5. Sınıf

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 90, 91 Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları İnsanlar Yerler ve Çevreler Kendimi Değerlendiriyorum

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Sayfa 90, 91 Kendimi Değerlendiriyorum Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. (Y) Maki, karasal iklimin bitki örtüsüdür.
2. (D) Çayın yetişmesi için uygun iklim koşulları sadece Doğu Karadeniz kıyılarında vardır.
3. (Y) Fiziki haritada akarsu ve göller yeşil renkle gösterilir.
4. (Y) Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi yoktur.
5. (D) Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde her mevsim yağış görülür.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

1. DAĞ çevresine göre daha yüksek olan ve tabandan zirveye kadar yamaçları eğimli olan yeryüzü şeklidir.
2. PLATO akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
3. Karalardaki çukurlukta birikmiş durgun sulara GÖL denir.
4. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere VADİ denir.
5. Yağmur veya kar sularıyla beslenen, belli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara……AKARSU denir.
6. VADİ akarsuların yatağını (yani aktığı yeri) aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.
7. Hava olaylarının bir yerde uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma İKLİM denir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız?
A) Yerşekilleri B) Yükselti değerleri C) Nüfusun dağılışı D) Akarsu ve göller

2. Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Dağlık ve engebeli olması
C) Turizmin gelişmiş olması
D) Uygun iklim koşullarına sahip olması

3. Haritada numaralanmış alanlarla buralarda görülen afetler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) Orman yangını Deprem Heyelan
B) Deprem Orman Yangını Heyelan
C) Orman Yangını Heyelan Deprem
D) Heyelan Orman Yangını Deprem

4 . Ülkemizin kırsal kesimlerinde konut yapımında farklı yapı malzemelerinin kullanılmasında bölgelerimizin iklim özellikleri de etkili olmaktadır. Ev yapımında kullanılan malzemelerin bölgelerle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ŞIKKI

5. I. Barınma için ev yapması
II .Beslenmek için tarım yapması
III. Sulama için nehirleri kullanılması
IV. Ulaşım için köprü yapması
Verilenlerden hangileri insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamda yaptıkları değişikliğe örnek gösterilebilir?
A) I-II-III B) II-III-IV C)I-II-IV D)I-II-III-IV

6. Bitki örtüsünün az, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olabilir?
A) Heyelan B) Çığ C) Deprem D) Erozyon

7. Türkiye’deki yer şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir?
A) Ege Denizi’nin
B) Erciyes Dağı’nın
C) Bafra Ovası’nın
D) Kızılırmak Nehri’nin

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir ve özellikleri nelerdir?

Üç tip iklim hakimdir. Akdeniz Karadeniz ve de Karasal İklim hakimdir.

2. İklim neleri etkilediğini yaşadığınız yerden birer örnek vererek açıklayınız.

İklim insanların yapmış oldukları evlerin binaların özelliklerinden o yörede giymiş oldukları giysilere hatta yeme-içme alışkanlıklarına bile etki eder.

3. Fiziki haritalarda renkler neyi ifade eder?

Renkler yükseltileri ifade eder. Deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu gösterir bize.

4. Çevre sorunlarının oluşumunda insanın etkisine örnekler veriniz.

  • İnsanların çevreyi kirletmesi
  • İnsanların ormanları yakması
  • İnsanların suları kirletmesi

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort