5. Sınıf

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 184, 185, 186, 187, 188, 189 Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Küçük Şeylerin Hikayesi Kütüphane Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Okuma Kültürü Sayfa 184, 185, 186, 187, 188, 189 Küçük Şeylerin Hikayesi Kütüphane Dinleme/İzleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane Dinleme/İzleme METNİ

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce kütüphaneye gitmek bir ihtiyaç mıdır? Neden?

Kesinlikle bir ihtiyaçtır. İnsanın bilgi eksikliği ihtiyacını gideren bir yerdir.

2. Kütüphanelerin hangi saatlerde açık olmasını istersiniz?

Genellikle sabah 8 ile akşam 8 arasında.

3. Araştırma yaptığınız kütüphane hakkında bilgi veriniz.

İstanbul Orhan Kemal Halk Kütüphanesi. Ordu Cad. No:19 Bayazıt / İstanbul adresindedir. 0212 518 10 47-0212 518 10 48 telefon numaralarıdır.

1. ETKİNLİK

“Küçük Şeylerin Hikâyesi – Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

NOTLARIM
1. Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır (Kitap)
2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri (Kütüphanelerdir)
3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “Hafız-ı Kütüp” denirdi.
4. İstanbul, döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri olmuştur.
5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da UYGURLAR zamanında kurulmuştur.
6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci ALİ EMİRİ tarafından bulunmuştur.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

2. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoda geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Allah’ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim dalı. (ilahiyat)
2. Okuma suretiyle elde edilen bilgi, nazarî bilgi. (İLİM )
3. Gök bilimi. (astronomi)
4. Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı. (SAHAF)
5. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. (VEZİR)
6. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş. (VAKIF)
7. Başlangıcı olmayan, eski, ezelî. (KADİM)
8. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. (NÜSHA)

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.

1. “Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?

Kütüphaneler barındırdıkları eserlerle toplumun ve geçmişin kaydının tutulduğu kısaca toplumların hafızaları olan yerlerdir.

2. Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?

Kitapları koruyan anlamına gelir. Kitapları korumaktır.

3. İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?

Çünkü döneminin en büyük kütüphanesidir. Her türlü yayın kitap orada mevcuttur.

4. İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?

Barındırdığı eserlerle bugüne yol gösterir geçmişe ışık tutardı. İnsanoğlunun tarihi hakkında bir çok farklı kaynak ve bilgi sahibi olurduk.

5. Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

Sultan II. Mahmut

4. ETKİNLİK

Kendinizi bir kütüphane görevlisi olarak düşününüz. Kütüphanenize gelen ziyaretçiler için kütüphanenizi tanıtan bir konuşma planlayınız. Konuşma planınızı oluştururken aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz.

1. Kütüphanenizin kuruluş tarihi nedir? Kim tarafından yaptırılmıştır? Adını nereden almıştır?

Bizim kütüphanemiz 1967 yılında kurulmuştur. Kurucusu dönemin Kültür Bakanı Süleyman Ramiz’dir.

2. Kütüphanenizde kaç kitap var? Kütüphanenizde hangi tür kitaplar bulunmaktadır?

Yaklaşık 10 bin kitap vardır. Her türden kitap bulunmaktadır.

3. Kütüphanenizde kaç kişi görev yapmaktadır?

32 görevli memur vardır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki afiş size neler çağrıştırmaktadır? Afişle ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız. 

Kitaplar bakış açımızı değiştiren ve geliştiren en önemli araçlardır. Kitapsız bir dünya ya da okumasız geçen bir yaşam boş ve gereksizdir. İnsan önündeki engelleri ve setleri ancak ve ancak kitap okuyarak kitaplar sayesinde aşabilir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kütüphane yerleşim planını inceleyiniz. Soruları bu plana göre cevaplayınız.

1. Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

Yukarıdaki resimde gösterilmiştir. Yabancı Diller Bölümü

2. Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

Yukarıdaki resimde gösterilmiştir. Süreli Yayınlar Bölümü

3. Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;

a) Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir? – Zeynep

b) Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?
A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

7. ETKİNLİK

Kütüphane kayıt formunu, yönergelerine uygun olarak doldurunuz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

İyi kitap yazılması için(,) iyi dergi çıkması için kötülerinin de bulunması lazımdır(. ) Bilin ki güzel yazı âdeta bir mucizedir fakat bu mucizeyi etrafı hazırlar(. ) Ömrümde kaç kitap okudum bilmiyorum fakat bütün bunlardan belki kırk(, ) elli nihayet yüz tanesi içimde yaşar(. ) Öbürleri(… ) Elbette onların da faydası oldu( ,) onlar da izini bıraktı( . ) Hiçbirini okuduğuma pişman değilim hatta kötü olduğu daha ilk on sayfada anlaşıldığı için attığım kitapları aldığıma da pişman değilim(. ) Aldığı on kitaptan yalnız bir tanesi iyi olan adam bahtiyar sayılır(. ) Kitap alın( ,) okuyun(; ) beğenirseniz devam edersiniz fakat bilin iyiler kötülerin(; ) kötüler iyilerin sayesinde yazıp yayımlanır(. )

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin başına üzgün yüz çiziniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi konulu bir araştırma yapınız.

Batılıların Ari ırkın üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan İndo-Germen kuramına göre, Hint-Avrupalıların çok eski dönemlerde Çin’in Kansu bölgesine değin bütün Orta Asya’ya yayıldıkları ve aslında göçebe (bozkırlı) oldukları, atın ilk kez onlarca evcilleştirildiği, dünyanın ata binme sanatını onlardan öğrendiği öne sürülür. Bu aslında Batılıları yüceltmeye dayanan köksüz bir kuramdır. Bugünkü Batılıların ataları ne tarım kökenli, ne de göçebe kökenli olmayıp asalak ekonomiye (avcılık ve toplayıcılık) bağlı olduklarından, Batılılar atalarını yüceltmek ve kendilerine daha yüksek bir kültür kökeni sağlamak için bu kuramı icat etmişlerdir. Batılıların atın üzerinde önemle durması, bu hayvanı evcilleştirip binmenin insanlığın kültür geçmişinde çok ileri bir hamle olmasından ileri gelir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort