Genel

5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …….. ORTAOKULU

5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz. ( 10 x 2 = 20 puan )

( ) Nükleer atıkları toprağa gömerek yok etmeliyiz.
( ) Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerdendir.
( ) Dinazor, moa kuşu, mamut nesli tükenmiş canlılardandır
( ) Çevre kirliliği, orman yangınları kontrolsüz avlanma gibi olaylar biyoçeşitliliği azaltır.
( ) Biyoçeşitlilik bir bölgede yaşayan canlı sayısı ve çeşidinin fazla olmasıdır
( ) Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.
( ) Çevreyi canlı ve cansız varlıklar oluşturur.
( ) Çevreyi en fazla hayvanların faaliyetleri değiştirir.
( ) İnsanların yaptıkları çevreye zarar vermez.
( ) Tanker kazaları denizlerin kirlenmesine sebep olur.

Aşağıdaki sorulardaki doğru cevabı işaretleyin. (Her soru 4 puan) ( 66 puan )

1- Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar?

A) Nüfusun hızla artması
B) Fosil yakıtların çok tüketilmesi
C) Doğal yaşam alanlarının korunması
D) Orman yangınları

2- Biyoçeşitliliği tehdit eden aşağıdaki faktörlerden hangisi insan kaynaklıdır?

A) Deprem B) Sel C) Fırtına D) Hava kirliliği

3- Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşitçe zenginliğine ne ad verilir?

A) Biyoloji B) Ekosistem C) Habitat D) Biyoçeşitlilik

4- Aşağıdaki canlılardan hangisi günümüzde ülkemizde yaşayan canlılardandır?

A) Asya fili B) Kunduz C) Anadolu leoparı D) Boz ayı

5- Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?

A) Kelaynak kuşu B) Domuz C) Dinozor D) Güvercin

6- Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

A) Doğayı koruma vakıflarının artırılması
B) Hızlı nüfus artışı
C) Bilinçli avlanma
D) Doğal kaynakların tüketilmesi

7- Sera etkisi aşağıdaki hangi çevre sorunu sonucu oluşur?

A) Erozyon B) Hava kirliliği C) Su kirliliği D) Toprak kirliliği
8- Aşağıda verilen çevre sorunları ve neden olduğu sorunları eşleştiriniz? (6 puan)
Doğadaki bitkilerin ölmesi ve tarihi eserlerin aşınması – Asit Yağmurları

Güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne ulaşması ve canlılara zarar vermesi – Ozon tabakasının incelmesi
Küresel iklim değişikliklerinin oluşması – Sera etkisi

9- Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?

A) Klima ve buzdolaplarında kimyasal maddelerin kullanılması
B) Otomobillerden çıkan egzoz dumanı
C) Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi
D) Yanardağ püskürtmeleri

10-Toprak kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Nükleer atıklar toprağın kirlenmesine ve yapısının bozulmasına neden olur.
B) Sanayi atıkları toprak kirliliğine sebep olur.
C) Toprak bol bol gübrelenerek verimi arttırılabilir.
D) Tarımda gereğinden fazla kimyasal kullanımı toprak kirliliğine neden olur.

11-Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur?

A) Plastik ürünler B) Hayvansal atıklar C) Doğal gübreler D) Bitkisel atıklar

12- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Fabrika atıkları toprak kirliliğine neden olur.
B) Piller toprak kirliliğine neden olur.
C) Tarımda kullanılan kimyasallar toprak kirliliğine neden olur.
D) Nükleer atıklar toprağa gömülmelidir.
13- Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır.

Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?

A) Sudaki oksijen miktarı azalır.
B) Biyoçeşitlilik azalır.
C) Tür çeşidi ve sayısı artar.
D) Su kirliliği ortaya çıkar.
14- I. Sanayi atıkları deniz ve göllerin kirlenmesine neden olur.
II. Kirli suları kullanan insanlar kolera, sarılık, tifo gibi hastalıklara yakalanmaktadırlar.
III. Kirli sularda yaşayan canlılar kirlilikten etkilenmez.

Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur ?

A) I B) I – II C) I – III D) I – II – III

15- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fabrika atıkları su kirliliğine neden olur.
B) Evlerdeki atıklar suları kirletir.
C) Petrol su kirliliğine neden olur.
D) Dünyadaki suyun tamamı içilebilir.

16- Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için alınması gereken önlemlerdendir ?

A) Tıbbi atıkları şehir merkezinden uzaktaki arazilere boşaltmak
B) Kağıt, cam, plastik, pil gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atmak
C) Enerji elde etmek için katı ve sıvı yakıtları tercih etmek.
D) Tarım ilaçlarını aşırı kullanarak zararlılarla mücadele etmek.

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimeleri yazarak doldurunuz. ( 7 x 2 = 14 puan)

çevre, biyoloji, asit yağmurları, biyoçeşitlilik, uzay istasyonu, klima, ozon tabakası, nükleer, oksijen, sera etkisi
1-Havaya karışan zararlı gazlar havadaki su ile birleşerek ……………………… ’na sebep olur.
2-Atmosferdeki gazlar tarafından güneş ışınlarının bir kısmının tutulmasına ……………………… denir.
3-Atmosferde yer alan ……………………… güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engeller.
4-Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliği……………………… olarak adlandırılır.
5-Tüm canlı ve cansız varlıkların denge içerisinde bulundukları ortama ………………… denir
6-…………………… maddeler ve atıklar kan kanseri , tiroit kanseri gibi hastalıklara neden olur.
7-……………… gazı ozon tabakasının incelmesine neden olur.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort