6. Sınıf

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 117-118 Cevapları

2017-2018 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 5. Ünite İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar Sayfa 117, 118 Ünite Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

*Kişilerin ailesinden uzaklaşmasına neden olur.

 

*Kişilerin ailelerinden ayrı düşmelerine neden olur.
*Kişilerin itibarlarını kaybetmelerine neden olur.
*Kişilerin toplum tarafından dışlanmalarına neden olur.
*Toplumda suç oranının artmasına neden olur.
*Toplumda birlik ve beraberliğin bozulmasına neden olur.
*Toplumda barış ve huzurun bozulmasına neden olur.
*Toplumda güvensizlik doğurur.

2. İftira neden kötü bir davranıştır? Belirtiniz.

İftira, İnsanların aralarını bozan, insanları birbirine düşman eden ve toplumda bölünmelere neden olan bir davranıştır. İftira kavgalara hatta savaşlara bile neden olmaktadır. Bu yüzden çok kötü bir davranıştır.

3. İslamiyet hırsızlığı niçin yasaklamıştır? Söyleyiniz.

İslamiyet’te kötü davranışlar ve insanlara zarar veren davranışlar yasaklanmıştır. İnsanı korumak ve çevreyi korumak İslam’ın ortaya koyduğu hükümler sayesinde gerçekleştirmek mümkündür. İslamiyet, canlı ve cansız bütün varlıkların korunmasında ve yerinde değerlendirilmesinde hükümler koymuştur.İslamiyet’te yasaklanan davranışlardan biri de hırsızlıktır. Hırsızlık yapan kişi insanların malına zarar verdiği için günaha girer. Kul hakkına girmiş olur. İnsanları mağdur duruma düşürür. Bu nedenle hırsızlık haksız kazanç olarak da yasak edilmiştir. Bazı maslahat durumlarında hırsızlara ceza verilmez. Hırsızlığa neden olan durumlar bertaraf edilmeden hırsızlıkla baş edilemez. Kıtlık zamanında, açlıktan hırsızlık yapan kişiye ceza verilmez. Bunun harici durumlarında hırsızlığın dereceli olarak cezaları vardır.

4. Annemize, babamıza ve diğer büyüklerimize saygımızı nasıl gösterebiliriz? Belirtiniz.

Anne baba ve büyüklerimize saygımızı nasıl gösterebiliriz? Anne, baba ve büyüklerimiz bizi büyük emek ve fedakarlıkla yetiştiren insanlardır. Onlar bizim için değişik güçlüklere katlanırlar. Annemiz, babamız, öğretmenlerimiz gibi büyüklerimiz, hayata daha iyi hazırlanmamız için bize yol gösterirler, örnek olurlar. Hiçbir karşılık beklemeden her türlü özveriyi gösterirler. Bize iyi, dürüst olmayı öğretirler. Kötülere ve kötülüklere karşı bizi uyarır ve korurlar.Dinimiz; anne, baba ve büyüklerimize karşı saygısızlık yapmamızı da yasaklamıştır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bizlere şu uyarıda bulunmaktadır: “Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne ve babanıza da iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ‘Of!’ bile deme; onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.”

Biz de anne ve babamıza iyi davranmalı, onların gönüllerini kırmamalı, onları hoşnut etmek için özen göstermeliyiz. Ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. Bu bize, büyük bir manevi destek verir.

5. Emr-i bi’l-ma’ruf, nehy-i ani’l-münker ne demektir? Bilgi veriniz.

İslami bir anlamı olan ve İslam dininin kutsal kitabı Kur’an temeli bir ifade olan emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i anilmünker, insanlara iyiliği emretmek ve insanları kötülükten sakındırmak, men etmek anlamındadır.

6. Kötülükler karşısında sessiz kalmak doğru mudur? Niçin? Tartışınız.

Kötülükler karşısında susanlar dilsiz şeytandır.Bu yüzden susmamalıyız.

7. I. Bir kimsenin arkasından, duyduğunda hoşlanmayacağı şekilde konuşmak
II. Bir kişiyi yapmadığı bir şeyden dolayı suçlamak
III. Yanımızda bulunmayan kişiyi incitici, küçültücü sözlerle anmak
IV. İnsanların dedikodusunu yapmak, onları çekiştirmek Yukarıdakilerden kaç tanesi gıybet olarak değerlendirilebilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay hâline!”
(Hümeze suresi, 1. ayet.)
Yukarıdaki ayet hangi davranışlarla ilgilidir?
A) Gıybet ve alay etme
B) İftira ve hırsızlık
C) Büyüklere saygısızlık
D) Yalan ve hile

9. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanan, bu nimetlerin onun elinden gitmesini ve sadece kendisinde olmasını isteyen kişiye ne denir?
A) Hırsız B) İftiracı C) Hasetçi D) Kibirli

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

10. I. “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de
dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” (Isrâ suresi, 37. ayet.)II. “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokmân suresi, 18. ayet.)
III. “Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabb’ine sığınırım!”
(Felâk suresi, 1 ve 5. ayetler.)
IV. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hûdsuresi, 112. ayet.)
Yukarıdaki ayetlerden kaç tanesi kibirle ilgilidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için söylenemez?
A) Her zaman doğruyu söylerdi. B) Kötülüklere ses çıkarmazdı.
C) Her zaman alçak gönüllüydü. D) Kötü zanna karşı çıkardı.

12. Başkasının elinde olan nimetlerin, o kimsenin elinden gitmeden bizde de olmasını istemeye ne denir?
A) Kıskançlık B) Kibir C) Gıpta D) Hile

13. 15. Muavvizeteyn olarak bilinen sureler hangileridir?
A) Felâk-Nâs B) İhlâs-Fâtiha C) Bakara-Yasin D) Kevser- Fâtiha

14. Aşağıdaki hadislerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

rızası, kıyamet, cehenneme, aldatan, cennete

“Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru olur ve daima doğruyu araştırırsa Allah katında doğrulardan yazılır. Yalandan sakının. Yalan günaha, günah da cehenneme götürür. Kişi durmadan yalan söyler ve yalanı araştırırsa Allah katında yalancılardan yazılır.” (Buhârî, Edeb, 69.)
“Bizi aldatan bizden değildir.” (Tirmizî, İman, 14.)
“Kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.” (Müslim, Birr, 72.)
“Allah’ın rızası anne-babanın rızasındadır. Allah’ın gazabı da anne-babanın gazabındadır.” (Tirmizî, B)

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort