6. Sınıf

6. Sınıf Türkçe Çalışma Atatürk Gülümsedi Cevapları Başak Yayınları 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ATATÜRK GÜLÜMSEDİ

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Ardından bu sözcüklerin şiirde geçtiği dizeleri gözden geçirelim. Son olarak da bu sözcüklerle yeni cümleler oluşturalım.

dağılmak

 • Sözlük Anlamı: 1- Bir yerin darmadağın olması dağınık hal alması. 2- Bir kişinin üzücü bir haber ya da olay karşısında çok üzülmesi.
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Sizin yüzünüzden oda çok dağıldı!

yöntem

 • Sözlük Anlamı: Bir problemi çözmek ya da bir işi yapmak için olan seçenekler.
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Bulduğun bu yöntem bence bu işe uygun değil.

iştah

 • Sözlük Anlamı: İnsanın yemek yeme isteği.
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Hasta olunca iştahı gitti.

ufuk

 • Sözlük Anlamı: 1- Gökyüzü 2- Düşünce gücü
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Bu işe başlayınca ufku genişledi.

kürsü

 • Sözlük Anlamı: Bir kişinin kalabalığın karşısında konuşma yaptığı yer, masa.
 • Şiirdeki Kullanımı:
 • Kurduğum Cümle: Seminerde konuşmacı olarak kürsüye beni çağırınca çok şaşırdım.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını, “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirden hareketle tahmin ederek yazalım. Bu şiirdeki sözcük ve sözcük gruplarını, şiirde kullanıldıkları anlamda birer cümlede kullanalım.

 • Cevap:

Siz sınıfa girince. Dağıldı kara bulutlar

 • Tahminim: Sınıftaki kötü hava dağıldı.
 • Cümlem: Buraya geldi ya kara bulutlar geçip gitti.

Baktı ki karışmış aramıza, Çiziyorsunuz yolu, (yolunu çizmek)

 • Tahminim: Ne yapacağına karar vermek
 • Cümlem: Gezide her grup kendi yolunu çizdi.

Bir koşu varmışız okula Özlemle açılmış kitaplar,

 • Tahminim: Hızlıca okula gitmek, okulu çok özlemek.
 • Cümlem: Çağırdığımda bir koşuda bize geldi.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Aşağıda, “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirde geçen sözcükler/sözcük grupları ve bunların şiirde kullanılan anlamları verilmiştir. Hangi anlamın, hangi sözcüğe/sözcük grubuna ait olduğunu tahmin edip doğru bir biçimde eşleştirelim.

saklamak – onca – gözleri dolu dolu / gözleri dolmak – karışmak – aydınlık

Ağlayacak kadar duygulanmak, gözlerine yaş dolmak

 • Cevap: Gözleri dolmak

Kötülükten uzak, temiz, saf, mutluluktan doğan pırıltı, neşe

 • Cevap: Aydınlık

İlgilenmek, bir araya gelmek, katılmak

 • Cevap: Karışmak

O kadar, o denli (çok olan şeyler için)

 • Cevap: Onca

Gizli tutmak, duyurmamak, görünmesine engel olmak

 • Cevap: Saklamak

4. ETKİNLİK

Okuduğumuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Baktı ki gençsiniz, bilgili/ Eğitiyorsunuz yolunca, yöntem ince” dizelerinde “yolunca, yöntemin-ce” ifadeleriyle anlatılmak istenen nedir?

 • Cevap: Yapılması gereken doğru bir şekilde anlamında kullanılmıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Atatürk hangi durumlarda seviniyor, hangi durumlarda üzülüyor? Atatürk’ün hangi durum karşısında üzüldüğünü ya da sevindiğini bulalım ve yazalım.

“Atatürk gülümsedi öğretmenim / Kürsüde kendini görünce…” dizelerine göre Atatürk, kürsüde kendisini nasıl görmüş olabilir?

 • Cevap: Örnek bir öğretmen gibi görmüş olabilir.

Şiirde, seslenen kimdir? Bu kişi için Atatürk’ün gülümsemesi ne anlama gelmektedir ve bu gülümseyiş neden bu denli önemlidir?

 • Cevap: Öğrencidir. Atatürk’ün gülümsemesinin nedeni okulun, öğretmenin hatta düşünce sisteminin de yeni ve modern olmasıdır.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Bir önceki temada şiir türüne ilişkin bazı özellikleri öğrenmiştik. O özellikleri de anımsayarak “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirin içerik ve biçimsel özellikleri bakımından değerlendirelim.

Bu metinde dizeler nasıl kümelenmiştir?

 • Cevap: abcb şeklinde kümelenmiştir.

Atatürk gülümsedi adlı şiirin konusu nedir?

 • Cevap: Atatürk’ün eğitimin modern olması karşısında gösterdiği mutluluktur.

Şiirde temel anlamı dışında kullanılan sözcük var mı?

 • Cevap: yol çizmek, ışık gözlerine kapkara bulutlar inmesi,  sımsıcak bir sevgi

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni, sessiz okuma tekniğiyle okuyalım. Ardından yan sayfadaki soruları yanıtlayalım ve sınıfta kısa bir konuşma yapalım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 51 Cevabı

1. Atatürk’ün, bir tabloda güçlü, yağız bir atın üzerinde resmedilmesi – Tablo ne ile ilgilidir? Başka ne gibi öğeler vardır?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

2. Atatürk’ün, “Bu tabloyu kimseye göstermeyin.” demesi – Bir tablonun içeriği, Atatürk’ü neden bu denli kızdırmış olabilir? Atatürk’ün duyarlılık gösterdiği bu konuyu hangi sözcüklerle ifade edersiniz?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

3. Herkesin büyük bir şaşkınlık içinde Atatürk’e bakması  – Atatürk’ün yanındaki kitle neden şaşkınlık içindedir?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

4. Atatürk’ün, tablonun yansıttığı iletileri olumsuz bulması – Bir başarının değeri nasıl küçülür? Atatürk “Sakarya’nın değerini küçültmüş oluyorsunuz.” diyor. Atatürk’ün bu sözleriyle, atların ve savaşçıların zayıf çizil-memelerinin arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

5. Bir olaya veya duruma ilişkin gerçeklerin çarpıtılması, olduğundan farklı gösterilmesi, sizce neye neden olur?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar:

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Bir gazete ya da dergi çıkarmaya ne dersiniz?Bir gazete ya da dergi çıkarmaya ne dersiniz?
❖ Bu tema boyunca farklı türlerde metinler üreterek “Millî Mücadele ve Atatürk” konusuna ilişkin bir dosya oluşturacağız.
❖ Önce iyi bir hazırlık yapmalı ve konuya odaklanmalıyız. Bu hafta “Millî Mücadele Dönemi”ne ilişkin bulduğumuz kaynakları toplayalım.
• Görsel (resim, fotoğraf, şekil, çizelge vb.), yazılı ve sözlü (döneme tanık olan kişiler) bilgi kaynaklarını belirleyelim, bulmaya çalışalım. Kayıt edebildiklerimizi bir dosyada toplayalım. Genel Ağ (İnternet) ortamından ve basılı kaynaklardan (kitaplar, ansiklopediler vs.) edindiğimiz bilgileri, kendi cümlelerimizle kısa kısa not edelim.
• Bu bilgileri hangi kaynaklardan almış olduğumuzu da mutlaka not etmeliyiz.
❖ Öncelikle gazetemizde/dergimizde hangi metin türlerine, konulara /alt başlıklara yer vermek istiyoruz, bunları belirlemeliyiz.
❖ Hazırlık sürecinden sonra, bu konularda değişiklikler yapabileceğimizi unutmayalım. Okuduğumuz kaynaklar sonucunda düzenlemede değişikliklere gidebiliriz.
❖ Bu hafta boyunca “Millî Mücadele ve Atatürk” ile ilgili şiir, öykü ve bilgilendirici metinleri bulup okumaya çalışalım. Dosyamıza katkı sunacağını düşündüğümüz yazınsal kaynakları not edelim.
 Aşağıdaki çizelgede yapacağımız belirlemeler, yazma sürecimiz boyunca yazma odağından sapmamamızı sağlayacaktır. Boşlukları dolduralım.

Millî Mücadele ve Atatürk
(Gazetenin /derginin adı bu başlık da olabilir, ancak siz konuya uygun başka bir başlık oluşturabilirsiniz.)

Ana Konu / Başlık

 • Cevap: ATA’NIN İZİNDE

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Alt Konu / Başlıklar

Dönemin ruhunu yansıtan olası başlık ve alt başlıkları belirlemeye çalışalım.

 • Cevap:

****************

Gazetede/Dergide Yer Alacak Metin Türleri

Bilgilendirici Metinler Tartışma Makale vb.

 • Cevap:

Öyküleyici Metinler Kısa Öykü / Öykü / Tiyatro

 • Cevap:

****************

Amaç

Millî Mücadele Dönemi ve Atatürk hakkında bilgilendirmek.

 • Cevap:

****************

Hedef Kitle

 • Cevap:

6-10 yaş ( )

6-10 yaş ( )

10-14 yaş ( )

14-18 yaş ( )

18 ve üstü ( )

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Aşağıdaki sözcükleri sahip oldukları ünlülere göre uygun kutulara yazalım.

★ düşünce
★ gözleri
★ sınıf
★ dağılmak
★ Atatürk
★ gülümsedi
★ doğmak
★ özlem
★ iştah
★ sevgi
★ bakışbakış
★ aydınlık
★ ufuklar
★ sımsıcak
★ kürsü
★ günaydın
★ kızda
★ oğlanda
★ çiziyorsunuz
★ onca

SADECE İNCE ÜNLÜLER

 • Cevap: düşünce, gözleri, gülümsedi, özlem, sevgi, kürsü

HEM İNCE HEM KALIN ÜNLÜLER

 • Cevap: Atatürk, iştah, günaydın, çiziyorsunuz

SADECE KALIN ÜNLÜLER

 • Cevap: sınıf, dağılmak, doğmak, bakış, aydınlık, ufuklar, sımsıcak, kızda, oğlanda, onca

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort