6. Sınıf

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 126-132 Cevapları

2017-2018 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 6. Ünite İslamiyet ve Türkler Sayfa 126, 127, 128, 130, 132, Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

” Âdemoğlu ölesi, yer altına giresi,
Kim iyidir kim kötü, orda malum olası.
Burada özünü bilenler, Hakk’a kulluk kılanlar,
Hak yoluna girenler, aydınlık yüzlü olası.
Benim, kulum diyenler, yeryüzüne gelenler,
Haram, şüpheli yiyenler, bir bir cevap veresi.
Burada özünü bilmeyen, nasihatı almayan,
Beş vakit namazı kılmayan, orada rüsva olası.
Eğer akıllı olsanız, nasihatı alsanız,
Beş vakit namaz kılsanız, orada fayda olası.”
(Hoca Ahmet Yesevî, Divan-ı Hikmet, s. 398.)
Yukarıdaki dizelerde Hoca Ahmet Yesevî bizlere hangi öğütleri ve mesajları vermektedir? Açıklayınız.

İyiliği kötülüğü ayırt etmeli, hak hukuk bilmeli, insanlar doğru yola gidiyorsa onlar en iyi şekilde hayra girsinler .

“İş ve ticaret ahlakı” ne demektir? Bu konuda neler biliyorsunuz?

İş ahlakı, bir işin gerçekleştirilmesinde hukuken, kanunen ve ahlaken uyulması gereken kuralların bütününü oluşturmaktadır. Ticaret ahlakı ise, ticarete ait değerlerin bütün olarak kabul edilmesi ve uygulanmasıdır.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Sizce, günümüzde toplumda iş ve ticaret ahlakına gereken önem veriliyor mu? Bu konuda ne gibi eksiklikler gözlemliyorsunuz? Bu eksikliklerin giderilmesi için neler yapılmalıdır? Tartışınız.

Hayır verilmiyor. Yerine getirilmesi gereken işler yerine getirilmiyor, haksızlık yapılıyor, kimse kurallara uymuyor.

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” sözü ne anlama gelir?

Bir olalım iri olalım diri olalım sözü beraber olarak birlik olarak aşamayacağımız hiçbir engel yok. Beraber olursak iri oluruz. Beraber olursak diri oluruz. Kimse yenemez beni gibi bir anlam taşımaktadır. Yani birlik içinde ve beraberlik içinde aşamayacağımız engel olmadığını vurgulamaktadır.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

“…Benim üç dostum vardır. Ne zaman ki ben ölürüm, dostlarımdan biri evde kalır, biri yolda kalır, birisi de benimle gelir. Evde kalan malımdır. Yolda kalan akrabalarım ve ailemdir. Benimle gelen ise iyiliklerim- dir…
Ey müminler! Kıyamete inanmak böyle değildir. Siz hakikatli inanmazsınız; helal, haram, ne bulursanız yiyip donanırsınız. Haksız yere nimetler yiyip gönenirsiniz. Yani iş bu inanmanız inanmak mıdır?..”
(Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 24,39 ve 40.)
Hacı Bektaş Veli, yukarıdaki sözleriyle ne anlatmak istiyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Mevlânâ kimdir ve nerede yaşamıştır? O, en çok hangi özelliğiyle tanınmaktadır?

Mevlana, Afganistan’ın Belh şehrinde 1207 yılında doğmuştur. Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaaddin Keykubat’ın davetini kabul ederek ailesi ile birlikte henüz küçük yaşta iken Konya’ya gelmiş ve yaşamını Konya’da sürdürmüştür. Mevlana en çok hoşgörülü olması ile tanınmaktadır.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

“Münafıkla mümini namazda gör. Biri riya, diğeri ibadet ve yalvarmak için kılıyor. Oruç, hac, namaz ve zekât mümin ile kâfirleri belirler. Mümine ibadet ebedî safa, nifak sahiplerine ise can derdidir.
İster yaya ister atlı olsun yol arkadaşlarının hatırını sormak gerekir. Düşman da olsa ona ihsanda (iyilikte) bulun. Zira ihsan, düşmanı sana dost eder. Dost olmasa bile düşmanlık azalır. Yani ihsan, düşmanlığa merhem olur. Hasılı güzel ahlaklı ol…Kervan halkının beraberliği, yol vurucuların (eşkıyaların) kılıç ve mızrağına üstünlük sağlar. ”
(Mevlânâ, Mesnevi, C 1, s. 51; C2, s. 161,218.)
Yukarıdaki sözlerde hangi mesajlar verilmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Ne olursa olsun insanlara iletişimimizi kesmemeliyiz. İbadet etmeliyiz yardıma, muhtaç insanlara yardım etmeliyiz.

Türkler arasında İslamiyetin yayılmasında ve Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerle ilgili resim, fotoğraf ve bilgiler toplayınız. Bunları sınıf panosunda sergileyiniz.

Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil.” Yunus Emre, yukarıdaki dizelerinde ne anlatmak istiyor?

Bu tür ifadeler, namazın geçersiz olacağı anlamında değil, tam ve mükemmel bir namaz olmayacağı anlamındadır

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

” İlim İlim bilmekdir, ilim kendin bilmekdir.
Sen kendini bilmezsin, ya nice okumakdır.
Okumakdan mana ne, kişi Hakk’ı bilmekdir.
Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emekdir.”
(Yunus Emre, Divan, s. 144.)
Yunus Emre, yukarıdaki şiirinde neler anlatmak istiyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Yunus Emre sadece bir dil büyüğü değil, bizim hayata bakışımızın, toplumsal ve dini değerlerimizin de mimarlarındandır. Bu şiiri, “çok derin duygu ve düşünceleri” sade, yalın bir dille, derli toplu ve kolay anlaşılır kılması bakımından örnek olarak seçilmiştir.

Salâvat getirmek ne demektir? Salâvat nasıl söylenir?

Salavat, İslam peygamberi Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere, (Ehl-i Beyt), saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir. En yaygın biçimleri Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem şeklindedir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort