7. Sınıf

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Sayfa 134-135 Cevapları

2017–2018  7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı 6. Ünite Kültürümüz ve Din Sayfa 134, 135 Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Kültür ne demektir? Tanımlayınız.

Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü.

2. Kültürün manevi öğeleri nelerdir? Örnek veriniz.

Gelenek ve görenekler, örf, adetler, davranışlar, ahlak anlayışı, değerler gibi…

3. Günlük konuşmalarımızda ne gibi dinî ifadeler kullanırız? Anlatınız.

Günlük hayatımızda “Allah’a ısmarladık”, “Allah’a emanet ol”, “Allah korusun”, “Çalışmak ibadettir.”, “Allah şifa versin.”, “cennet gibi yer”, “melek gibi insan”, “Allah’a şükür”, “Bismillâhirrahmânirrahîm”, “Allah’a emanet olun”, “Şükürler olsun.”,”inşallah”, “maşallah”, “elhamdülillah” gibi dini ifadeleri kullanırız.

4. Örf ve âdetlerimizdeki dinî motiflere örnekler veriniz.

Örf ve adetlerimizdeki dini motiflere şunları örnek verebilirizHasta ziyaretinde bulunmak.
Selam vermek.
Büyüklere saygı göstermek
Küçüklere sevgi ile yaklaşmak.
Darda olan yardım etmek.
Misafire ikramda bulunmak.
Mevlit törenleri düzenlemek.

5. Mimarimizdeki dinî motifler nelerdir? Örnek vererek anlatınız.

Mimarimizdeki dini motifler, camiler, minareler, kervansaraylar, çeşmeler, sebiller, köprüler, ribatlardır. Türkler, İslam’a yeni katılmanın coşkunluğu içindeki Karahanlılar zamanında –kubbenin merkezî ve hakim rol oynadığı– haci ve kütle kompozisyonları cami mimarisine girmiştir. Gazneli ve Karahanlılar bütünüyle Türk-İslam dünyasına özgü yepyeni bir minare tip ortaya çıkarmışlardır. Tuğladan son derece zengin süslemeli ve zarif yapılar olan bu Orta Asya minareleri, dört köşeli erken İslam minarelerinden çok farklıdır. Sonradan Selçuklular ve Osmanlılar zamanında büyük gelişmeler gösteren bu keskin etkili silindirik ince uzun minare tipi Avrupa içlerine kadar uzanmıştır.

6. Laiklik din, düşünce ve inanç hürriyetinin gelişmesine nasıl katkıda bulunur? Açıklayınız.

Laiklik, Fransızca bir kavram olarak dilimize geçmiştir. Fransız kültüründe din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelmektedir. Devletin ve dinin hükümlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Devletin dinin tahakkümünde çıkması, dinin devletin tahakkümünde yer almaması anlamlarına da gelmektedir.Laiklik, düşünce ve inanç hürriyetinin gelişmesinde katkı sağlar. Çünkü dinin devletin tahakkümünden çıkması doğru din anlayışının oluşmasında etkili olmuştur. Doğru din anlayışı sayesinde inanç ve düşünce özgürlüğü de toplumda yerleşik hale gelmiştir. İfade özgürlüğünün yaşanmasında bazı tahakkümlerin izale edilmesi gerekir. Laiklik ve din ortaya koyduğu hükümler itibariyle insanları icbar etmez.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Kültür bir milletin tarihi ve toplumsal gelişim sürecinde ürettiği, ortaya koyduğu her şeyi kapsar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültür olarak değerlendirilemez?
A) Örf ve âdetler B) Kötü alışkanlıklar C) Şarkı ve türküler D) Cami ve mescitler

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden biri değildir?
A) Ahlak B) Din C) Medrese D) Örfler

3. Aşağıdakilerden hangisi dinin dilimiz üzerindeki etkisini göstermez?
A) Cennet B) Ahiret C) Hayır D) Sahil

4. Aşağıdakilerden hangisi örf ve âdetlerimizdeki dinî motiflerden biri değildir?
A) Gelinlik kızların çeyizlerine Kur’an-ı Kerim konulması
B) Düğünlerde davul-zurna çalınarak eğlence düzenlenmesi
C) Ölmüş yakınlarımızın ardından mevlit okunması
D) Yeni doğan çocukların sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması

5. Aşağıdakilerden hangisinde laikliğin tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Laiklik devletin dinî yaşantıya yön vermesidir.
B) Laiklik 1937 yılında kabul edilen bir devlet şeklidir.
C) Laiklik devletin din kurallarına göre yönetilmesidir.
D) Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesidir.

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

C. Ünitemizde geçen bazı önemli kelime ve kavramlar aşağıdaki bulmacada gizlenmiştir. Bunları bulmacadan bulup işaretleyiniz.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort