7. Sınıf

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Sayfa 9-16 Cevapları

2017 – 2018 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı 1. Ünite Melek ve Ahiret İnancı Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cevaplarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı 1. Ünite Melek ve Ahiret İnancı Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cevapları 2017-2018

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. Kur’an-ı Kerim mealinden, melekleri konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız.

”Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb’in): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi.” Bakara suresi 30. ayet
”Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: “Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.” dedi.” Bakara suresi 31. ayet
”Ve o zaman meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu”. Bakara suresi 34. ayet
2. Ahiret, cin, şeytan kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
Cin : Kelime anlamı örtülü, gizli şey manasındadır. Terim olarak ateşten yaratılmış, yiyecekleri kemikler olan, her şekle girebilen, duyu organları ile algılanamayan ruhanî ve gizli varlıklardır. Cinleri gözle göremeyiz.
Şeytan: Ateşten yaratılmış, cinler alemine ait bir varlıktır. Allah’a itaat etmediği için makamından kovulmuştur.
Ahiret, kıyametten sonra diriltilecek olan insanların dünyadaki davranışlarından hesaba çekilecekleri ve sonsuza değin yaşayacakları alemdir. Ahiretin varlığına inanmak, dinimizin inanç esaslarındandır. Kutsal kitabımızdaki pek çok ayette ahiretin var olduğu belirtilmekte ve ahirete iman, Yüce Allah’a imanla birlikte anılmaktadır.

3. Batıl inançlarla ilgili bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.

İnsanlar çaresizlikleri, korkuları eski gelenekleri gereği gerçekliği olamayan doğa üstü şeylere inanırlar. Bu inanışlara batıl inanç denir. Bu tür inanışlarda olanlar genellikle batıl inançların negatif etkisinde kaldıkları için daha tutkulu bağlıdırlar. Batıl inançların bir sebebi de insanlara yapılması veya bilinmesi gerekli şeylere korkutarak öğretmektir.
Batıl inançlar mantıksal bir temele dayanmazlar. Nedenini bilmeden bu davranışlara katılırız. Yolculuğa çıkanın arkasından su döker, gece tırnak kesmeyi hoş karşılamayız.
Bir çok batıl inancın temeli efsanelere kadar uzanmaktadır. At nalı uğurlu sanılıyor, bu inanç belki Avrupa’daki keltlerden gelmiştir. Çünkü onlar atın kutsal olduğunu kabul ediyorlardı.
– Mezarlıktan ağaç kesen çarpılır.
– Türbeden bir şey çıkaran çarpılır.
– Mezarlığı parmağı ile işaret edenin parmakları kurur.
– Bir evde çocuk sürekli ağlarsa ölüm olur.
– Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
– Ölü evine gelenlerin ayakkabıları ters çevrilmez.
– Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.
– Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur.

4. Kur’an-ı Kerim mealinden Nâs suresinin anlamını bularak defterinize yazınız.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

Maddi varlık, manevi varlık ifadeleri sizlere neler çağrıştırmaktadır?

Maddi varlıklar: Ağaçlar, Kuşlar, İnsanlar
Manevi varlıklar: Melekler, Cinler, Şeytanlar

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı

Aşağıdaki varlıklardan gözle görülebilenleri mavi, görülemeyenleri ise sarı renge boyayınız.
Gözle görülmeyenler : Akıl, Merhamet, Sevgi, Ses dalgaları, Hava, Melek
Gözle görülenler : Ay, Güneş, Hayvanlar, Ağaç

Adını bildiğiniz melekler hangileridir?

Cebrail vahiy meleğidir.
Azrail  insanın canını alır. Yani bedeni ruhdan ayıran melek.
Mikail doga olaylarıyla ilgilenen melek.
İsrafil  sura üflemek.
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

Melek kavramı sizlere neleri çağrıştırmaktadır? Melekler hakkında neler biliyorsunuz?

Melekler nurdan yaratlmıs, acıkmayan, uyumuyan ve Allahın emırlerıne uyarlar cinsiyetlerı yoktur.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

“Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı yapan Allah’a hamdolsun…” (Fâtır suresi, 1. ayet.)
“…Bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler. Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. ” (Nahl suresi, 49-50. ayet.)

Yukarıdaki ayetler meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında sizlere neler düşündürmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

1. Ayete göre melekler kanatlı olup ikişer üçer dörder kanatları vardır.
2. Ayete göre melekler büyüklük taslamaz, emre itaat ederler Allah’a secde ederler.

Yaptığı her şeyin melekler tarafından görüldüğüne içtenlikle inanan insan davranışlarında nelere dikkat etmelidir?

Yaptığı her şeyin melekler tarafından görüldüğüne ve kaydedildiğine inanan kişi, günah işlemez kötülüklere dalmaz hep hayırlı işlerde bulunur salih amel yapar.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Melek, insanı iyilik işlemeye yönlendirir. Kim içinden iyiliğe yönelten bir ses duyarsa bilsin ki bu meleğin sesidir…” (Tirmizi, Tefsir, 3.)
Meleklere imanın davranışların güzelleşmesindeki rolü nedir? Yukarıdaki hadisi de dikkate alarak arkadaşlarınızla yorumlayınız.
Melekler insanı iyilik işlemesi yönünde iç ses olarak insanın iyiliğe hayır işlemeye yönlendirmektedir. Meleğin sesine kulak veren insanlar kötülük yolunda bulunamaz.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Sizce gözle göremediğimiz varlıklar sadece melekler midir?

İnsanlar her varlığı göremezler örneğin mikroskobik canlıları mükroskop olmadan görmeleri mümkün değildir. İnsanların melekler dışında cinleri ve şeytanı da göremezler.

İnsanın her şeyi her varlığı görebilmesi mümkün değildir. Çünkü görünmeyen bazı varlıklarda bulunmaktadır. Bu varlıklar sadece melekler değildir. Şeytan ve cinlerde görülmeyen varlıklardandır.

İnsanın her şeyi, her varlığı görebilmesi mümkün müdür?

Her varlığı görebilmesi mümkün değildir. Sebei ise 3 harflilerde ve şeytan görünmeyen varkılardır diye düşünüyorum.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Sizce şeytan niçin Yüce Allah’ın emrine karşı gelmiş, Hz. Âdem’e (a.s.) saygı göstermemiştir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Şeytan kendisinin ateşten Adem’inde topraktan yaratıldığını düşünerek kibre kapılmış, Allah’ın emrine karşı gelerek Adem’e secde etmemiştir.

Şeytanın kötülüklerinden niçin Allah’a sığınmamız gerekir?

Şeytanın kötülüklerinden Allah’a sığınmalıyız. Çünkü, kötülüklere karşı sığınabileceğimiz tek sığınağımız ve bizi koruyacak olan Rabbimizdir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort