5. Sınıf

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 , 108 , 109 , 110 Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107 Cevabı 2017 – 2018

1) Aşağıda verilen sayıların istenen kesir kadarını bulunuz.

a) 39’un 2/3’i nedir 39 / 3 x 2 = 26 olarak sonucu bulabiliriz.
b) 150’nin 3/10’u nedir 150 / 10 x 3 = 45 olarak sonucu bulabiliriz.

2) Tolga 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 1/5 ’ini yanlış cevaplamıştır. Tolga’nın kaç soruyu yanlış cevapladığını bulunuz.

50 / 5 x 1 = 10 olarak sonucu buluruz.

3) 120 kg domatesin 3/8 ’ü satıldığında geriye kaç kilogram domates kalır?

120 / 8 x 3 = 45
120 – 45 = 75

4) 80 sayısının 5/8 ’ini yandaki gibi bulan bir öğrencinin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Evet işlemi yanlış yapmış
80 / 8 = 10
10 x 5 = 50

5) Aşağıda basit kesir kadarı verilen çoklukların tamamını bulunuz.

a) 5/6’i 75 olan sayı 75 / 5 x 6 = 90 
b) 3/7’ü 66 olan sayı 66 / 3 x 7 = 154

6) Murat maaşının 3/11 ’ünü arkadaşına borç vermiştir. Borç verdiği miktar 900 lira olduğuna göre Murat’ın maaşı kaç liradır?

900 / 3 = 300
300 x 11 = 3300

7) Bir bahçenin yarısı çiçek dikmek için ayrılmıştır. Çiçek dikmek için ayrılan kısmın 3/5 ’üne gül dikilmiştir. Gül dikili olan alan 630 metrekare olduğuna göre bahçenin tamamı kaç metrekaredir?

630 / 3 = 210
210 x 5 = 1050 (yarısı)
1050 x 2 = 2100 (tamamı)

8) Melek 320 sayfalık kitabının ilk hafta 3/10 ’ünü, ikinci hafta ise kalan sayfaların 1/4 ’ini okuyor. Buna göre Melek’in okumadığı sayfa sayısı kaçtır?

ilk hafta 
320 / 10 = 32 => 32 x 3 = 96
kalan = 320 – 96 = 224
ikinci hafta
224 / 4 = 56
224 – 56 = 168 sayfa okunmamış.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 108 Cevabı

1) “Dört yüz yedi milyon dokuz yüz seksen beş bin üç” sayısının milyonlar basamağı ile yüzler basamağındaki rakam yer değiştirildiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 407 985 703 B) 407 985 003 C) 400 985 703 D) 400 985 003

2) Levha sayılarına göre kullanılacak boya miktarlarını gösteren tablonun bir kısmı yanda verilmiştir.
Tabloya göre, 48 tane levha boyamak için bir boyacı kaç kilogram boya kullanır?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 16

48 / 4 = 12

3) Yanda verilen toplama işleminin sonucunun onlar basamağı bilinmediğine göre aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

4) Yukarıda, çeyrek ve yarım altının cuma günkü fiyatları görülmektedir. Bir kuyumcu, cuma günü 120 çeyrek, 75 yarım altın sattığına göre, bu satıştan kaç lira elde etmiştir?
A) 35 500 B) 40 500 C) 61 250 D) 73 350

120 x 150 = 18000 (Çeyrak altın)
75 x 300 = 22500 (Yarım altın)
18.000 + 22500 = 40500

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 109 Cevabı 2017 – 2018

5) Aşağıdakilerden hangisinin sonucu 27 x 8 işleminin sonucuna en yakındır?
A) 40 x 5 B) 23 x 9 C) 52 x 4 D) 21 x 10

6) Sinan 10 tane lamba, 25 tane masa ve 100 tane sandalye alacaktır. Yanda verilen mağazalardan fiyat alan Sinan, alışverişini en uygun kaç liraya yapar?
A) 7500 B) 7825 C) 8325 D) 9000

25 x 75 = 1875 (Masa fiyatı)
10 x 45 = 450 (Lamba fiyatı)
100 x 60 =6000 (Sandalye fiyatı)
6000 + 1875 + 450 = 8325

7) Kütlesi 80 kg olan bir kişi en çok 640 kg yük taşıyabilen bir asansöre her birinin kütlesi 50 kg olan kolilerden en çok kaç tanesi ile birlikte binebilir?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

640 – 80 = 560 kg
11 x 50 = 550 kg 

8) Tek seferde 80 adet tuğla taşıyabilen bir inşaat asansörü, 5025 adet tuğlayı taşımak için en az kaç sefer yapmalıdır?
A) 62 B) 63 C) 64 D) 65

5025 / 80 = 62, 8 = 63

9) Bir çiftlikte 7 kümes, her kümeste 7 tavuk ve her tavuğun 7 civcivi vardır. Buna göre bu çiftlikteki civciv sayısını gösteren ifade hangisidir?
A) 3 x 7 x 7 B) 3 x 7 C) 3 + 7 D) 73

7 x 7 x 7 = 73

10) Bir kasada 35 elma vardır. Bir çuvalda ise kasadakinden 124 fazla elma vardır. Buna göre 833 çuvaldaki toplam elma sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunabilir?
A) 35 x (833 + 124) B) 833 x (124 – 35) C) 833 x (35 + 124) D) 124 x (833 – 35)

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 110 Cevabı 2017 – 2018

11) 783 kilogram pirincin tamamı paketler tam dolacak şekilde 8 kilogramlık, 4 kilogramlık ve 3 kilogramlık paketlere paylaştırılacaktır. Buna göre en az kaç tane pakete ihtiyaç vardır?
A) 53 B) 66 C) 99 D) 111

Bu ve bu tür ayrıştırma, bölüşme problemlerinde bölme işlemi sorunun çözümünde temel oluşturmaktadır.
– Soruda bizden pirincin tamamını paketlere tam dolacak şekilde paylaştırmamız istenmiş.
– Bizden en az paket kullanmamız istendiği üzere, pirinci daha büyük kg alabilecek paketlere bölüştürmemiz gerekmektedir. Bunlar da 8 kg’lık paketler oluyor.

783 kg’ı 8kg lık paketlere bölüştürmek istersek;
783/8= 97.8
Buradan cevaptan tam doldurulan paket sayısını görmek için cevabın tam kısmını 8 ile çarparız;
97×8=776 kg
Buradan anlaşılıyor ki 776 kg tam olarak 8 kg’lık poşetlere sığmaktadır.
Geriye 7 kg pirinç kalmaktadır.
Geriye kalan 7kg pirinç için 1 adet 4kg ve 1 adet 3kg’lık paket kullanırız.
Toplam paket sayısı;
97+1+1=99 olacaktır.
Cevap C seçeneğidir.

12) Bir tepsi böreğin İlker 1/9 ’ini, Özgür 1/6 ’ini ve Murat bir kısmını yemiştir. En az ve en çok börek yiyen kişiler Özgür ve İlker olduğuna göre Murat böreğin ne kadarını yemiş olabilir?
A) 1/4 B) 1/5 C) 1/7 D) 1/10

 

İlker bir tepsi böreğin 1/9 kadarlık kısmını yemiş ve Özgür de 1/6’lık kısmını yemiş. Özgür, İlker’den daha fazla yemiş ve sorudan anladıklarımızla en fazla yiyen kişi Özgür en az yiyen kişi ise İlker olmuş.

O halde arkadaşlar arasında şöyle bir sıralama yapabiliriz;
Özgür>Murat>İlker
1/6> ? >1/9

Burada ??? ile gösterdiğimiz kısma gelebilecek tek seçenek C şıkkıdır. Yalnızca bu seçenek 1/6’dan küçük ve 1/9’dan büyüktür.

13) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

  • Cevap: B

14) A/4 < 3 < B/5 Yukarıda verilen sıralamaya göre A’nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri ile B’nin alabileceği en küçük doğal sayı değerinin toplamı kaçtır?
A) 21 B) 23 C) 25 D) 27

 

15) Ömer bir hikaye kitabının 2/5 ’sini Ayşe ise aynı kitabın 6/15 ’sını okuduğuna göre, aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Her ikisinin okuduğu sayfa sayıları eşittir.
B) Ayşe, Ömer’den 4 sayfa daha fazla okumuştur.
C) Ömer’in okuduğu sayfa sayısı daha fazladır.
D) Ayşe, Ömer’in okuduğu sayfa sayısının 3 katı kadar okumuştur.

16) A firmasının ürünlerinin 5/6 ’i, B firmasının ürünlerinin 3/5 ’ü kadardır. A firmasının 36 000 ürünü olduğuna göre, B firmasının ürün sayısı kaçtır?
A) 50 000 B) 30 000 C) 24 000 D) 18 000

36000 / 6 x 5 = 30000 (A firmasının 5/6’sı)
30000 / 3 x 5 = 50000 ( B firmasının ürün sayısı)

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort