karşısına oturur ve saatlerde bu aptal kutusunu izlerler. Peki ama neden aptal kutusu? Vakit geçirmek mi? Tabii ki de hayır, aslında yabancı ülkedeki hiçbir insan televizyona aptal kutusu demiyor, bu öğretmenlerin kendilerini kandırdığı ve öğrencilere yalan söylediği bir konu olabilir, herkes televizyona aptal kutusu demiyor.
2- Ses olsun yeter
Ses olmasını istediğimiz zaman ilk olarak müzik dinlemek yerin hemen televizyonu açar ve televizyondan gelen sesleri dinleriz, dinleriz derken türk insaı televizyondan gelen sesi duymadan ses olduğuna inanmaz ve rahat edemez bundan dolayı sabah kalkar kalkmaz veya işten gelir gelmez hemen televizyonu açarlar.
3- Keyifli olduğundan
Televizyon gerçekten keyif verici bir araçtır hatta ve hatta bu araç geceleri olmasa bazı insanlar uyku bile uyuyamazlar ancak gerçek böyle değildir, televizyon sesi olmadan uyuyamayan insanlar gerçekten de vardır ki çoğu insan da televizyon izlemeden yani televizyon olmadan kısaca televizyon sesi olmadan uyuyamaz. Akıllı telefonların sonrasında televizyonlar akıllı telefonlardan izlense de televizyondan izlenen bir dizi türk insanına daha güzel gelmekte ve daha güzel gelmekte olmasından daha da öteye gitmektedir.
4- Vakit geçirmek
Televizyon karşısında vakit geçirmek bir çok insan için olmazsa olmazlardan bir tanesi ve olmazsa olmazlardan. Amerika’da yaşayan insanlar sokakta daha fazla çalıştıklarından eve geldiklerinde televizyonu yorgunluktan açmayı unutabilir ancak türk insanlarının bir çoğu Amerika’da olduğundan daha az çalıştığından dolayı boş vakti bol oluyor ve bu boş vaktini televizyon ile değerlendiriyor. Zira buna ne bir öğretmen ne bir kimse engel olamaz.

Siz günde kaç saat televizyon izliyorsunuz?

4 saat

Televizyon seyretmediğiniz zaman kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neden?

Günümüzde televizyonun aile ve toplum hayatı üzerinde ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz?

Çok fazla televizyon izlemek ne tür sorunlara neden olabilir? Açıklayınız.

Çok fazla televizyon izlemek her türlü sorunlara yol açabilir. Hem çok yakın hemde uzun bir süre televizyon izlemek gözlerimize zarar verir. Ve uzun uzun izlerken aile bağları iletişimler kopar. Ailede iletişimsizlik başlar. Televizyon izledikçe beynimiz çok fazla dolar ve tv den sonra ders çalışırken kafamız hiç bir şey almaz. Ayrıca çok fazla baş ağrısı yapar.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

“Gezelim Görelim” programının 750 bölümden fazla yayınlanmasının sebebi ne olabilir?

İnsanların yurdumuza olan ilgi ve alakası, memleketimizdeki tarihi eserleri, güzel yerleri görmesi…

TRT’nin medya dalında verilen birçok ödülü almasının sebepleri neler olabilir?

TRT’nin geniş haber ağının bulunması, ilk televizyon ve radyo yayını yapması ve yayınlanan programlar, filmler, diziler, belgesellerin beğenilmesi.

Nitelikli yayıncılık için medyaya düşen görevlere örnek veriniz.

– Medya güvenilir olmalıdır .
Örneğin; Nitelikli yayıncılık için medya topluma faydalı olan yayınlar düzenlemeli ve ülkenin gelişmesi için dizi , film , magazin programlarından daha çok eğitim ve öğretim programlarına önem vermeli ve ülkenin gelişip kalkınması için üzerine düşen görevleri yerine getirebilmelidir .
– Yapacağı haberi yayınlamadan önce kişilerin rızasını almalı ve ona göre yayınını gerçekleştirmelidir .

Sizler herhangi bir yayın kuruluşuna e-posta veya mektup yazmış olsaydınız yayınlar konusunda ne gibi istekleriniz olurdu?

Yeni ve özgün programlar ve belgeseller yayınlanmasını isterdim.

Televizyonlarda ne tür yayınların olmasını veya artırılmasını isterdiniz?

Ben televizyonda belgeseller, bilgi yarışmalarının konulmasını isterdim. Ayrıca ders veren (öğüt veren) kısa filimler de insanlar için çok faydalı olabilir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort