5. Sınıf

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 115, 116, 117 Cevaplari

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kuvvetin Ölçülmesi Sayfa 115, 116, 117 Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

1. Her bir bölmesi 1 N’ı gösteren özdeş dinamometrelerle X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi ölçümler yapılmıştır. X, Y, Z cisimlerinin dinamometreye uyguladıkları kuvvetler hangi seçenekte doğru verilmiştir.

  • Cevap: C

2. Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak takip edildiğinde, ulaşılacak doğru çıkış hangisidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Kuvvetle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Cisimlerde şekil değişikliği yapamaz.
B) Cisimleri hızlandırabilir.
C) Cisimleri harekete geçirebilir.
D) Cisimleri durdurabilir.

4. Bir dinamometredeki sarmal yayın kuvvetin büyüklüğüne bağlı uzama miktarı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu dinamometreye 50 N’lık bir cisim asılırsa dinamometredeki uzama miktarı kaç santimetre olur?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

5. I. Dinamometrelerde sarmal yaylar kullanılır.
II. Dinamometrenin ölçebileceği en küçük değer dinamometrenin üstünde yazar.
III. Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer. Dinamometrelerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II, III

6. Aynı yüzey üzerinde gerçekleştirilen aşağıdaki olayların hangisinde cisme uygulanan kuvvet en büyüktür?
A) Buzdolabını çekmek
B) Sandalyeyi çekmek
C) Bebek arabasını çekmek
D) Kalemle yazı yazmak

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

7. Şekilde her bir bölmesi 10 N’lık kuvvet ölçebilen özdeş dinamometreler ve bu dinamometrelere asılan K, L, M cisimleri görülmektedir. M cisminin uyguladığı kuvvet 20N olduğuna göre, K ve L cisimlerinin uyguladıkları kuvvetler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

  • Cevap: B

8. Yukarıda faklı dinamometrelerle yapılan ölçümlerde kuvvetler ile uzama miktarları arasındaki ilişkileri gösteren grafikler verilmiştir. Buna göre bu dinamometrelerden hangisi en hassas ölçümü yapar?
A) K B) L C) M D) N

9. Aşağıda sürtünme kuvveti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yüzeylerin cinsine bağlıdır.
B) Kaygan yüzeylerde fazladır.
C) Hareket yönüne zıt yönlüdür.
D) Hareketi zorlaştırır.

10. Verilen yüzeylerin sürtünme kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I > II > III > IV B) III > IV > II > I C) II > III > IV > I D) II > III > I > IV

11. Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak takip edildiğinde, ulaşılacak çıkış hangisidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

12. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin artırılması hedeflenmiştir?
A) Buz tutan yollara kum dökülmesi
B) Dalgıçların vücudu saran kıyafetleri giymesi
C) Ağır cisimlere tekerlek takılması
D) Bisiklet zincirlerinin yağlanması

13. Naz elindeki misketi yukarıdaki kaplara aynı anda bırakmıştır. II. kaptaki bilyenin dibe daha yavaş düştüğünü görmüştür.Naz elindeki misketi yukarıdaki kaplara aynı anda bırakmıştır. II. kaptaki bilyenin dibe daha yavaş düştüğünü görmüştür.
Sizce Naz bu deneyi niçin yapmıştır?

A) Suyun hacmini ölçmek için
B) Misketin ağırlığını ölçmek için
C) Su direncinin varlığını anlatmak için
D) Misketin hacmini ölçmek için

14. Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır?
A) Halı B) Taşlı yol C) Fayans D) Islak fayans

15. Yukarıdaki özdeş cisimler üç farklı yüzeyde, farklı kuvvetler uygulanarak çekilmektedir. Buna göre yüzeylerin sürtünme kuvvetleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) I > II > III B) II > III > I C) III > I > II D) II > I > III

16. AC arasında 20 N’lık sabit kuvvetle çekilen cisim AB arasını daha kısa sürede tamamlıyor. Buna göre AC arasında 20 N’lık sabit kuvvetle çekilen cisim AB arasını daha kısa sürede tamamlıyor. Buna göre I. AB arasında sürtünme kuvveti, BC arasındaki sürtünme kuvvetinden daha azdır. II. BC arasındaki yüzey AB’ye göre daha pürüzsüzdür. III. AB arası buz ise BC arası tahta olabilir. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II, III

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort