5. Sınıf

5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 58, 59, 60, 61, 66, 73, 74, 75 Cevapları

2017-2018 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları 3. Ünite Namaz Sayfa 58, 59, 60, 61, 66, 73, 74, 75 Soruları ve  Cevapları İmam Hatip Ortaokulu

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Sizce namaza “Dinin direği” denmesindeki amaç ne olabilir?

Namaz, dinin temeli olan imanın ve İslam’ın şartlarını içine aldığı gibi bütün ibadetlerin fihristidir. Kur’ân-ı Kerim’de yetmiş defa zikredilen namaz imandan sonra en büyük hakikat olduğu için Peygamber Efendimiz (asm)“Namaz dinin direğidir.” buyurmuştur.

Namaz dinin direğidir.” (Beyhâkî, Şuabu’l-İman, 3, 39.) Yukarıdaki hadiste namazın önemi nasıl vurgulanmıştır? Düşününüz.

İmandan sonraki en büyük gerçek namazdır.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebût suresi, 45.ayet.)
Yukarıdaki ayeti, namazın Müslüman’ın hayatındaki etkileri açısından yorumlayınız.

Bu ayet bir Müslümanın hayatını olumlu yönde etkiler. Yalan söylemez, hırsızlık yapmaz ve dosdoğru bir insan olur.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Yukarıdaki parçaya göre, Allah’a (c.c.) iman etmekle ibadetler arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

İman ile İbadet arasında sıkı bir ilişki vardır: İman, ibadetin kaynağı ve sebebidir. İbadet ise, İmanın desteği, gıdası ve muhafazasıdır. İbadet ettikçe, iman gürleşir, ibadeti gevşettikçe azalır.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Müslüman olmayan ülkelerde uzun süre yaşayan birçok kişinin “en çok ezan sesini özledim” demelerinin nedeni sizce ne olabilir?

Ezan, dini bir terim olarak, İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için belli sözlerle yapılan çağrıya verilen isimdir.Ezan İslam’ın şiarlarından birisidir. Müslüman olmayan ülkelerde ezan sesi duyulmaz. Ezan sesi yerine çan sesi duyulur. Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanlar da ezan sesi duyamadıkları için ezana bir özlem duymaktadırlar.

Bu ezanlar ki şahâdetleri dinin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

İstiklâl Marşı’mızın yukarıdaki satırları bizlere ezanla ilgili ne gibi mesajlar veriyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Mehmet Akif Türk milletine cesaret,ve tahammül aşılamak için ve onda bulunan duyguları harekete geçirmek için şiirine korkma sözüyle başlıyor. Bayrak bir milletin bir milletin geleceğinin ve bağımsızlığının sembolüdür. Bayrağın sönmesi türk milletinin istiklalini kaybetmesidir. Şair ülkemizde tek bir insan kalana kadar bu vatanı savunacağımızı belirtiyor. O halde en son Türk bireyi son nefesini vermeden türk istiklal ve bağımsızlığını yok etmek, Türk bayrağını söndürmek mümkün değildir. Zira bayrağımız milletimizin yıldızıdır. Bayrağın kaderi ile milletimizin kaderi birbirine bağlıdır. Bayrak bizimdir, biz yaşadıkça onu elimizden kimse alamaz. Türk milletinin bütün fertlerini öldürmedikçe bağımsızlığını kimse yok edemez.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Sizce insanlar ne gibi durumlarda namaz kılarlar?

Namaz kılmak Allah’ın emridir. Farz olarak emredilen bir ibadettir. Namaz, dinin direğidir. Peygamber (a.s.) namaz için gözümün nuru ifadesini kullanmıştır. Namaz kılmak, İslam’ın yaşanmasındaki en önemli değerlerden biridir. İnsanlar birçok sebeple namaz kılarlar. Bunun temelinde namazın farz olarak Allah’ın emri olması bulunmaktadır.Farz namazlar, vacip namazlar, nafile namazlar ve kaza namazları da bulunmaktadır. Farz ve vacip namazlar, Allah’ın emri olduğu için kılınmaktadır. Nafile namazlar Allah’ın rızasını kazanmak ve sevap elde etmek için kılınmaktadır. Ahiret inancının olması namaz ibadetinin hassasiyetini gösterir. Kaza namazları da kılınmayan vakit namazlarının kazası olarak kılınmaktadır.

Namaz kılan birilerini gözlemlediniz mi? Neler yapıyorlar?

Namaz bedeni olarak yapılan bir ibadettir. Namaz kılarken belli hareketlerin yapılması namazın farzlarındandır. O hareketler yapılmazsa namaz kabul olmaz. Namaz kılan biri namazın içinden olan şartları yerine getirmekle mükelleftir. Namaz farz olan bir ibadet olarak her hareketin farz kılınmasıyla düzenlenmiştir.Namaz kılan biri, tekbir getirerek ellerini kaldırır. Kıyamda durarak ellerini bağlar. Kuranı Kerim’den parçalar okuyarak kıraat eder. Eğilerek rükuya gider. Yere kapanarak secdeye gider. Oturarak dua eder ve selam vererek namazdan çıkar. Namaz, bedeni olarak yapılan bir ibadet olduğu için şeklen mutlaka yerine getirilmesi gereken şartlardan meydana gelmektedir.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Sizce cemaatle namaz kılmanın ne gibi faydaları vardır?

  • Kişi yeni dostlar edinir.
  • Kendini güvende hisseder.
  • Daha fazla sevap kazanır.
  • Dinî bilgilerini artırır.
  • Sıkıntı ve üzüntülerini azaltır.
  • İnsanlar birbiriyle tanışır.
  • İnsanların arasında sevgi bağları oluşur.
  • Toplumda yardımlaşma artar.
  • Birlik beraberlik oluşur.
  • Mutluluk ve üzüntüler paylaşılır.

“İnsanlar ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.”(Buhâri, Ezan, 9,32; Müslim, Salât, 129.)
“Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap alır. Sabah namazını da cemaatle kılarsa, bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır.”( Buhâri, Ezan, 34; Müslim, Mesâcid, 260.)

Yukarıdaki hadisleri, cemaatle namazın önemi açısından yorumlayınız.

Cemaatle kılınan namaz çok önemlidir. Eğer cemaatle namaz kılarsanız bütün gece namaz kılmış sayılırsınız ve sevaba girersiniz.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

“Kişinin bir başka kişi ile birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan, iki kişi ile birlikte kıldığı namaz bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha sevaptır. Cemaat ne kadar çok olursa bu namaz Allah’a o nispette sevimlidir.” (Ebu Dâvûd, Salât, 47.)
Yukarıdaki hadisi de dikkate alarak okulumuzda cemaatle namaz kılınmasını yaygınlaştırmak için ne gibi projeler geliştirilebileceğini arkadaşlarınızla düşününüz.

Cemaatle namaz kılmak daha iyidir. Onun için cemaatle, kalabalıkla namaz kılmak daha iyidir.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

Sizce ne gibi davranışlar namazımızı bozar?

1- Konuşmak.
2- Kendisi işitecek kadar gülmek.
3- Bir farzı terk etmek. [Mesela rükuya varmadan secdeye gitmek]
4- Dünya işi için veya ağrı, üzüntü sebebi ile, yüksek sesle ağlamak.
5- Ah, of diye inlemek, uf diye sıkıntıyı bildirmek. Hasta, elinde olmadan ah, of derse bozulmaz.
6- Özürsüz öksürmek.
7- Ameli kesir. (Bir rükünde, üç kere bir yerini kaşımak veya kapalı kapıyı açmak gibi)
8- Kendi işitemeyecek kadar sessiz okumak.
9- İmamdan ileri durmak.
10- Özürsüz bir saf kadar yürümek.
11- Saçını veya sakalını taramak.
12- Çocuğunu kucaklamak.
13- Bir şey yiyip içmek.
14- Diş arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak.
15- Ağzındaki şekerin lezzetini duyup, suyu boğazına kaçmak.
16- İki eliyle başındaki takkesini çıkarıp giymek. (Namazda iken düşen takkeyi bir el ile almalı, iki el ile de almak bozmaz diyen âlimler vardır.)
17- Özürsüz, göğsünü kıbleden çevirmek.
18- Secdede iki ayağını yerden kaldırmak. (Bozmaz diyenler de vardır. Bir an kalkması bozmaz.)
19- Kur’anı, manası bozulacak kadar yanlış okumak.
20- Çocuk emzirmek.
21- Başkasının sözü ile yerini değiştirmek.
22- Ceketini giymek.
23- İmamdan başkasının duasına âmin demek.
24- Necasetli yerde durmak veya necasetli yere secde etmek.
25- Bir rükünde, üç kere sübhânallah diyecek kadar avret yeri açılırsa, beden ve elbisede namazı bozacak kadar necaset varsa, aynı imama uymuş olan kadınla yan yana durmuşsa namaz bozulur .
26- İmam, bir rükne başlamadan önce, bu rükne başlayıp bitirmek.
27- Manayı bozacak şekilde teganni ile okumak. Teganni ile okuyan bir imam arkasında kılınan namazın tekrar kılınması lazımdır. (Halebi)

Cebrail (a.s.)’ın Peygamber Efendimize (s.a.v.) ihsânın ne olduğunu sorması üzerine şu cevabı vermiştir: “Allah’a, O’nu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.” (bk. Ebu Dâvud, Sünnet, 16.)

Yukarıdaki hadise göre namazlarımızı nasıl kılmalıyız? Arkadaşlarınızla birlikte yorumlayınız.

Birçok kez belirttiğim gibi Kur’an’da anılan namaz vakitleri üçtür. Bunlar sabah, gün batımı-alacakaranlık arası ve gecenin ortasıdır. Ancak Peygamberimiz namazları beş olarak kılmış ve kıldırmıştır. Öğle ile ikindi, Peygamberimizin uygulamasıyla farz olmuştur. Bilindiği üzere bütün farzlar sadece Kur’an emirlerinden ibaret değildir. Peygamberimizin emirleri de ilhama dayalı olduğundan farz bildirir. Namazlarımızı yalnızız kimse görmüyor diye eksik kılarak kendimizi kandırmamalıyız. Çünkü Allah nasıl kıldığımızı görüyor ve biliyor.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort