5. SınıfTest Cevapları

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

…………… ORTAOKULU 5. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI:………………………………… NO: …………..

1 . “Karşıdan karşıya geçmek için ……………………..alt ve üst geçitleri kullanmalıyız.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (5 PUAN)

A) ara sıra B) zaman zaman C) her zaman D) sık sık

2. “Minik serçeye yardım etmek istiyorduk ………………..ona dokunmamıza izin vermiyordu.”cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz? (5 PUAN)

A) ama B) ancak C) fakat D) veya

3. “Kardeşim bütün derslerinde başarılıdır, özellikle………………………..”cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlamak doğru olur? (5 PUAN)

A) matematik dersinde zehir gibidir. B) müzik dinlemeyi çok sever.
C) patetes kızartmasına bayılır. D) anneme çok yardım eder.

4. “Erkenden- dedem- çalışır-geç-tarlaya-kadar-gider-vakte”kelimeleriyle oluşturulacak anlamlı ve kurallı cümle hangi seçenekte verilmiştir? (5 PUAN)

A) Dedem erkenden tarlaya gider, geç vakte kadar çalışır.
B) Erkenden gider tarlaya, dedem çalışır geç vakte kadar.
C) Dedem geç tarlaya gider ,erkenden vakte kadar çalışır.
D) Vakte geç kadar tarlaya gider,erkenden çalışır dedem.

5 . Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir duyguyu anlatmaktadır? (5 PUAN)

A) Hemen giyin de çıkalım. B) Benden habersiz gitmişler.
C) Bu kediyi çok seviyorum. D) Kapıdaki çocuğu tanımıyorum.

6. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna konulmaz? (5 PUAN)

A) virgül B) nokta C) soru işareti D) ünlem işareti

7. “Pazardan patetes, pırasa, patlıcan ve pazı aldık.”cümlesindeki sebze adlarını sözlük sırasına dizersek hangisi birinci sırada yer alır? (5 PUAN)

A) patetes B) pırasa C) patlıcan D) pazı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime eş sesli değildir? (5 PUAN)

A) Kır saçlı adam bana bakıp gülümsedi. B) Güz mevsiminde çok yağmur yağar.
C) Dolu yağışı ekinlere zarar verdi. D) Bir dilim daha pasta ister misiniz?

9. “Türk milleti her türlü güçlüğün üstesinden gelmeyi başarmıştır.”cümlesinde altı çizili kelimelerin eş anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir? (5 PUAN)

A) ulusu – zorluğu B) evi – kuvvetin C) vatanı – kararın D) ulusu – başarının

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler vardır? (5 PUAN)

A) Komşu , komşunun külüne muhtaçtır. B) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.
C) Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. D) Tatlı söz dinletir, acı söz esnetir.

11. “Aydınlatmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? (5 PUAN)

A) Şu mumu da yakarsak burası iyice aydınlanır.
B) Bu avize odayı aydınlatmak için yeterli değil.
C) Bizi bu konuda aydınlatırsan sevinirim.
D) Banyoyu aydınlatmak için farklı bir yol bulmalıyız.

12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? (5 PUAN)

A) Haberi öğrenince yıkıldılar. B) Artık bu kuru sözlere karnımız tok.
C) Çoğunu okutmak için çırpınıp duruyor. D) Ormanın içine doğru gidiyorduk.

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “el” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? (5 PUAN)

A) Bu arabayı hemen elden çıkarmalısın. B) Bu işte onun eli var.
C)Mektubu elden göndereceğimi söyledim. D) Otobüs hareket edince annesine el salladı.

14. Tatlı” sözcüğü, hangi tümcede “Kahve çok tatlı olmuş.” tümcesindeki anlamıyla kullanılmıştır? (5 PUAN)

A. Arkadaşın tatlı bir çocukmuş. B. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C. Bu tatlı şeftaliden yemelisin. D. Ona tatlı sözler söylemelisin

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin bir başka gerçek anlamı yoktur? (5 PUAN)

A. Bu yaz bize gelecekler. B. Gemi sol tarafa yattı.
C. Hemen şu odunları kır. D. Manavdan biraz dut almış.
16. Bengü beşlik belediye besleme bereket
        1          2          3             4              5

Yukarıdaki sözcüklerin sözlükteki sıralanışı nasıldır? (5 PUAN)

A. 5-3-2-4-1 B. 3-4-2-1-5 C. 5-1-3-2-4 D. 3-1-5-4

17. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlar ile tamamlayınız. (10 PUAN)

benim, sen, bizimle, herkes, hiç kimse
…………………… daha küçüksün.
Babaanneme …………………… büyük saygı duyar.
Bu ailede ……………………… büyüklerine saygısız davranmaz.
Bu, ……………… ailemden ayrı geçirdiğim ilk gece.
Onun da ………………… gelmesini istiyorum

18. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlar ile tamamlayınız. (10 PUAN)

güzelce, hoş, tatlı, çok, yarın
– Bebek çok ……………… gülüyordu.
– Ümit, odasını ……………… toplamış.
– Dedem ……………… beni şehre götürecek.
– Bugün ……………… çalıştım.
– Davulun sesi uzaktan ……………… gelir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort