6. Sınıf

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20, 21, 25 Cevapları

2017-2018 6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 20, 21, 25 Vücudumuzdaki Sistemler Cevapları

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 20 Cevapları 

Hücrenin temel kısımları ve görevleri nelerdir?

Hücre zarı: Seçici geçirgendir. Madde alışverişini sağlar. Sitoplazmanın hücre dışına dağılmasını engeller.
Sitoplazma: Saydam ve akıcıdır. Büyük bir kısmı sudur. İçinde çeşitli organeller bulunur. Canlılık olaylarının büyük bir bölümü burada gerçekleşir.
Çekirdek: Hücrenin yönetiminden sorumludur. Kalıtsal ögeleri içinde taşır.
6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 21 Cevapları 

Bitki ve hayvan hücrelerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Soruyu Venn şeması çizerek cevaplayınız.

Bitki ve hayvan hücrelerinin benzerlikleri
1. Çekirdek vardır.
2. Hücre zarı bulunur.
3. Sitoplazma vardır.
4. Koful vardır.
5. Ribozom organeli bulunur.
6. Mitokondri vardır.
7. Golgi aygıtı vardır.
8. Endoplazmik retikulum vardır.
9. Mikroskop kullanılarak görülebilir.
10. Gözle görülemeyecek kadar küçüktür.
11. Canlıdır, yaşamsal faaliyetleri vardır.
12. Solunum, boşaltım, sindirim olaylarını yaparlar.
Bitki ve hayvan hücrelerinin farklılıklar
1. Hücre duvarı (çeperi) bitki hücresinde vardır, hayvan hücresinde yoktur.
2. Bitki hücresi köşeli, hayvan hücresi yuvarlaktır.
3. Bitki hücrelerinde plastitler vardır, hayvan hücresinde yoktur.
4. Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz, hayvan hücrelerinde bulunur.
5. Bitki hücresinin kofulları büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinin kofulları küçük ve çok sayıdadır.
6. Bitki hücresinde lizozom organeli bulunmaz, hayvan hücrelerinde bulunur.
7. Bitki hücresi aralamel ile, hayvan hücresi boğumlanarak çoğalır.
8. Bitki hücresi glikozu nişastaya çevirerek depo eder, hayvan hücresi glikozu glikojene çevirir.

6. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 25 Cevapları 

Hücre: Bir canlının yapısal özelliklerini ve işlevsel özellikleri gösteren en küçük yapı birimidir.
Doku: Bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getirir. Şekil ve yapı bakımından birbirine benzer. Aynı vazifeyi gören ve birbirleriyle yakın ilişkisi olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğudur.
Organ: Canlı vücudundaki dokuların bir araya gelmesiyle oluşan anatomik ve işlevsel bir bütünün belirli bir görev içinde olan ve sınırları kesin bir şekilde çizilmiş vücudun bölümüne organ denir.
Sistem: Aynı amaç uğruna bir yapı sistemi içerisinde çalışan organların tamamına denir.
Organizma: Bir bütünü meydana getirecek şe­kilde çalışan ve birbirleriyle sürekli bir uyum içerisinde olan parçalardan meydana gelmiş bir canlı sistemi olarak tanımlanabilir.
Yani yukarıda yaptığımız bu açıklamalara göre hücre, doku, organ, sistem ve organizma arasındaki ilişki şu şekildedir. Hücreler dokuları meydana getirir, dokular organları meydana getirir, organlar sistemleri meydana getirir, sistemler ise organizmayı meydana getirir. Yani kısacası hepsi birbirinin sayesinde meydana gelmiş olur. Biri olmazsa diğeride olmaz. Hücre en küçük yapı birimi olmasına rağmen organizmanın oluşumunda ilk basamakta yer alır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort