6. Sınıf

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 120-125 Cevapları

2017-2018 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 6. Ünite İslamiyet ve Türkler Sayfa 120, 121, 122, 123, 124, 125 Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

İslamiyeti diğer dinlerden ayıran özellikler nelerdir?

1) İslâm dini, son dindir, İslâm dini’nden başka din gelmeyecek, hükümleri kıyamete kadar devam edecektir. İslâm dini’ni insanlara tebliğ eden Hz. Muhammed (sav) son Peygamberdir, ondan sonra başka peygamber gelmeyecektir.
2) İslâm evrensel bir dindir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler, belirli milletlere geldiği halde İslâm dini, bütün dünya milletlerine gönderilmiştir.
3) İslâm dini’nin hükümleri bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç kalmamıştır.
4) İslâm dini, kendinden önce Allah tarafından gönderilen peygamberleri ve ilâhi kitapları tasdik eder.
5) İslâm dini, önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Çünkü onlar, belirli milletlere sınırlı zamanlar için gönderilmişti. Halbuki İslâm dini, bütün milletlere gönderilen ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan Din’dir.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

Türklerin Müslüman olma sürecini özetleyen bir tarih şeridi hazırlayınız.

Türklerin Müslüman olma sürecini özetleyen tarih şeridi şu şekildedir:

  • Kadisiye Savaşı ve Nihavend Savaşı (636 – 637)
  • Türkler ile Araplar arasında siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkiler (661 – 750)
  • Türkler ve Ararplar arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri ilişkilerin dönüm noktası (750)
  • Abbasiler Dönemi’nde askeri ilişkiler (750 – 1256)

“Müslüman Türk büyükleri” denilince aklınıza kimler gelmektedir

Evliye Çelebi
Farabi
Fatih Sultan Mehmet
İbn-i Sina
Kanuni Sultan Süleyman
Mevlana Celaleddin Rumi
Mimar Sinan
Yavuz Sultan Selim
Yunus Emre

“Mezhep, Hanefilik, Hanefi mezhebi” ifadelerini daha önce duydunuz mu? Bu ifadelerin anlamı hakkında neler biliyorsunuz?

Mezhep;bir dinin, anlayış ve görüş ayrılıkları dolayısıyla ortaya çıkan, belirli kuralları, kendi içinde tutarlı inanç ve davranış bütünlüğü bulunan büyük kollarından her biri., Hanefilik; İslâm dininde sünnet ehli denilen dört mezhepten biri. Hanefi mezhebi; İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

İmam-ı Âzam Ebu Hanife, mutlaka benim görüşüm doğrudur, diye düşünmemiştir. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkesin fikrini ifade etmesine imkân vermiştir. Başkalarını, kendi düşüncelerini benimsemeye zorlamamıştır. Tartışma sonucunda bir görüşe ulaştığında, “Bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphe yok ki doğru olan onun görüşüdür.” derdi.
(Hatîb el-Bağdâdî, et-Tarihu’l- Bağdat, C 13, s. 352.)

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak İmam-ı Âzam’la ilgili hangi yargılara ulaşabiliriz ve insan ilişkileri konusunda ne gibi dersler çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

İnsanlar sadece kendi bilgilerini yada fikirleriyle değil her insanın görüşünü düşüncelerini almalıdır.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

“İtikat, akait, itikadi mezhep” ifadeleri hakkında neler biliyorsunuz?

İtikat: İman esasları ve buna ilişkin tasdik, inkar, küfür vs. hususların detaylı bir biçimde tartışılmasını sağlayan hüküm ve prensiplerdir.
Akait: İslamiyet’de inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri demektir.
İtikadi mezhepler ise, inançla ilgili olan mezheplerdir.

İmam Mâturîdî’ye göre “İnsan, kendisine peygamber gönderilmese de Allah’ın (c.c.) varlığını bilmek ve Yüce Yaradan’a iman etmekle yükümlüdür…” Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Niçin? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Olabilir. Çünkü; bizi yaratan bize doğru yolu gösteren bize yardım eden Yüce Allah‘tır.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

“On iki imam” ifadesi hakkında neler biliyorsunuz?

Şia mezheplerinden Caferiye veya İmamiye-i isna aşeriye mezhebine göre din ve dünya işlerini düzenleyen ve dini önder ve hüccet olarak kabul edilen on iki rehber için “on iki imam” ifadesi kullanılır.

On iki İmamların isimleri şu şekildedir;

1. Hz.Ali
2. İmam Hasan
3. İmam Hüseyin
4. Zeynel Abidin
5. Muhammed Bakır
6. Cafer Sadık
7. Musa el Kazım
8. Ali Rıza
9. Muhammed Taki
10. Ali Naki
11. Hasan Askeri
12. Muhammed Mehdi

Peygamberimiz’in (s.a.v.) soyundan gelenlere toplumumuzda büyük saygı gösterilir. Bunun nedeni ne olabilir? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), numune-i imtisal olarak Müslümanların önündeki tek örnek şahsiyettir. Peygamber Efendimiz, bizim gözümüzde ne değerli insandır. İnsanlığın kurtarıcısıdır. Davası uğruna birçok eziyete peygamber olmasına rağmen katlanmış sürekli iyi düşünerek insanları doğruya çağırmıştır. O’nun ailesine ehli beyt denir. Peygamber (a.s.) gibi ehli beytinin de Kuranı Kerim’de temiz olduğu bildirilmiştir. Ehli beytine hürmet etmek gerektiğini bildirilmiştir.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

Ahmet Yesevî’ye Türkistan’ın piri (önderi) anlamında “Pir-i Türkistan” denilmiştir. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Hoca Ahmed, inandığı fikirleri yaşayan bir mürşitti. Tanrı vb Peygambere büyük aşkla bağlı olduğu gibi soy ahlâkının yiğitlik, vefa, doğruluk hasletlerini de ruhuna kılavuz edinmiştir. Ömrü boyunca günah işlememek, yalan söylememek, hata etmemek gayreti göstermiştir.Hazret-i Muhammed’e tutkunluğu dolayısıyle onun yaşadığı yıllardan fazla yaşamak istemediği söylenir. Peygamber, 63 yaşında vefat ettiğine göre, o da 63 yaşma gelince kendisine yer altında bir hücre kazdırmış, kalan ömrünü, günsüz güneşsiz, orada tamamlamıştır.

120 yıl yaşadığı rivayet edilen Ahmed Yesevi’ye bugün de Türkistan’ın manevî büyüğü anlamına Hazret-i Türkistan derler. Mevlâna’ya, Anadolu’nun büyüğü anlamına: Hazret-i Rûm denildiği gibi. Yesevi’nin Türkistan’daki camii üzerinde şu ayet yazılıdır: “Gaybın anahtarı O’ndadır. O’ndan başka kimse bilmez.”

Ahmet Yesevî tasavvufun, nefsi körletmek, tevazu, dünya malını hor görmek, soy ve din gözetmeksizin bütün insanları eşit saymak gibi yüksek görüşlerini, aklı ve fiiliyle benimsemiş, dervişliğin, kanaatin, fazilet ve değerini, dinî ahlâkî öğütleri, peygamber ve evlâdına olan muhabbetini, dünya zevklerine düşkünlüğün zararlarını, Hikmetler nasihatlar hâlinde, mantık gücü ve îman kuvvetiyle yaymıştı.

Samimî inanç ve davranışlarına hayran olan halk, ona çok bağlandı. Dünyada ve ahrette azîz saydı. Onu erenler katma çıkarıp şanına efsaneler donattı. Anadolu ve Türkistan evliyaları Hoca Ahmed’i Pir saydılar.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort