6. Sınıf

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tuna Matbaacılık Yayınları Sayfa 187, 188, 189 Cevaplari

2017-2018 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tuna Matbaacılık Yayınları 6. Ünite Sayfa 187, 188, 189 Madde ve Isı Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 187 Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir fincan çayı sıcak tutmak için sizce, aşağıdaki malzemelerden hangisi en iyi ısı yalıtımı sağlar? Bu karşılaştırmayı yapabilmek için verilen malzemeleri kullanarak ne gibi uygulamalar yapabileceğinizi çizerek açıklayınız.

Çay: plastik (yalıtkan), Yünlü giysi (soğuk)

2. Bilim insanları, ısı yalıtımı bulunmayan bir evden kışın dış ortama ısı akışının olduğu bölümleri ve oranları tabloda gösterildiği gibi tespit etmiştir.

Buna göre;

• Isı akşının en fazla ve en az olduğu bölümler nelerdir?

En fazla: Duvar – En az: Zemin, kapı, pencere

• Isı yalıtımı sağlamak için evin bölümlerinde neler yapılabilir?

Sızdırmazlığı ve ısıl geçirgenliği iyi sağlanmış pencereler yapmak, peteklerin üzerini örtmemeli, kombiyi açma-kapama değil kombiyi sürekli açık bırakmamız gerekir.

• Isı yalıtımı yapmanın ekonomik yarar ve enerji verimliliği açısından önemi nedir?

Pasif döviz kazancı demektir. Devlet ve aile bütçeleri için yani bir kaynak demektir. Ekonomik olarak tasarruftur.

• Bir maddenin ısı iletkeni ya da ısı yalıtkanı olmasının nedeni nedir?

Isıyı iletip iletmemesi anlamındadır. Yani ısının bir madde ki yayılma hızı o maddenin iletken mi yalıtkan mı olduğunu belirtir.

• Genellikle tencerelerin gövdesi ısı iletkeni, sapları ısı yalıtkanı maddelerden yapılır? Niçin?

Madde ki ısı akışını yavaşlatmak için yani tencerenin sapında bu durumdan dolayı yalıtkan maddeden yapılır. Yani maddelerde yalıtım yapılmasının nedeni bazı maddelerin bulunduğu ortama göre sıcak, bazılarının soğuk tutulması gerekir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 188 Cevapları

Aşağıdaki maddelerden ısı iletkeni olanların yanına (İ), ısı yalıtkanı olanların yanına (Y) harfi yazınız.
(İ) Demir   (Y) Tahta  (Y) Kum   (Y) Su  (Y) Seramik (Y) Köpük
(İ) Alüminyum   (Y) Plastik   (Y) Yün   (Y)Cam   (İ) Altın  (Y) Karton

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıda ısı alan bir maddenin üç farklı durumda taneciklerinin hareketliliği çizgilerle gösterilmiştir. Çizgilerin sayısındaki artış taneciğin hareketliliğiyle doğru orantılıdır.
I. durum II. durum III. durum
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Taneciklerin III. durumdaki hareketliliği I. durumdan fazladır.
B) Maddenin I. durumdaki sıcaklığı en yüksektir.
C) Maddenin II. durumdaki sıcaklığı en düşüktür.
D) Taneciklerin I. durumdaki hareketliliği II. durumdan fazladır.

2. Şekildeki gibi bir düzenek hazırlanarak metal çubuk ısıtıldığında bir süre sonra suyun kaynadığı görülmektedir. Bu sonuç aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olmuştur?
A) Isı etkisiyle metal çubuğun genleştiğinin
B) Isının metal çubukta iletildiğinin
C) Suyun kaynama noktasının 100°C olduğunun
D) Sıvı tanecikleri arasındaki boşluğun katilara göre fazla olduğunun

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 189 Cevapları

3. Havanın sıcak olduğu bir günde aşağıdaki bardaklardan hangisindeki buzlu limonata daha uzun süre soğuk kalır?
A) Polistren köpük bardak
B) Cam bardak
C) Metal bardak
D) Seramik bardak

4. Şekillerde K, L ve M maddelerinin taneciklerinin dizilimi şematize edilmiştir.
Bu maddeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) K maddesi iyi bir ısı iletkenidir.
B) L maddesi iyi bir ısı yalıtkanıdır.
C) L’nin ısı iletkenliği M’den fazladır.
D) M’nin ısı yalıtkanlığı K’den fazladır.

5. Aşağıdaki özdeş kaplar aynı plastikten ve iki plastik arasına farklı yalıtım malzemeleri konularak üretilmiştir. Kapların içine eşit sıcaklıkta yiyecekler konulmuştur.
Kaplar daha düşük sıcaklıktaki bir ortama alınıp termometrelerdeki değerler izlenerek yandaki gibi bir grafik çizilmiştir. Buna göre kaplarda kullanılan malzemelerin ısı iletkenliklerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) S > R > P B) S > P > R C) P > R > S D)R>P>S

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort