5. SınıfDers ve Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 20 Cevabı

2018-2019 Yılı 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 20 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitaplardı değişmiş olup değişen kitaplardan biri de “5. Sınıf Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Erhan KARAKUYU tarafından 301 sayfa olarak yazıldığını görüyoruz. Kitapta fotoğraflar ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY TÜRKEÇ tarafından uygulanmıştır..

5. Sınıf Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular daha sonra ise cevaplar yazılmıştır.

5. Sınıf Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

SORULAR

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını defterinize yazınız.

a) 56 888 010 // Elli altı milyon sekiz yüz seksen sekiz bin on
b) 199 199 199 // Yüz doksan dokuz milyon yüz doksan dokuz bin yüz doksan dokuz
c) 1 000 000 // Bir milyon

2) Milyonlar bölüğü 8, binler bölüğü 157 ve birler bölüğü 808 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8 157 088 B) 8 081 578 C) 81 578 088 D) 8 157 808

3) 8, 4, 0, 5, 9, 7, 4, 6 rakamlarını kullanarak dokuz basamaklı en büyük doğal sayıyı yazınız.

98 765 440

4) Basamaklarındaki rakamların basamak değerleri; 200 000 000, 40 000 000, 5 000 000, 600 000, 80 000, 8 000, 300, 60 olan doğal sayıyı defterinize yazınız.

245 688 360

5) Aşağıdaki doğal sayıları okunuşlarıyla eşleştiriniz.

348 896 // Üç yüz kırk sekiz bin sekiz yüz doksan altı
808 808 808 // Sekiz yüz sekiz milyon sekiz yüz sekiz bin sekiz yüz sekiz
8 888 888 // Sekiz milyon sekiz yüz seksen sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz
13 348 745 // On üç milyon üç yüz kırk sekiz bin yedi yüz kırk beş

6) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.

a) Yedi milyon altı yüz altı bin dokuz yüz on üç: // 7 660 913
b) On üç milyon yüz bir bin dokuz yüz yetmiş iki: // 13 101 972
c) Üç yüz on sekiz milyon dört yüz doksan iki bin beş yüz altı: // 318 492 506

7) 692 581 470 doğal sayısını defterinize çizeceğiniz basamak tablosunda gösteriniz.

matematik ders kitabı

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort