5. Sınıf

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 206, 207 Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Işığın Yayılması Sayfa 206, 207 Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları 2017 – 2018

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

1. Bir ışık ışını yansıtıcı yüzeye, yüzeyle 30°lik açı yapacak şekilde gönderiliyor. Yüzeye gönderilen ışık ışını şekildeki gibi yansıyor. Şekildeki N, yansıtıcı normali olduğuna göre, yansıyan ısın ile yüzeyin normali arasındaki açı kaç derecedir?
A) 30 B) 60 C) 90 D) 120

Çözüm: Yüzeyde 30oC açı yapan ışının normalde yaptığı açı 90 – 30 = 30 oC’dir. Bu gelme açıcıdır. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacağından yansıma açısı da 60 oC olur.

2. Tabloda bazı maddeler ışığı geçirme durumlarına göre işaretlenmiştir. Buna göre I, II ve III ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap: A

Çözüm: Yağlı kağıt yarı saydam, beton opak, pencere camı ise saydam cisimdir.

3. Mehmet, güneşli bir günde dışarıdaki oyuncak evinin içerisinde oynamaktadır. Oyuncak evin penceresi ile aynı büyüklükte olan K, L ve M cisimlerini, pencereyi kapatacak şekilde ayrı ayrı pencereye koydu. Her seferinde evinin ışık durumunu tabloya kaydetti. Buna göre, cisimlerin saydamlık durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A Saydam Yarı saydam Opak
B Yarı saydam Saydam Opak
C Opak Yarı saydam Saydam
D Opak Saydam Yarı saydam

Çözüm: K hiç ışık geçirmediği için opak cisimdir. L az ışık geçirdiği için yarı saydam, M çok ışık geçirdiği için saydam cisimdir.

4. Bir düzlem aynaya gelen ışın yüzey normaliyle 30°lik açı yaparak yansımıştır. Buna göre gelen ışın aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?

Cevap: C

Çözüm: Gelme açısı yansıma açısına eşittir. C deki çizimde gelme açısı 30° olduğuna göre yansıma açısı da 30°dir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

5. Öğretmen, tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyen öğrencilerden bu durumu basit ışın çizimleri ile göstermelerini istemiştir. Öğrenciler de aşağıdaki çizimleri yapmışlardır. Buna göre hangi öğrencilerin çizimleri doğrudur?

A) Yalnız Ayşe’nin B) Yalnız Ali’nin C) Yalnız Ahmet’in D) Ayşe ve Ahmet’in

Çözüm: Işık doğrusal yolla yayılır. Ayşe’nin çizimi doğrudur.

6. Beyza bazı ışık kaynaklarından çıkan ışığın yayılmasını şekillerdeki gibi çizmiştir. Buna göre Beyza’nın çizimlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III

Çözüm: Işık doğrusal olarak her yöne yayılır. Yalnız I. çizim doğrudur.

7. Işık kaynağı önündeki saydam olmayan bir cismin perde üzerinde oluşan gölgesi şekildeki gibidir.
Buna göre;Buna göre;
I. Işık kaynağı cisme yaklaştırılmalıdır.
II. Cisim ışık kaynağına yaklaştırılmalıdır.
III. Perde cisme yaklaştırılmalıdır.
İşlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında, oluşan gölgenin alanı büyür?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Çözüm: Işık kaynağı cisme yaklaştırılırsa, yada cisim ışık kaynağına yaklaştırılırsa gölge büyür perde cisme yaklaşırsa gölge küçülür.

8. Bir öğrenci el feneri ile saydam olmayan bir cisme şekildeki gibi ışık tutuyor. Tam gölge oluşumu ile ilgili olarak arkadaşları düşüncelerini ifade ediyor.Tam gölge oluşumu ile ilgili olarak arkadaşları düşüncelerini ifade ediyor.
Ayşe : El feneri cisme yaklaştırılırsa gölge büyür.
Mehmet : Cisim perdeye yaklaştırılırsa gölge küçülür.
Pelin : Perde cisimden uzaklaştırılırsa gölge küçülür.
Buna göre hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur?
A) Yalnız Ayşe B) Yalnız Pelin C) Ayşe ve Mehmet D) Pelin ve Mehmet

Çözüm: Işık kaynağı cisme yaklaştırılırsa gölge büyür.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort