6. Sınıf

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları

2017-2018 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 5. Ünite İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar Sayfa 96 Üniteye Hazırlık Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Üniteye Hazırlık

1. Yalan ve hile ile ilgili atasözleri ve deyimler araştırınız.

Atasözleri

Adamın iyisi alış verişte belli olur.
Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.
Çok söz (laf) yalansız, çok para (mal) haramsız olmaz.

Deyimler

Yalan dolan
Yalan dünya
Yalan yanlış
Yalan yere yemin etmek
Yalana şerbetli
Cadı kazanı
Hile Yapmak

2. Gıybet, iftira, kibir, haset ve su-i zan kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Gıybet: Bir kimseden, gıyabında hoşlanmadığı sözlerle bahsetmek demektir.
İftira: Bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etmek demektir.
Kibir: Kendini büyük görme, büyüklenme, başkalarını küçük görme demektir.
Haset: Kişinin başkasında bulunan nimetin yok olmasını temenni etmeyerek aynı nimetin kendisinde de olmasını arzu etmesi demektir.
Su-i Zan: Bir kimsenin kesin bilgisi olmamakla birlikte başka biri hakkında kötü düşünce ve kanaate sahip olmasına verilen addır.

3. İnsanları yalan, hile, hırsızlık, iftira gibi kötü davranışlara yönelten sebepler neler olabilir? Araştırınız.

İnsanlar bazen kötü davranışlar sergilemek zorunda kalabilir. İnsanların kötülüklere meyletmesi kişisel ihtiraslar ve toplumsal bozulmalar olarak meydana gelebilir. İnsanların kötülüklerden uzaklaşmaması toplumda ahlaki ve hukuki yıpranmalardan meydana gelebilir.İnsanları yalan, hile, hırsızlık ve iftira gibi kötü davranışlara iten şeyler hukuki alanda gerçekleşen adaletsizlik, kişisel ihtiraslar, mal ve mülk sevdası, servet peşinde koşma, şöhret olma, çıkar sağlama, iktidar hırsı, galibiyet arzusu insanların kötü davranışlar sergilemesine neden olabilir. Bu nedenle öncelikle mağduriyeti, mazlumiyeti ortadan kaldırmak gerekmektedir.

4. Yalan ve hile ile ilgili hadisler araştırıp bunları defterinize yazınız.

Halkın arasını düzelten ve bunun için hayır niyetiyle söz ulaştıran veya hayır kasdıyla yalan söyleyen, yalancı değildir. (Buharî, Sulh 2; Müslim, Birr 101)

İnsanların söylediklerinden hiçbir şeyde yalana ruhsat verildiğini işitmedim; ancak şu üç durum müstesna: 1) Harpte, 2) İnsanlarını arasını bulmada, 3) Kadının kocasına, kocanın da karısına karşı -ailenin düzeni için söylediklerinde-… (Müslim, age.)
Tevriyeli, kinaî ifadelerle yalandan kurtulup rahatlama vardır. (et-Tac, 5/55)
Pis putlara tapmaktan sakının, bir de yalan söz söylemekten sakının. (Hac, 22/30)
Satan ve alan kimseler söz kesip birbirinden ayrılmadıkça alış verişi bozup bozmamakta muhayyerdir. Eğer doğru söyler satılık eşya ve paranın halini açıklarsa alış verişinde bereket bulur. Eğer saklar veya yalan söylese alış verişinin bereketi gider.
1583 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir

5. Anne ve babaya nasıl davranılması gerektiğini belirten ayetler araştırıp bunları defterinize yazınız.

  • Rabbin sadece Kendisine ibadet etmenize ve anne-babanıza, Allah’ın sizi görmekte olduğu bilinci içinde mümkün olan en iyi şekilde davranmanıza hükmetti Eğer onlardan biri veya her ikisi yaşlanmış olarak yanınızda bulunuyorsa sakın varlıklarından veya onlara hizmetten bıkkınlıkla kendilerine ‘Öf!’ diyecek ölçüde bile kötü söz söyleme! Onları azarlama ve daima onlara karşı tatlı dilli ve gönül alıcı ol! (İsra Suresi 23. ayet)
  • Biz insana, anne-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur Önce bana, sonra da anne-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur Dönüş ancak banadır.(Lokman Suresi/14: )

6. Dürüst ve güvenilir olmanın toplumsal ilişkiler açısından önemiyle ilgili bir kompozisyon yazınız.

Dürüst ve güvenilir olmanın, sözünde durmanın temizlikle ilişkisi ile ilgili kompozisyonDinimizin en çok önem verdiği konulardan biri temizlik konusudur. Bir hadiste “Temizlik imanın yarısıdır” buyrulmuş ve bunun önemine vurgu yapılmıştır.

Temizlik sadece maddi kirlerden arınma diye algılanmamalıdır. Temizliğin başka bir çeşidi de iç temizliğidir. Müslüman hem bedenen hem de ruhen temiz olmalıdır. İç temizlik dürüst, güvenilir ve sözünde durarak sağlanabilir. Davranışlarımız bizim içimizi dışarı yansıtır. İçi temiz olan insanlar, davranışlarını ona göre dışarı yansıtırlar.

İç temizliğe sahip olan insanların bulunduğu toplumlarda birlik ve beraberli ve saygı olur. Kimse kimseye yalan söyleme ve herkes sözünde durur.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort