6. Sınıf

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 110-116 Cevapları

2017-2018 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 5. Ünite İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

“Ey dili ile inanıp kalbine iman girmeyenler! Müslümanlara eziyet etmeyiniz ve onların gizli taraflarını araştırmayınız! Allah, Müslüman kardeşinin gizli tarafını araştıranın gizli tarafını araştırır. Ve Allah, kimin gizli tarafını araştırırsa, evinin içinde bile olsa onu herkese karşı mahcup eder.”
(Tirmizî, Birr, 85.) Yorumlayınız.

Müslümanlar birbirlerinin gizli tarafını sorgulamaz ve araştırmaz.

Dört Hintli namaz kılmak için bir mescide varmışlardı. Huşu içinde namazlarını kılmak için niyet edip tekbir aldılar. Müezzin içeri girdiğinde biri gayriihtiyari, “Ezan okundu mu?” dedi. Diğer Hintli, namazda olduğu hâlde berikini ihtar için “Konuştun, namazın bozuldu.” dedi. Üçüncüsü de “Zavallı, sen kendine bak, ona kızma.” dedi. Dördüncüsü de “Allah’a hamdolsun, ben onlar gibi konuşmadım.” dedi. Böylece hepsinin namazı bozuldu.
(Mevlânâ, Mesnevi, C 2, s. 242.)
Yukarıdaki hikâye bize hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Namaz kılarken ne olursa olsun konuşulmamalı ve yanımızdaki sözleri dinlenmemelidir.

Anne ve babamıza neden saygılı olmamız gerekir?

Anne baba ve büyüklere karşı neden saygılı davranmamız gerektiğini düşünerek defterinize bununla ilgili bir kompozisyon yazınız. Anne, baba ve büyüklerimiz bizi büyük emek ve fedakarlıkla yetiştiren insanlardır. Onlar bizim için değişik güçlüklere katlanırlar. Annemiz, babamız, öğretmenlerimiz gibi büyüklerimiz, hayata daha iyi hazırlanmamız için bize yol gösterirler, örnek olurlar. Hiçbir karşılık beklemeden her türlü özveriyi gösterirler. Bize iyi, dürüst olmayı öğretirler. Kötülere ve kötülüklere karşı bizi uyarır ve korurlar.Dinimiz; anne, baba ve büyüklerimize karşı saygısızlık yapmamızı da yasaklamıştır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bizlere şu uyarıda bulunmaktadır: “Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne ve babanıza da iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ‘Of!’ bile deme; onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.” İsrâ suresi, 23. ayet.

Biz de anne ve babamıza iyi davranmalı, onların gönüllerini kırmamalı, onları hoşnut etmek için özen göstermeliyiz. Ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. Bu bize, büyük bir manevi destek verir.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm.”
(Lokmân suresi, 14-15. ayetler.) Yorumlayınız.

Bizler bu zamana kadar getiren anne ve babanızdır. Bizler için her sıkıntıya girmişlerdir. Bu yüzden anne ve babamıza saygı gösterip değer vermeliyiz.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün, “Burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün.” buyurdu. Bunu duyan sahabiler, “Kimin ya Resulallah!” diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.v.) de “Anne ve babasından biri veya her ikisi yanında ihtiyarladığı hâlde onların rızasını alıp cennete giremeyen kimsenin.” buyurdu.
(Müslim, Birr, 9; Tirmizî, Daavât, 101.) Yorumlayınız.

İslamiyetin yasakladığı bazı davranışların bireylerde görülme sebeplerini, yol açtığı olumsuz sonuçları ve bunlara yönelik çözüm önerilerinizi aşağıdaki tabloyu defterinize çizerek yazınız.

Dinimizin Yasakladığı Bazı Kötü Davranışlar

Nedenleri Sonuçları Çözüm Önerilerim

Yalan Söylemek ve Hile Yapmak

 • Nedenleri: Zor durumda kalmak veya birini aldatma isteği.
 • Sonuçları: İnsanlar yalan söyleyerek ve başkasını kandırarak insanların ve toplumun güvenini kaybeder.
 • Çözüm Önerilerim: Yalan söylememeli ve kimseyi aldatmamalıyız.

Gıybet ve İftira

 • Nedenleri: Birini kötülemek veya iftira atmak başka bir insana zarar verme isteğinden duyar.
 • Sonuçları: Başka bir insana gıybet eder ve iftira atarsak insanlar bizden uzaklaşır ve yalnız kalırız.
 • Çözüm Önerilerim: Gıybet etmemeli ve kimseye iftira atmamalıyız.

Hırsızlık

 • Nedenleri: Bizde olmayan bir şeyi isteme duygusu.
 • Sonuçları: Hırsızlık yapmak Allah katında büyük bir suçtur ve toplum, yasalar tarafından cezalandırılabiliriz.
 • Çözüm Önerilerim: Asla ve asla ne olursa olsun hırsızlık yapmamalı, başkasının malına göz dikmemeliyiz.

Haset Etmek

 • Nedenleri: Başkasını çekememekten kaynaklanır.
 • Sonuçları: İnsanlar bizden uzaklaşabilir.
 • Çözüm Önerilerim: Hiç kimseye haset etmemeliyiz.

Alay Etmek

 • Nedenleri: Başkalarını küçük düşürme isteği.
 • Sonuçları: İnsanlarda bizimle alay edebilir.
 • Çözüm Önerilerim: Alay ettiğimiz kişiler bizden daha iyi olabilir. Bu yüzden kimseyle alay etmemeliyiz.

Büyüklenmek (Kibir)

 • Nedenleri: Başkasını hor görmek.
 • Sonuçları: İnsanların gözünde antipatik oluruz.
 • Çözüm Önerilerim: Hiçbir zaman kibirli davranışlarda bulunmamalıyız.

Kötü Zanda Bulunmak

 • Nedenleri: Bir şeyden emin olmamak.
 • Sonuçları: Bir şeyden emin olmadan kötü zanda bulunursak başkalarına karşı haksızlık yapmış oluruz.
 • Çözüm Önerilerim: Emin olmadığımız şeyler hakkında konuşmamalıyız.

Başkalarının Kusurlarını Araştırmak

 • Nedenleri: Başkalarını zor durumdan bırakma isteği.
 • Sonuçları: İnsanlar da bizim kusurlarımızı arayabilir.
 • Çözüm Önerilerim: Hiç kimsenin kusurlarını araştırmamalıyız.

Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık

 • Nedenleri: Anne ve babamızın değerini bilmemek.
 • Sonuçları: Çok büyük bir günah işlemiş oluruz.
 • Çözüm Önerilerim: Çünkü onlar bizi bu Dünya’ya getirdi ve bizlerin her ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlara saygı duymalı ve sevmeliyiz.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

Kötü davranışta bulunan birini gördüğünüzde ne yaparsınız?

Kötü davranışlı birini gördüğümde, ilk önce uyarırım. Bu davranışını yapmaması gerektiğini söylerim. Neden yapmaması gerektiğini de anlatırım. İyi davranışın ne olduğundan bahsederim. Daha sonra bu davranışların sonuçlarından çevreye ve insanlara verdiği zararlardan bahsederim. Kötü davranışları azaltmak veya yok etmek, iyi davranışları yaşamak ve yaşatmak ile mümkün olabilir. İyi davranışlar arttıkça, kötü davranışlar kaybolur.

Eski zamanlarda bir adam yola diken dikti. Yoldan geçip de dikeni görenler adama kızdılar ve onu uyardılar. Adamdan, diktiği dikenleri sökmesini istediler. Adam ise işi ağırdan alıyor, “Acele etmeyin, sökeceğim.” diyordu. Bu arada dikenler büyümeye başladı. Yoldan geçen kişilerin elbiselerini parçalıyor, ayaklarını ve vücudunu yaralıyor, kanatıyordu. Adam ise hep “Tamam, sökeceğim.” diyor ama acele de etmiyordu. Halk sonunda adamı valiye şikâyet etti. Vali adamı çağırdı ve diktiği dikenleri sökmesini söyledi. Adam, “Tamam sökerim. Daha önümüzde günler çok.” dedi. Vali, “Emre aykırı hareket etme. Sen işi hep yarına bırakıyorsun. Gün geçtikçe zaman da geçiyor. O kötü ağaç gençleşmekte, sen ise kuvvetten düşmektesin. Diken gün geçtikçe gelişip güçlenmekte, onu sökecek kişi ise ihtiyarlayıp güçten düşmektedir. Diken her an yeşerip tazelenmekte, onu sökecek kişi ise her gün kuruyup sersemlemektedir. O gençleşmekte, sen ise hasta bir ihtiyar olmaktasın. Çabuk ol, zira kıymetli zaman çabuk geçiyor.”
Bu hikâyeyi anlatan Mevlana der ki: “Her kötü huyunu, ayağını inciten bir diken farz et. Kötü huydan kaç kere hasta oldun fakat idrakin yok, ne idraksizsin!”
(Mevlânâ, Mesnevi, C 2, s. 193-194.)
Yukarıdaki hikâye bize ne anlatmak istemektedir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Bugünün işine kesinlikle yarına bırakmamalıyız. Eğer hayatımızda bir olumsuzluk bizi rahatsız eden bir durum varsa en kısa zamanda çözmeliyiz.

“Mümin erkekler mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.” (Tevbe suresi, 71. ayet.) Yorumlayınız.

Her insan eşittir. Herkes birbirlerinin doğrularını yanlışlarını söylemeleri ve birbirlerine yardım etmelidir.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

Aşağıdaki tabloda sizin için uygun bölüme “X” işareti koyarak sakınılması gereken davranışlar konusunda kendinizi değerlendiriniz.
Dinimiz Ben Dinimizin Emrine

Her Zaman Uyarım Bazen Uyarım Hiçbir Zaman Uymam

Yalan söylemeyi yasaklar. (Her Zaman)
İnsanları aldatmayı yasaklar. (Her Zaman)
Dedikodu etmeyi günah sayar. (Her Zaman)
Hırsızlığı ve haksız kazancı haram kabul eder. (Her Zaman)
Haset etmeyi günah sayar. (Her Zaman)
İnsanlarla alay etmeyi yasaklar. (Her Zaman)
Başkalarını küçümsemeyi günah kabul eder.(Her Zaman)
Kötü zanda bulunmayı yasaklar. (Her Zaman)
Başkalarının kusurlarını araştırmayı yasaklar. (Her Zaman)
İnsanlara iftira etmeyi haram kabul eder. (Her Zaman)
Anne, baba ve büyüklere saygısızlığı yasaklar. (Her Zaman)

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

“Allah’a sığınmak” ne demektir?

Yapacağımız ve yapmak istediğimiz her şeye inanarak yada korktuğumuz durumlarda sadece Allah‘a inanıp sabretmek ona güvenmek .

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Siz nelerden Allah’a (c.c.) sığınıyorsunuz? Allah’a (c.c.) sığınmak size hangi duyguları yaşatıyor? Duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

Ben her konuda Allah‘ a sığınıyorum ve Allah ‘ eğer hayırlı ise o konuda bana yardım ediyor ve mutlu oluyorum .

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort