7. Sınıf

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 242-250 Cevapları

2017–2018 7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı 4. Ünite Geometri ve Ölçme Veri İşleme Sayfa 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

Aşağıdaki ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru olanlar için “D” yanlış olanlar için “Y” yazınız.

(D) 1- Yanda verilen şekildeki BAC na eş bir açı çizmek için başlangıç noktası A olacak ve [AC ile 35° lik açı yapacak şekilde bir ışın çizilmelidir.

(D) 2) Yanda kareli kâğıda çizilmiş şekildeki ABC na eş bir açı çizmek için başlangıç noktası B olacak ve [BA ile 45° lik açı yapacak şekilde bir ışın çizilmelidir.

(D) 3) Yanda kareli kâğıda çizilmiş şekildeki BAC na eş bir açı çizmek için başlangıç noktası A olacak ve [AC ile 37° lik açı yapacak şekilde bir ışın çizilmelidir.

4, 5 ve 6. soruları yandaki şekile göre cevaplayınız.

(Y) 4) AKD nın açıortayı [KC dır.
(Y) 5) CKF nın açıortayı [KD dır.
(D) 6) AKC nın açıortayı [KB dır.
(D) 7) Yandaki şekildeki ABC nın açıortayını elde etmek için başlangıç noktası B olacak ve [BA veya [BC ile 63° lik açı yapacak şekilde bir ışın çizilmelidir.

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 243 Cevabı

Yandaki şekilde açılar adlandırılmıştır. d // l’dur.

8, 9, 10, 11 ve 12. soruları şekilde verilenlere göre cevaplayınız.

(D) 8) a ile b bütünler açılardır.
(D) 9) c ile e iç ters açılardır.
(Y) 10) b ile g yöndeş açılardır.
(D) 11) f ile h ters açılardır.
(D) 12) a ile h dış ters açılardır.
(Y) 13) Yandaki şekilde k // t’dur. Verilenlere göre x = 125° dir. // 130 + 115 + x = 360 => x = 360 – 245 = 115o
(D) 14) Yandaki şekilde m//n’dur. Verilenlere görex = 25° dir. //  60 + 145 + y = 360 => y = 360 – 205 = 155o 

x = 180 – 155 = 25o
(D) 15) Yandaki O merkezli çemberde KOL mn gördüğü yay KL dır.
(Y) 16) Yandaki O merkezli çemberde m(AOB) = 100° olduğuna göre m(AB) = 80° dir. // 100o‘dir

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 244 Cevabı

(D) 17) Yandaki O merkezli çemberde verilenlere göre m(ABC) = 145° dir. // 90 + 55 = 145

B) Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere doğru ifade ya da sayıları yazınız.

1) Yarıçapı 5 br olan bir çemberin çevre uzunluğu 30 br’dir. (p yerine 3 alınız.) // 2πr = 2 x 3 x 5 = 30
2) Yandaki O merkezli çemberde |OC| = 3 cm ve (AOB) = 120° dir. Buna göre |AB| 6 br’dir. (p yerine 3 alınız.) // 2πrα / 360 =2 . 2 .3 . 120 / 360 = 6
3) Bir çemberin çevre uzunluğu 36 cm’dir. Bu çemberde 100° lik bir merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 10 br’dir. //
4) Yarıçapı 6 cm olan bir dairenin alanı 108 cm2 dir? (p yerine 3 alınız.) // πr= 3 . 62 = 108
5) Bir fabrikada daire şeklinde kavanoz kapakları üretilmektedir. Daire kapakların yarıçapı 8 cm olduğuna göre kapakların yüzey alanı 192 cm2 dir. (p yerine 3 alınız.) // πr= 3 . 82 = 192
6) Bir bahçeye yerleştirilen bir fıskiye sulama yaparken en fazla 135° dönebilmektedir. Fıskiye suyu en fazla 6 m’ye kadar fış- kırtabildiğine göre bu fıskiye ile 40,5 m2 alan sulanabilir. (p yerine 3 alınız.) // πr2α / 360 = 3. 62 . 135 = 360 = 40,5
7) Şekildeki O merkezli çemberde m(AOB) = 120° dir. AOB daire diliminin alanının BOC daire diliminin alanına oranı 4 olduğuna göre m(BOC) = 30° dir. // πr2 . 120 / πr2 . x => 4 / 1 = 4  => 4x = 120 => x = 30

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 245 Cevabı

C) Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1) Bir çiftçinin bir yılda bahçelerindeki ağaçlardan toplattığı meyve miktarları yandaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre çizilen daire grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A’dır
Toplam 720 Ton
720 –> 360o ise
180 ton –> 90o
144 ton –> 72o
216 ton –> 108o

Aylık kazancı 2340 TL olan bir ailenin bir aylık harcamalarının dağılımı yandaki daire grafiğinde verilmiştir.
2, 3 ve 4. soruları bu verilenlere göre cevaplayınız.

2) Kiraya ayrılan tutar kaç liradır?
A) 575 B) 585 C) 605 D) 625

360o  2340 TL ise
90o    X
360X = 90 x 2340
x = 585

3) Ulaşım harcamaları kaç liradır?
A) 360 B) 380 C) 390 D) 400

360o  2340 TL ise
60o    X
360X = 60 x 2340
x = 390

4) Tasarruf edilen para kaç liradır?
A) 285 B) 287,5 C) 290 D) 292,5

360o  2340 TL ise
45o    X
360X = 45 x 2340
x = 292,5

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 246 Cevabı

5) Yukarıdaki tabloda bir atölyede dört ayda üretilen ayakkabıların sayıları verilmiştir. Bu tablodaki verileri kullanarak çizilen çizgi grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap B

Yandaki çizgi grafikte bir firmanın beş aylık gelir miktarı gösterilmiştir.

6 ve 7. soruları grafikte verilenlere göre cevaplayınız.

6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Firmanın geliri ocak ayından mart ayına kadar artmıştır.
II. Mart ayındaki gelir nisan ayındaki gelirden 10 000 TL fazladır.
III. Mayıs ayındaki gelir şubat ayındaki gelirden 2000 TL fazladır. // eşittir
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 247 Cevabı

7) Hangi aylarda firma aynı geliri elde etmiştir?
A) Ocak ile Şubat B) Şubat ile Mart C) Ocak ile Mayıs D) Şubat ile Mayıs

Ülker’in kumbarasında bulunan madenî paralar ve adetleri yandaki tabloda verilmiştir.

8, 9 ve 10. soruları tablodaki verilere göre cevaplayınız.

8) Veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 42 B) 42,5 C) 43 D) 43,5

(1 x 5 + 2 x 1 + 2 x 25 + 3 x 50 + 2 x 100) / 10 
(5 + 2 + 50 + 150 + 200) / 10
425 / 10 = 42,5

9) Veri grubunun ortancası kaçtır?
A) 10 B) 25 C) 37,5 D) 50

5, 10, 10, 25, 25, 50, 50, 50, 100, 100
Ortanca = (25 + 50 ) / 2 = 75 / 2 = 37,5

10) Veri grubunun tepe değeri kaçtır?
A) 10 B) 25 C) 50 D) 100

En çok tekrar eden 50’dir

11) 5, 5, 8, 11,20, 20, 23 veri grubunun tepe değeri kaçtır?
A) 5 B) 11 C) 20 D) 5 ve 20

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Bir veri grubundaki sayıların toplamının veri grubundaki veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir.
II. Bir veri grubundaki veri sayısı tek olduğunda ortanca değer küçükten büyüğe sıralanmış verilerden ortadaki sayıya eşittir.
III. Bir veri grubunun tepe değeri olmayabilir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı

13) Feride arkadaşlarına en çok okudukları kitap türlerini sormuş ve yandaki tabloyu oluşturmuştur. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri veri grubunu temsil etmeye uygundur?

A) Aritmetik Ortalama B) Ortanca C) Tepe Değer D) Aritmetik Ortalama ve Ortanca

14) Bir kara yolunda son 9 gün içinde oluşan trafik kazalarını gösteren veriler aşağıda verilmiştir. 4, 2, 2, 5, 6, 2, 19, 2, 4
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri veri grubunu temsil etmeye uygundur?
A) Aritmetik Ortalama B) Ortanca C) Tepe Değer D) Tepe Değer ve Ortanca

15) Yandaki çizgi grafikte bir hisse senedinin beş günlük fiyatı görselleştirilmiştir. Bu çizgi grafikteki verileri gösteren sütun grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap B

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 249 Cevabı

16) Yandaki sütun grafikte bir üniversitedeki üç fakültenin öğrenci sayıları görselleştirilmiştir. Bu sütun grafikteki verileri gösteren daire grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Yanda bir ilimizin 2011-2014 yıllarında domates ihracatı rakamları verilmiştir.

17, 18 ve 19. soruları tablodaki verilenlere göre cevaplayınız.

Tablo: Domates İhracatı

Cevap D

17) Tablodaki verilerin görselleştirildiği çizgi grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı

18) Tablodaki verilerin görselleştirildiği sütun grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C

19) Tablodaki verilerin görselleştirildiği daire grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grafik: Domates
B) Grafik: Domates
C) Grafik: Domates İhracatı
D) Grafik: Domates İhracatı

180 ton = 360o
2011 -> 50 ton = 100o
2012 -> 60 ton = 120o
2014 -> 30 ton = 60o
2013 -> 40 ton = 80o

20) Bir çiftçi tarlalarından 5 ton arpa, 8 ton buğday ve 2 ton mercimek toplamıştır. Bu ürünlerin bütün içindeki payını gösteren uygun gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çizgi grafik B) Sütun grafik C) Daire grafik D) Sıklık tablosu

21) Bir fabrikada 2011 yılında 200, 2012 yılında 225, 2013 yılında 250 ve 2014 yılında 185 araç üretilmiştir. Yıllara göre üretilen araç sayıları karşılaştırılmak istenirse uygun gösterim aşağıdakiler- den hangisidir?
A) Çizgi grafik B) Sütun grafik C) Daire grafik D) Sıklık tablosu

22) Bir atölyede 2012 yılında 3600, 2013 yılında 4000, 2014 yılında 3750 ve 2015 yılında 3500 elektrikli ısıtıcı üretilmiştir. Bu atölyede 2012-2015 yıllarında üretilen ısıtıcı sayısındaki artış veya azalışı görselleştirmek için uygun gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çizgi grafik B) Sütun grafik C) Daire grafik D) Sıklık tablosu

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort