5. Sınıf

5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 55, 56 Cevapları

2017-2018 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları 2. Ünite  Allah’a ve Meleklere İman Sayfa 55, 56 Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve  Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Allah’ın (c.c.) zati sıfatlarından muhalefetün li’l-havadisi açıklayınız.
Muhalefetün li’l-havadis: Allah (c.c.), yarattığı hiçbir varlığa benzemez.

2. Allah’ın (c.c.) sübuti sıfatları nelerdir? Yazınız.

Allah’ın Sübut-i Sıfatları

a) Hayat; Allah daima diridir.
b) İlim; Bilmek, Allah’ın her şeyi bilmesi demektir.
c) Sem’i; İşitmek, Allah’ın her şeyi işitmesi demektir.
d) Basar; Görmek, Allah’ın her şeyi görmesi demektir.
e) İrade; Dilemek, Allah diler ve dilediğini yapar.
f) Kudret; Gücü yetmek, Allah’ın her şeye gücü yetmesi demektir.
g) Kelam; Söylemek, Allah söz sahibidir.
h) Tekvin; Yaratmak, Allah’ın yaratması demektir.

3. Dört büyük meleği ve görevlerini yazınız.

Cebrail, Mikâil, Azrail ve İsrafil adında dört melek vardır. Bunlar meleklerin en büyükleridir. Bunların yanında birçok melekler daha bulunur.

Cebrail (Cibril) aleyhisselam, Yüce Allah’ın kitablarını peygamberlere getirip tebliğ etmekle görevlidir. Meleklerin en üstünü ve en büyüğüdür. O, Allah’a en yakını olduğu için kendisine “meleklerin efendisi” anlamında “seyyidü’l-melaike” denilmiştir.

Mikâil aleyhisselam, yeryüzündeki rüzgar, yağmur, ekin ve benzeri olayların meydana gelmesi için görevlendirilmiştir.

Azrail aleyhisselam, insanların ölme (ecel) vakitleri gelince ruhlarını almak için görevlidir. 

İsrafil aleyhisselam da, kıyamet gününün kopmasına ve öldükten sonra bütün insanların tekrar dirilmesine memur edilmiştir. (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)

Cebrail (as)
Cebrâil’in (as) isimleri; Cibril, Ruh, Rûhü’l-Kudüs, Rûhü’l-Emin, Rûhullah, Rûhü’l Hak, Namus-u Ekber’dir.

4. Allah’a (c.c.) iman etmek, hayatımıza ne gibi güzellikler ve zenginlikler katar? Yazınız.

5. Görünmeyen varlıklardan cinlerin özelliklerini yazınız.

1. Ateşten yaratılmışlardır.
2. Duyu organlarıyla algılanamayan ruhanî varlıklardır.
3. Çeşitli şekillere girebilirler (insan yılan kedi köpek inek gibi) hatta insanların içlerine ve çeşitli hayvanlara sızabilirler. Işınsal varlıklar olduğundan çok hızlı hareket edebilirler. Ağır ve zor işleri kolayca yapabilirler.
4. Cinler de insanlar gibi ilahi emirlere itaat etmekle mükelleftirler. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56)
5. Peygamberimizin risaleti cinleri de kapsamaktadır. Bunun için Rasülullah (s.a.v.) İslâmı cinlere de anlatmıştır.
6. Cinlerin bazıları müslüman olsa da ekserisi kâfirdir. Mümin olanları cennete kâfir olanları da cehenneme girecektir.
7. Cinler gaybı yani geleceği ve gelecekte olacakları bilemezler. Ancak uzun süre yaşadıkları için insanların bilemedikleri bazı geçmiş olayları ve saklı bilgileri bilme imkânları vardır. Bu durum onların insanlardan daha üstün olduklarını ifade etmez. Sebe’ Sûresinin 14. Ayetinde “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer Gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.” Buyurulur.
8. Cinlerin ömrü insanlara göre çok uzundur.
9. Cinler bazı durumlarda insanlara zarar verseler de -bazen çok basit varlıklar da insana zarar verebilmektedir- inanan kimsenin bunlardan korkmaması ve bunların şerlerinden Allah’a sığınması gerekir. Zira Peygamberimizden sonra bunların Müslümanlar üzerinde etkileri kalmamıştır. İnsanın bunlardan çok üstün olduğuna gönülden inanması lazımdır. Ayrıca bunların tuzağına düşmemek veya onların şerrinden kurtulmak için Hz. Peygamber Ayet-el- Kürsi ile Nas ve Felak surelerinin okunmasını tavsiye etmektedir.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Hangisi Allah’ın (c.c.) zati sıfatlarından biridir?
A) İlim
B) İrade
C) Kelam
D) Kıyam bi nefsihi

2. ”Allah (c.c.) her şeyi görür.” Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatı anlatan kelimedir?
A) Tekvin
B) Basar
C) Kudret
D) Kudret

3. Peygamberlere Allah’ın (c.c.) mesajlarını getiren melek hangisidir?
A) Cebrail
B) İsrafil
C) Münker Nekir
D) Mikail

4. Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cinlerin de Müslüman ve kafir olanları vardır.
B) Cinler ateşten yaratılmışlardır.
C) Allah (c.c.), cinleri de kendisine kulluk etsinler diye yaratmıştır.
D) Cinler gelecekle ilgili her şeyi bilirler.

5. Hangisi şeytanın bir özelliği değildir?
A) Ateşten yaratılmıştır.
B) İnsanlara düşman değildir.
C) Kendisini Hz. Adem’den (a.s.) üstün görmüştür.
D) Allah’ın (c.c.) emrine karşı gelmiştir.

C- Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
(D)
Allah (c.c.) bizi bizden daha iyi bilir.
(D) Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak, imanın ilk şartıdır.
(D) Allah (c.c.) bütün dualarımıza, seslenişlerimize karşılık verir.
(D) Allah’ı (c.c.) bilmek ve sevmek kalbimizi neşeyle doldurur.
(Y) Meleklerin sayısını bir oturuşta sayıp defterimize yazabiliriz.
(Y) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Cebrail’i görmemiştir.
(D) Şeytan gözle görülmeyen varlıklardandır.
(D) Cinler, Hz. Süleyman’ın (a.s.) ordusunda görev alıp onun emirlerini yerine getirmişlerdir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort