Test Cevapları

5. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………. İ.H.ORTAOKULU

5. SINIF HZ MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI

1.Soru Aşağıda verilen ifadelerin karşılarına uygun olan seçeneği işaretleyin. (Doğru olana D, Yanlış olana Y)(2×10=20 Puan)

Peygamber olmadan önce de Hz. Muhammed’in örnek bir ahlakı vardı.
Peygamberimiz erkek çocukların kız çocuklarına göre daha değerli olduğuna inanırdı.
Peygamberimiz zaman zaman çocuklarla vakit geçirir çeşitli oyunlar oynardı.
Peygamberimiz kötülüklerin ve türlü ahlaksızlıkların olduğu bir toplumda dünyaya gelmiştir.
İslam temizliği sadece namaz kılınması esnasında önemseyen bir dindir.
Peygamberimiz 7-8 yaşlarında babasını kaybetmişti.
Peygamberimiz çocukların hata yaptıklarında çeşitli şekillerde cezalandırılmasını isterdi.
Peygamberimiz kimsesiz, yetim veya öksüz çocuklara karşı daha merhametli davranırdı.
Peygamberimiz 571 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir.
Peygamberimizin güzel ahlakının en büyük kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.

2.Soru Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız. (2×7=14Puan)

Emin, Kutlu Doğum, Öksüz, Hz. Fatıma, Hz. Enes, Hz. Halime, Misvak
Annesi vefat etmiş çocuklara verilen unvandır.
Peygamberimizin küçük yaşlarından itibaren yanına alarak bakımını üstlendiği yetim çocuktur.
Peygamberimizin ağız ve diş temizliği için kullandığı bitkinin adıdır.
Peygamberimizin doğu anısına her yıl bütün İslam aleminde coşku ile kutlanan haftanın ismidir.
Kendisinden kimseye zarar gelmeyen anlamına gelen, yaşadığı çevrede Peygamberimize verilen unvandır.
Peygamberimizin kendisinden sonra vefat eden tek çocuğudur.
Peygamberimizin büyüdükten sonra da zaman zaman ziyaret edip halini hatırını sorduğu süt annesinin ismidir.
3.Soru “Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler hiç şüphesiz karınlarına ateş doldurmuş olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.” (Nisa suresi 10. ayet)

Üstte verilen ayet mealini yorumlayınız (13 Puan)

4. Soru Peygamberimizin aşağıda verilen sözleri ilgili oldukları konular ile eşleştirelim. 6×3=18Puan

“Hediye ve bağışta çocuklarınız arasında eşitliğe dikkat ediniz.”
Savaş esirlerine ve kölelere karşı şöyle derdi: “Yediklerinizden onlara da yedirin ve elbiselerinizden onlara da giydirin. Allah’ın yarattığına azap etmeyin.”
“Mümin, insanların kendisine güvendiği kimsedir. Canıma sahip olan Allah’a and olsun ki kötülüklerden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez.”
Dürüstlük, Adalet, Merhamet

5. Soru Aşağıda verilen heceleri birleştirerek ortaya çıkan kavramları yandaki şemaya yazalım (1X5=5P)

Ah, E, Ye, mi, lak, ret, Ha, Hic, dis, tim

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5×6=30Puan)

Peygamberimizin güzel ahlakının önemli kısmını O’nun hadislerinden öğreniriz.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin hadisleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) İnsanları iyiliğe yönlendirip, kötülüklerden sakındıran bir yönü vardır.
B) İnsanın huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini hedefler.
C) Tamamı Kur’an-ı Kerim’de yer alır.
D) İslam ahlakını ortaya koyar.

2. Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberimizin kişilik özelliklerinden bir değildir?

A) Yakın akrabaları ve komşularına daha ayrıcalıklı davranır-dı.
B) Haksızlıklar karşısında her zaman haklıdan yana tavır koyardı.
C) Çocuları çok sever onlar arasında asla ayrım yapılmaması gerektiğini ifade ederdi.
D) İnsanların yaptığı hatalara karşı her zaman affedici bir tutum sergilerdi.
Peygamberimiz Medine döneminde çok sevdiği kuşu ölen ve bu durumdan dolayı hayli üzgün olan bir ço-cuğa baş sağlığı dileyerek onun üzüntüsünü paylaş-mıştır.

3. Yukarıda anlatılan olaydan hareketle Peygamberi-miz için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Çocuklar arasında asla ayrım yapmadığı
B) Çocuklara anne ve babaya karşı güzel davranışlarda bu-lunmayı öğütlediği
C) Çocukları çok sevip onlara değer verdiği
D) Çocukların güzel terbiye ile yetişmesi gerektiğini savundu-ğu
Peygamberimiz kimsesiz çocuklara sahip çıktığı gibi çevresinin de onları sevip korumaya teşvik ederdi. Suffe adı verilen yerde, fakir ve kimsesiz çocukları ba-rındırır, onların eğitimi ile yakından ilgilenirdi. Onlara moral kaynağı olarak ihtiyaçlarının giderilmesi için maddi yardımda bulunurdu. Savaşlarda şehid olan Müslüman’ların eş ve çocukları ile yakından ilgilenir, onları koruyup kollamaya özen gösterirdi.

4. Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberimiz doğundan önce babası vefat ettiğinden kimsesiz olarak dünyaya gelmiştir.
B) Şehit yakınlarına karşı her zaman yardımsever olmaya özen göstermeliyiz.
C) Çevremizdeki kimsesizlerle yakından ilgilenmek peygam-berimizin sünnetlerinden biridir.
D) Peygamberimizin hayatında kimsesiz çocuklara yönelik güzel davranış ve tutumlara yönelik örnekler vardır.

5. Peygamberimizin peygamberlikten önceki hayatı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Putlara ve put inancına bağlı bir yaşam sürerdi.
B) İnsanların en güvendiği insan olarak görülürdü.
C) Söz ve davranışları hiçbir insanı incitmezdi.
D) Küçükleri sever, büyüklerine de saygılı davranırdı.

6. Aşağıdaki hadislerden hangisi temizlik ile ilgili değildir?

A) Misvak kullanın çünkü misvak ağzı temizler.
B) İnsanların peysi tarağın dişleri gibi eşittir.
C) Allah temizdir, temizliği sever.
D) Temizlik imanın yarısıdı

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort