5. Sınıf

5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 14, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 31 Cevapları

2017-2018 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları 1. Ünite  İslam’a Giriş Sayfa 14, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 31 Dinimiz İslam, İmanın ve İslamın Şartları Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

YAZALIM

“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr suresi 1-3 ayetler)

Yukarıdaki ayetlere göre kurtuluşa erecek olanlar kimlerdir? Yazınız.

İman edenler,
İyi ameller işleyenler,
Birbirlerine hakkı tavsiye edenler,
Birbirlerine sabrı tavsiye edenler.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Aşağıdaki tabloyu, Peygamberimizin (s.a.v.) bize öğrettiği şekilde tamamlayınız.
İMANIN ŞARTLARI
1-Allah’ın birliğine inanmak.
2-Meleklere inanmak.
3-Kitaplara inanmak.
4-Peygamberlere inanmak.
5-Ahiret hayatına inanmak.
6-Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak.
İSLAMIN ŞARTLARI
1-Kelime-i Şehadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu).
2-Namaz kılmak.
3-Oruç tutmak.
4-Zekat vermek.
5-Hacca gitmek.
İhsan
İhsan, genel olarak iyilik ve lütufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah’a ihlâsla kulluk etmek anlamlarında kullanılan bir terimdir.

İhsan İyilik, güzellik, uygun ve güzel olanı en güzel ve kusursuz bir şekilde yapmak. İhsan; Allah’ın huzurunda olduğunu onu gönül nuruyla görüyormuş gibi tasavvur ederek kulluk vazifelerini yerine getirmek.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Biri size Müslüman olmak istediğini söylese ve bunun için ne yapması gerektiğini sorsa, ona ne cevap verirsiniz?

Müslüman olmak isteyen kişiye ilk söyleyeceğim kelimei şehadet getirmesidir. Sonra yapması gerekenlerin namaz kılmak oruç tutmak zekat vermek ve hacca gitmenin olduğunu söylerim. Kuranı kerimi öğrenmesini anlamaya çalışmasını da öğütlerim.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Hiç bilmeyen birine İslam dinini nasıl anlatırsınız. İslam dininin temel özellikleri hakkında neler söylersiniz?
İslam dini hakkında bilgi sahibi olmayan birine İslamı anlatırken en başta ona Yüce Allahü teala’ın varlığını ve birliğini anlatmak gerekir. Çünkü Allahü teala’nın varlığını ve birliğini akli deliler ile bilmeyen bir kişiye İslam hakkında verilecek bilgiler etkili olmaz. Bir kişi Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine iman ederse ona diğer konuları anlatmak daha kolay olur. Bunu için herşeyden evvel bu konuda donanımlı bilgilere sahip olmamız gerekir. Kur’an ve Peygamber Efendimizin de bizlere öğrettiği tebliğ metodu da budur.
1-İslam dini Tevhit Dinidir
2- İslam dini Akla Önem Verir
3- İslam dini Evrensel Bir Dindir
4- İslam Dini Kolaylıklar Sunan Bir Dinidir
5- İslam Dini Barış Dinidir
6- İslam Dini Sevgi ve Muhabbet Dinidir
7- İslam Dini Aşırılıklardan Uzak Bir Dindir
8- İslam Dini Hem Dünya Hemde Ahiret Hayatı Dinidir

Kâinattaki mükemmel düzen ve uyumun sebebi sizce nedir?

Bence kainattaki mükemmel düzen ve uyumun sebebi tek bir yaratıcının olmasıdır. Eğer birden fazla yaratıcı olsa evrende bazı karışıklıklar ve düzensizlikler olabilirdi.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

YORUMLAYALIM

“Şüphesiz Allah (c.c.), kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a (c.c.) şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.” (Nisa suresi, 48. ayet.)

Ayete göre şirkin büyük bir günah olmasının sebebini yorumlayınız.

Şirk Allah’a ortak koşmadır. Şirk, Allah’a (c.c.) ortak koşmak, Allah’tan (c.c.) başka varlıkları tanrılar edinmek ve onlara tapınmak demektir. Dinimizde en büyük günah şirktir. Şirk günahını işleyen kimseye müşrik denir. Müşrikler, tövbe edip tevhit inancına dönmedikçe asla cennete giremeyeceklerdir.
Allah’ın (c.c.) varlığını kabul etmekle birlikte O’nun dışında başka varlıkların ilahi güçlere sahip olduğunu düşünmek de tevhit inancına aykırıdır. Böylesi bir yanlışa sapan kimse, Allah’tan (c.c.) başka varlıklardan yardım dilemeye ve bir şeyler beklemeye başlayabilir. Böylece o kimse tevhit inancından uzaklaşıp şirke düşmüş olur.

Yüce Allah’ın (c.c.) bizlere bilgi ve mesajlar göndermesinin sebebi neler olabilir?

Yüce Allah (c.c.), peygamberleri aracılığıyla gönderdiği bilgi ve mesajlarla insanları doğru yola iletmiş, onları iyiye ve güzele yönlendirmiştir. Aklımız ile pek çok şeyi bilebilsek de Rabbimizi tam ve doğru bir şekilde tanımak ve O’na yaraşır güzellikte bir kul olabilmek için ilahi bir rehberliğe ihtiyaç duyarız. Vahiy aklımızın yetersiz kaldığı konularda bizlere rehberlik eder.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Sizce bazı insanlarla tanışıp hemen kaynaşmamızın sebepleri neler olabilir?

İnsanlarla tanışıp kaynaşmak onlarla iyi bağlantılar kurmak insan olarak fıtratımızdan kaynaklanmaktadır. Allah bize sosyal birer varlık olarak yaratmıştır. Yaşamak için diğer insanların yardımına ve desteğine ihtiyaç duymaktayız. Yalnız yaşamak büyük bir ızdırap verebilmektedir.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Dünyanın her yerinde, her dilden, her renkten her milletten Müslümanların olmasının sebebi sizce nedir?

-İslamın evrensel olması.
-Müslümanların her yerde olması.
-Bu dinin Allah’ı en iyi şekilde açıklamış olması.
-İnanmamak için bir sebebin bulunmaması

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Çevrenizde en çok hangi konularda aşırılığa gidildiğini gözlemliyorsunuz. Bir konuda aşırıya kaçmanın ne tür zararları vardır?

Çevremde en çok nargile içen insanların aşırılığa gittiğini dûşünûyorum. Çünkü; Nargilenin bir sigaradan farkı yoktur. Çevremizde çok görüyoruz çocuklar dahi içiyor. Nargileyi içlerine çektiğinde siğara gibi akciğerlerini mahvediyor. İçmemeleri gerekir.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

Evinizde anne-baba ve kardeşlerinizle, okulda arkadaşlarınızla ilişkilerinizin iyi ve güzel olması sizi nasıl etkiler?

Etrafımızdaki insanlar iletişimimiz ruh sağlığımız için çok önemlidir. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Toplum içinde iletişim halinde yaşamak doğasında vardır. Bu yüzden herkes başkalarıyla iyi iletişim içerisinde olmak ister.
Anne-baba, kardeş, arkadaşlar bizim en yakınımızda olan kişilerdir ve bu insanlarla çok uzun vakit geçiririz. Eğer iletişimimiz kötü ve huzursuzsa geçirdiğimiz bu vakit bizi mutsuz eder. Akıl sağlığımız olumsuz yönde etkilenir ve bu durum depresyona kadar varabilir. Bireyler kötü alışkanlıklara yönelebilir.
Fakat eğer ailemiz ve arkadaşlarımızla iyi ilişkiler içerisindeysek mutlu ve huzurlu bir hayatımız olur. Akıl sağlığımız olumlu yönde etkilenir. Bu mutluluğu başkalarıyla da paylaşmak istediğimiz için daha yardımsever bir insan haline geliriz. Bu mutluluk yaptığımız işlere de yansır. Okulda daha iyi öğrenci oluruz, derslerimiz iyi yönde ilerler.

Aşağıdaki balonları, İslam dininin temel özelliklerini yazarak doldurunuz.

İslam’ın Özü Tevhidtir.
İslam Evrenseldir.
İslam Fıtrata Uygundur.
İslam Vahiy Kaynaklıdır.
İslam Akla Önem Verir.
İslam Orta Yolu Esas Alır.
İslam Kişi ve Toplumun Huzurunu Hedefler.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort