6. Sınıf

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları

2017-2018 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 4. Ünite Kur-an’ı Kerim’in Ana Konuları Sayfa 94, 95 Ünite Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

1. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Kur’an, Allah kelâmıdır.
Kur’an, Arapça bir kitaptır.
Kur’an, tevatür yoluyla nakledilmiştir ve Allah’ın koruması altındadır.
Kur’an mûciz bir kitaptır.
Kur’an, peyderpey indirilmiştir.
Kur’an evrensel bir kitaptır.
Kur’an, anlaşılıp, öğüt alınması için kolaylaştırılmıştır.
Kur’an, hidayet kaynağıdır.

2. Kur’an’da hangi konular yer alır? Belirtiniz.
1- Allah’ın varlığı ve birliği.
2- İnsanın, kainatın yaratılışı
3- Dua ile ilgili bölümler
4- Bilimsel olgular ile ilgili bölümler
5- Ahiret hayatı ile ilgili bölümler (Haşir, Cennet, Cehennem)
6- Geçmiş peygamberlerin ve milletlerin hayatları ile ilgili bölümler
7- Güzel ahlâk ile ilgili bölümler
8- İbadetler ile ilgili bölümler
9- Emir ve yasaklar ile ilgili bölümler

3. Kur’an-ı Kerim, inanç konusunda bizlere hangi bilgileri verir? Örneklerle açıklayınız.

Kuranı Kerim, bir vahiy kitabıdır. Kuranı Kerim Allah’ın kelamıdır. Allah kelamı, vahiy olarak Peygamber (a.s.)’a Kuranı Kerim olarak indirilmiştir.

4. Kur’an-ı Kerim’de kıssalara yer verilmesinin sebepleri nelerdir? Bilgi veriniz.

Kuranda Allah’ın öğütlerinin daha iyi anlaşılması, geçmiş peygamberlerin ve milletlerin hayatlarını öğrenmek, insanların kıssalarda yaşanan olaylardan ders almaları ve o hataları tekrarlamamaları için kıssalara yer verilmiştir.

5. Kureyş suresinde nelerden söz edilmektedir? Söyleyiniz.

Mekke önemli bir şehirdir. Bu şehrin en büyük kabilesi ise Kureyş’tir. Kureyş kabilesi yaz ve kış yaptıkları ticari seyahatler ile zengin olmuşlar, Kâbe’nin Mekke’de bulunmasından dolayı da dini ve ticari bir çekim merkezi durumuna gelmişlerdir. Bunların hepsi Allah’ın lütfu ve inayeti ile olmaktadır. Yüce Allah, bu nimetlerini hatırlatarak, Kureyş kabilesinin kendisine kulluk etmelerini istemektedir.

6. Aşağıdaki ayetlerin hangisinin konusu, diğerlerinden farklıdır?
A) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet.)
B) “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamber’ine, Peygamber’ine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin…” (Nisâ suresi, 136. ayet.)
C) “Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabb’inize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hacsuresi, 77. ayet.)
D) “Namazlara ve orta namaza (ikindi namazına) devam edin, Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (Bakara suresi, 238. ayet.)

7. İbadetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İbadet menfaat, gösteriş vb. için değil, Allah (c.c.) rızası için yapılmalıdır.
B) Sadece Allah’a (c.c.) ibadet edilir, ondan başka ibadete layık varlık yoktur.
C) İman ile ibadet arasında sıkı bağ vardır; ibadet, imanın gereği ve sonucudur.
D) İbadet , hayatın ilerleyen dönemlerinde, yaşlanınca yapılmalıdır.

8. I. Anne-babaya iyi davranmak
II. Komşuya iyilik etmek
III. Akrabayla ilgiyi kesmek
IV. Muhtaca yardım etmek
Yukarıdakilerden kaç tanesi Kur’an ahlakına uygun bir davranıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

9. Aşağıdakilerden hangisi dürüst insana yakışan bir davranıştır?
A) Verdiği sözde durmak B) Yalan söylemek C) Emanete ihanet etmek D) Hile yapmak

10. I. Varlıklı bir insandı, çok sayıda mala, mülke ve geniş topraklara sahipti.
II. Allah (c.c.) tarafından birçok sıkıntı ve zorlukla imtihan edilmiştir.
III. Yaşadığı bela ve musibetlere dayanamayarak sıkıntı içinde vefat etmiştir.
IV. Yaşadığı sıkıntılar karşısında sabretmiş, Allah’a (c.c.) sığınıp ondan yardım dilemiştir.
Hz. Eyüp (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

sabır hayat kıssa ibadet iman tevhit

Kur’an-ı Kerim bizler için hidayet rehberidir ve tevhit kılavuzudur.
İslam’ın inanç esaslarının temelini ibadet oluşturur.
Allah (c.c.) emrettiği için ona sevgi, saygı ve tazim göstermek amacıyla Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için niyet ederek belirli zamanlarda ve şekillerde yapılan iş ve amellere sabır denir.
İman olmadan yapılan iyiliklerin, güzel davranışların Allah (c.c.) katında bir değeri yoktur.
Kur’an-ı Kerim’de anlatılan geçmiş yaşamış peygamberler ve milletlerle ilgili ibretli ve tarihî olaylara hayat denir.
Hz. Eyüp (a.s.) kıssa örneği olan ve Kur’an’da hakkında bilgi verilen peygamberlerden biridir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort