5. Sınıf

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 188, 189 Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Küresel Bağlantılar Sayfa 188, 189 Kendimi Değerlendiriyorum Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

A. Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Doğru olan cümlelerin başına “D”, yanlış olan cümlelerin başına “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. (Y) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
2. (D) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını değiştirirler.
3. (Y) Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız.
4. (Y) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.
5. (D) Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır.
6. (Y) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.
7. (Y) Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez.
8. (Y) Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

ithalat UNESCO ihracat turizm UNİCEF ortak miras ticaret

1. Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ithalat adı verilir.
2. İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere turizm denir?
3. UNESCO dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan
biridir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

4. UNİCEF geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir.
5. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına ihracat denir.

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) ‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
A. Ticaretin kolaylaşmasını sağlar
B. malların kolay taşınmasını sağlar
C. üretimin yavaşlamasını sağlar
D. kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar

2) Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
A. Bilim B. Sanat C. Edebiyat D. Müzik

3) Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ticaretle uğraşanların artması
B. Ulaşım araçlarının artması
C. Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
D. Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması

4) İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
A. Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
B. İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
C. İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.

D. İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.

5) Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;
I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması
II. Ön yargıların ortadan kalkması
III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?
A. I ve II B. II ve III C. I ve III D. I,II ve III

6) Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
A. İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
B. İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
C. İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
D. İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkeler neden birbiriyle alışveriş yapmak zorundadır? Açıklayınız.

Çünkü her ülke farklı üretimler yapar. Farklı zenginliklere sahiptir.

2. Ailenizde ya da çevrenizde yaşlı insanların ne gibi ihtiyaçları var? Bu ihtiyaçları karşılamak için neler yapabilirsiniz?

  • Barınma
  • Beslenme
  • Güvenlik

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort