5. Sınıf

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 62, 63 Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

(Y) 1. Anadolu’daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir.
(Y) 2. Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya’daki Çatalhöyük’tür.
(Y) 3. Frigler Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular.
(D) 4. İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler.
(D) 5. Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir.
(D) 6. El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir.
(D) 7. Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir.
(Y) 8. Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır.
(Y) 9. Günlük yaşamdaki kültürel unsurlar hiçbir zaman değişmez.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

İyonlar, bayram, çay, Lidyalılar, geleneksel, tarihî eserler, doğal varlıklar

1. Ticaretin artmasıyla Lidyalılar parayı kullanmatarihî eserlerya başladılar.
2.Düşünce özgürlüğüne önem veren İyonlar döneminde önemli düşünürler yetişir.
3. Arkeoloji müzelerinde Anadolu uygarlıklarına ait tarihî eserler bulunmaktadır.
4. Ülkemizde bulunan tarihî eserler arasında milli parklar da yer alır.
5. Halk oyunlarında oyuncular geleneksel giysiler giyerler.
6. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz.
7. Kahve ile birlikte en çok içtiğimiz içecek olan Çay günün her saatte tüketilir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

C. Aşağıdaki tabloda numaralanmış tarihî eser, mekân ve nesneler ile doğal varlıkların numarasını ilgili oldukları yerin başındaki parantezin içine yazınız.

(3,4,6 ) tarihî eser, mekân ve nesneler ( 1,2,5) doğal varlıklar

D. Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdiğini söyleyen bir turist müzede aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait bir eser görmüş olamaz?
A) Hititler B) Sümerler C) Frigler D) Urartular

2. Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı, tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır. Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Tarımla uğraşmışlardır.
B) Bilimsel çalışmalar yapmışlardır.
C) Mimari eserler inşa etmişlerdir.
D) Komşularıyla barış içinde yaşamışlardır.

3. I. Sultan Ahmet Çeşmesi
II. İznik çinisi
III. Kayseri mantısı
Yukarıdaki kültürel ögeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine örnektir?
A) I El sanatı , II Giyim, III Festival, şenlik
B) I Mimari, II El sanatı, III Yemek
C) I Mimari, II Türkü, III Halk oyunu
D) I Halk oyunu II El sanatı, III Yemek

4. Tatilde çok sayıda tarihî eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir?
A) Tortum şelalesi
B) Kaz dağları
C) Van Gölü
D) Çorum saat kulesi

5. I. El sanatlarımız
II. Tarihî evlerimiz
III. Yönetim şeklimiz
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürümüzün ögelerinden değildir?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III

6. – Dilden dile nesilden nesile aktarılır.
– Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır.
Yukarıda özellikleri verilen kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türküler
B) Orta oyunu
C) El sanatları
D) Bayramlar

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkılarına örnekler veriniz.

İlk Çağda Anadolu’da ve çevresinde kurulan uygarlıkların hangi teknolojik buluşları yaptıklarını araştırınız. Öğrendiklerinizi defterinize yazınız. Anadolu ve çevresinde, Anadoluyu da içine alan Mezopotamya medeniyetinde kurulan uygarlıkların teknolojik buluşlarına örnekler verelim.
İlk Çağ Uygarlıklarının Teknolojik Buluşları
Tarım Araçları: Teknoloji tarihi, insanlığın önce yaşayabilmek, ardından yaşam koşullarını iyileştirmek, doğaya ve yaşam koşullarına karşı verdiği egemenlik mücadelesiyle doludur. Bu nedenle insana verilen unvanlardan biri de “araç yapan”dır. İlk üretilen araçlar tarımla ilgilidir.
Tekerleğin İcadı: Tekerleğin ilk kullanıldığı yer MÖ 3700’lü yıllarda Mezopotamya’da Sümer Uygarlığıdır. Tekerleğin ilk örneğinin çömlek yapımında kullanılan çömlekçi tekerleği olduğu kabul edilmektedir. İnsanlar ağır nesneleri yuvarlak kütükler ve taşlar üzerinde kaydırmanın daha kolay olduğunu gördüler.
İlk tekerlek, kemerlerle tutturulmuştur ve üç parçalıdır. İkincisi, eski Mısır’a ait MÖ 1500’lü yıllardan kalan parmaklıklı tekerlektir. Üçüncüsü, eski Yunan’a ait MÖ 400’lü yıllara ait sekiz parmaklıklı tekerlektir. Dördüncüsü, MS 100 yılından kalan bir Roma tekerleğidir. Beşincisi, Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinsi)’nin tasarladığı tekerlektir. Sonuncusu ise ilk otomobillerden birinin tekerleğidir.
Hiyeroglifler özel mürekkeplerle yapılmıştır. Tarihte mürekkebi ilk kullanan uygarlıklardan birinin Mısırlılar olduğu bilinmektedir. Mürekkebi elde etmek için, renkli mineralleri toz hâline getirip, sonra bu tozu sıvıyla karıştırıp seyreltiyorlardı. Benzer teknikle mürekkep Eski Çin uygarlığında da üretiliyordu.
Mürekkep Anadolu’da Bergama Krallığı’nda yapıldı. Parşömen adını verdikleri bir tür kâğıdın da mucidi olan Bergamalılar meşe mazısını, demir sülfatı ve reçineyi karıştırarak dayanıklı mürekkebi ürettiler. Türkler ise bezir yağını yakarak elde ettikleri isten yaptıkları bezir mürekkebini kullandılar.
Çin uygarlığı ile ilgili bölümünde ise ilk göze çarpanlar tekerlek, barut, pusula ve mürekkep örnekleriydi. Çin uygarlığının bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarını gözler önüne seren bu örneklerden barutun yanında şunlar yazıyordu: “Kuşkusuz, barut da tıpkı pusula ve çelik gibi Çinliler’e ait buluşlardan en çok bilinenlerinden biridir. MS III. yüzyılda geliştirildi ama VIII. yüzyıla kadar savaşlarda kullanılmadı. Daha çok, fişek ve basit roketleri atmak için yararlanıldı.”
Camın ilk olarak Mısırlılar ve Fenikeliler tarafından MÖ II. yüzyılda üretildiği söylense de, Mezopotamya’da bulunan ilk cam örneklerinin tarihi, MÖ III. yüzyıla dayanır. MÖ 2000 ve 4000 yılları arasında cam ilk kez dekoratif küçük boncuklar olarak kullanılıyordu.

2. Çevrenizdeki doğal varlık, tarihî eser ve yapıtlara örnekler veriniz.

 

Selimiye Camii
Bu cami Mimar Sinan’ın ustalık eseridir. Bu mimarlık harikası eser Osmanlı Devleti Padişahı 2. Selim adına yapılmıştır. Çok uzaklardan görülebilen dört minaresi 71 metreyi bulan boyu ile ülkemizdeki en yüksek minareli camidir. Salimiye Camii taş, mermer, çini, ahşap işlemeleriyle eşsiz güzellikte bir sanat eseridir.
Dalyan Kral Mezarları
Dalyan, Muğla ilimizin doğa harikası bir beldesidir. Altın sarısı kumsalıyla caretta caretta kaplumbağaları yaşamaktadır. Yolunuz Dalyan’a düştüğünde kayalara oyulmuş kral mezarlarını mutlaka görmelisiniz.
Nemrut
Adıyaman’da yüksek bir dağ büyüleyici güzelliği ile bizleri karşılar. 2150 metre yükseklikteki Nemrut neden dünyanın sekizinci harikası olarak adlandırılmış olabilir? Yüksekliği 10 metreyi bulan sanat harikası heykelleri, gün doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yerlerden biri olması nedeniyle olabilir mi?
Manyas kuş cenneti
Manyas kuş cenneti milli parkı kıtalar arasında göç eden kuşların konak yerlerinden biridir. Kuş Cennetinin misafirleri burada bir süre kalıyor. Bir yılda 2 milyon üstünde kuş burayı ziyaret ediyor.Benzersiz güzellikteki bu tabiat harikası doğal miras ürünü olarak tüm dünyaca tanınıyor.
Kapadokya peri bacaları
Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir’i içine alan peri bacaları ile tanıdığımız kapadokya. Önce yanardağlar püskürdü. Etrafı tüfler kapladı. Bu tüfler yağmur, rüzgar ve doğal etkiler sonucu zamanla aşınmaya başladı. Böylece bacalara benzeyen oluşumlar ortaya çıktı. Ardından da perilerin yaptığına dair efsane.
Efes Antik Kenti
Sıra bir tarih hazinesi İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’nde. Binlerce yıllık geçmişe sahip bu kent bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Günümüze ulaşan eserler genelde Roma döneminden kalma. Efes, kütüphanesi, tiyatrosu, hamamı, caddeleri, çeşmeleri, evleri ile bizleri geçmişe götüren kenttir.

 

3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevrenizin kültürel özellikleri arasında neden benzerlikler ve farklılıklar vardır?

  • Benzerlikler: Hepsi de yüksek medeniyet ürünüdür. Hepsini de değerli ustalar yapmıştır. Hepsi hala br çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
  • Farklılıklar: Bazıları daha çok yıpranmıştır, Yapım yılları farklıdır.

4. Bizi bir araya getiren kültürel ögelere örnekler veriniz.

 

Değişik yörelerimizdeki kültürel özellikleri çevrenizdeki kültürel özelliklerle benzerlik ve farklılıklar açısından karşılaştırınız.
Benzerlikler:
Bayramlar: Milli bayramlar törenlerle kutlanır. Dini bayramlarda komşu, dost ve akrabalarla bayramlaşılır; büyüklerin elleri öpülür.
Mevsimlik bayramlar: Nevruz, Hıdırellez günlerinde oyunlar oynanır, türküler söylenir, hazırlanan yiyecekler yenir.
Kına gecesi: Düğün öncesi kız evinde eğlenceler düzenlenir. Gelinin etrafında türküler söylenerek ellere
kına yakılır.
Askere gönderme: Askere gidecek genç, arkadaşları ile birlikte eğlenir. Askerler davul, zurna çalınarak uğurlanır.
Gelin alma: Arabalar süslenir. Gelin, erkek evine getirilir ve burada eğlence yapılır.
Sünnet olacak çocuğa özel sünnet kıyafeti giydirilir. Davetlilere yemek ikram edilir. Çocuk sünnet ettirilir. Davetliler hediyelerini verirler. Eğlence yapılır.
İmece: Köylülerimiz, evlenecek kızların çeyizinin hazırlanmasında; köy okulu, yol yapımı vb. işlerde bir araya gelerek çalışır. İmece, köy halkı arasındaki dayanışmanın en güzel örneğidir.
Kız isteme: Erkeğin evleneceği kız, aile büyükleri tarafından kızın ailesinden istenir.
Gibi etkinliklerde benzerlikler görülmektedir. Ancak erkek kınası, erkeğe çeyiz hazırlama sadece bazı yörelerimizde vardır.

 

5. Kültürel unsurlardan bazıları zaman içinde neden değişim gösterir?

Zaman her zaman ileriye doğru akar. Bilgi ve birikim medeniyet ilerledikçe her şey de değişir. Bu değişim örneğin dil gibi canlı kültürel varlıklarımızda daha iyi gözlemlenebilir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort