7. SınıfDersler

7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

2018 yılı 2. dönem yazıları başladı. Bu haberimizde 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sorularından örnekler yayınlayacağız.

 

………………………… ORTAOKULU 2017 – 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7.SINIF 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI:              SINIFI:       NO:

A- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız (80Puan)

1- Peygamberimizin Zeyd ile birlikte gittiği Taif şehrinde taşlanması hakarete uğramasına rağmen onlara beddua etmeyip “Allahım! Taif halkını İslam’ın zenginliği ile nimetlendir” diye dua etmesi onun hangi yöneyle açıklanabilir?
A) El Emin lakabının olması
B) Rahmet Peygamberi olması
C) Son Peygamber olması
D) Tüm insanlara gönderilmesi

2- Kur’anda birçok ayet Hz Muhammed(s.a.v.)’den bahseder. Aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberimizin diğer şıklardan farklı bir yönüne işaret eder?

A) “De ki Bende ancak sizin gibi bir insanım”
B) “Ben bundan öncede aranızda bir ömür boyu yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?”
C) “Ey peygamber biz seni bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
D) “Şöyle dediler; Bu ne biçim Peygamber bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor”
3- Peygamberimiz, namazdayken çocuk ağlaması duyunca, namazını kısa tutardı. Çocukları sever, onlarla şakalaşırdı. Bu O’nun hangi özelliğini gösterir?
A) Güvenilirliği B) Danışarak iş yapması C) Merhametli olması D) Sabırlı oluşunu

4- “Ben ………………………………………… tamamlamak için gönderildim” hadis-i şerifinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Peygamberliği B) İlahi kitapları C) Dünya işlerini D) Güzel ahlakı
5-Hz Muhammed’in yemesi içmesi gezmesi her türlü sosyal etkinliklere katılması onun hangi yönüyle ilgilidir?
A) Kulluk yönü B) Peygamberlik yönü C) İnsani Yönü D) Ahlaki yönü
6-Mekke toplumunda her insanın başaramadığını O başarmıştır. Daha gençlik yıllarında tüm Mekkelilerce dürüst ve güvenilir kabul ediliyordu. O erdemli davranışlara sahip bir insandı. Hatta tüm Mekkeliler onu güzel bir isimle çağırıyordu. Hz. Peygambere verilen o isim hangisidir?
A) Muhammed Resulullah B) Ebu’l-Kasım C) Muhammed’ül Emin D) Habibullah

7- Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder?

A) Allah bağışlar ve merhamet eder.
B) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol
C) Allah sabredenlerle beraberdir.
D) Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin
8-İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken kişilik yapısı, düşünce yapısı, aldığı eğitim gibi birçok şey yorumunu etkiler. Din anlayışı da buna göre değişebilir.

Yukarıdaki metinde, din anlayışlarının oluşmasındaki etkenlerden hangisine değinilmektedir?

A) Toplumsal değişim B) İnsanın yapısı C) Ekonomi D) Kültürel özellikler
9-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan inançla ilgili yorumlardandır?
A) Hanefilik B) Maturidilik C) Malikilik D) Şafilik
10- Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir?
A) Maturidilik B) Hanefilik C) Eş’arilik D) Yesevilik
11- Hz Muhammed’in insanları müjdeleyerek uyarması hangi kavramla ifade edilir?
A) Nezir B) Beşir C) Rahmet D) Hatem

12- Karşılıklı olarak kuran-ı kerim okuma hangi kavramla ifade edilir?

A) Hatim B) Mukabele C) Fitre D) İftar
– Allah tarafından gönderilmiştir.
– Peygamberler aracılığı ile bildirilir.
– İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlar.

13- Yukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

A) Mezhep B) Tasavvuf C) Din anlayışı D) Din
14- Ramazan ayında kuran-ı kerimin indirilmeye başladığı geceye ne ad verilir?
A) Mevlit Kandili B) Berat Kandili C) Kadir Gecesi D) Miraç Kandili
15- İslam dininde ahlak konusu ilgili ortaya çıkan yorumlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Din B) Mezhep C)Tasavvuf D) Fıkıh
– Tutulan yol ve ekol anlamındadır.
– Din anlayışının düzenlenmiş şeklidir.
– İnanç ve ibadetlerin farklı yorumlanmasıdır.

16- Yukarıda sıralanan maddeler hangisini tanımlar?

a) Din b) Mezhep c) Hadis d) Din Anlayışı
17- Ramazan ayında oruç tutamayan kişilerin daha sonra güne gün olarak telafi etmesine ne denir?
A) Sahur B) Kaza C) İftar D) Fidye
18- İnsanların günah ve sevaplarını yazan melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsrafil B) Azrail C) Kiramen Katibin D) Münker Nekir
19- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Mezhep kurucuları aynı zamanda peygamberdirler.
B) Mezhepler sonradan ortaya çıkan oluşumlardır.
C) Mezhepler dini anlayış ve yorum farklılıklarından ortaya çıkmıştır.
D) Mezhepler dinin yerine geçmezler.
20- Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farklardan biri değildir?
A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
B) Dini Allah koyar, din anlayışını insanlar oluşturur.
C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir.
D) Din yerel ve bölgesel, din anlayışı evrenseldir.
21) -“Sen hatırlat, öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin” ayetinde anlatılmak istenen nedir açıklayınız? (10 PUAN)
Allah tarafından Peygamberimize sadece öğüt vermesi ,hatırlatma yapması gerektiği bildirilmiş, insanları zorlamaması istemiştir. Peygamberimiz insanları din hakkında bilgilendirecek, fakat seçimi insanlara bırakacaktır.

22) AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERDEN DOĞRU OLANI (D), YANLIŞ OLANI (Y) İLE İŞARETLEYİNİZ. (Toplam 10 puan)

– ( ………) İslam’da farklı din anlayışları yasaklanmıştır
(D) Farklı yorum biçimleri dini kolaylaştırır.
(D) Hz. Muhammed ( s.a.v ) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
– (D) Hak edene hakkını vermek adalettir.
(Y) Din anlayışındaki farklılıkların sebeplerinden biri de fitne fesat çıkarmaktır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort