5. Sınıf

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 223-225 Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite 2. Bölüm Çokgenler Sayfa 223, 224, 225 Sıra Sizde Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 223 Cevabı

1) Aşağıda verilen şekillerden çokgen olanların başına “” işareti, olmayanların başına “X” işareti koyunuz.

✔ Çokgen olanlar – 1, 5 ve 8. resim

X Çokgen olmayanar – 2, 3, 4, 6, 7

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 224 Cevabı

2) 8 köşesi olan bir çokgen çizerek isimlendiriniz. Bu çokgenin temel elemanlarını belirleyiniz.

Sekiz köşesi olan çokgene sekizgen denir. Bu sekizgenin;
-Sekiz kenarı vardır. (Düzgün çokgen ise her kenarı eşittir.)
-Sekiz köşesi vardır.
-Yirmi köşegeni vardır.
-Sekiz iç açısı vardır. (Düzgün çokgen ise her iç açısı 135’er derecedir.)

3) Aşağıdaki çokgenlerin köşe, kenar ve iç açı sayılarını boşluklara yazınız.

Üçgen    Dörgen  Beşgen

Köşe sayısı =   3                4           5
Kenar sayısı =  3                4           5
İç açı sayısı =   3                4           5

4) Şekildeki ABCDEF çokgeni için aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) [BD], bu çokgenin köşegenidir.
(D) Bu çokgenin 6 tane iç açısı vardır.
(Y) Bu çokgenin 7 tane köşesi vardır. // 6 Köşesi var
(D) [ED], bu çokgenin bir kenarıdır.
(D) DEF, bu çokgenin bir iç açısıdır.

5) Aşağıda verilen ifadelerde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
a) Çokgenler en az iki kenarlıdır. // Var en az üç kenarlıdır.
b) Bir üçgenin üç tane köşegeni vardır. // Var Üçgenin bütün kenarları birbirine komşu olduğu için köşegeni yoktur.
c) Bir dörtgenin iç açı sayısı dörttür. // Yok
ç) Bir beşgenin altı tane köşesi vardır. // Var beş tane köşesi vardır.
d) Bir çokgenin köşegeni çizilirken komşu olan iki köşe birleştirilir. // Var komşu olmayan.
e) Bir yedigenin kenar sayısı, köşe sayısından bir fazladır. // Var kenar ve köşe sayısı eşittir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 225 Cevabı

6) Yandaki çokgende [RT] köşegenini çizerek oluşan çokgenleri belirleyiniz.

RST, RTKLMNOP

7) Çevrenizden üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen modellerine örnekler veriniz.

Matematik dersinde gördüğümüz tüm geometrik şekilleri güncel hayatımızda çevremizde de görebiliriz. Bunlardan bazılarını sayalım;

Üçgen, üç düz çizginin birleşmesiyle oluşan geometrik şekildir. Trafik işaret levhalarının bazıları, çatıların şekilleri, bazı çam ağaçlarının şekilleri, bir dilim pasta veya bir pizza dilimi üçgen şekillerine örnektir.

Dört kenarı ve dört köşesi olan, karşılıklı kenarları eşit olan geometrik şekildir. Evinizdeki televizyon, bir kitabın kapağı, bir masa, duvarda asılı bir tablo dörtgen şeklindedir.

Beşgeni beş kenarı olan çokgenlerdir. Bir bamyanın kesiti ve ABD’nin Pentagon binası beşgen şeklindedir.

Altıgen, altı kenarı olan çokgenlerdir. Bal petekleri, bazı duvar saatleri altıgenşekline örnektir.

8) Kanalizasyona inmek, bakım ve onarım yapmak üzere yol düzeyinde kapağı bulunan özel bacalar rögar olarak isimlendirilir. Sizce rögar kapakları dikdörtgen veya kare şeklinde de olabilir mi? Neden?

Olabilir ancak bu daha maliyetli olacağı için böyle bir şeye gerek olmaz.

Rögar kapaklarinin kare veya dikdörtgen olmamasi gerekir. Çünkü sadece daire olursa hiçbir şekilde deliğin içine düşmez. Ama diğer sekillerde yan donerek icine girebilir.

Dünyadaki basınç en iyi yuvarlak şekiller tarafından emilir, üretmesi kolaydır, taşımak daha kolaydır – yalnızca yuvarlarsınız.

En iyi neden yuvarlak kapaklar yuvarlak bir delikten içeri düşemezler. Herhangi bir sebeple kapakları açtığınızda logarın içine düşürme imkanınız yoktur. ancak dikdörtgen veya kare kapaklarda köşegen ekseninde kapağı logarın içine düşürmek mümkündür.

9) Köşegenlerinden ikisi AB ve BC doğru parçaları olan bir çokgen çiziniz.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort