Genel

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

2017/2018 YILI … İLKOKULU

4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

KİTABIN SERÜVENİ

Hiç düşünüp hayal ettiniz mi? Yazı icat edilmeseydi hayatımız nasıl olurdu? Okumak için ne kitap, ne dergi ne de ürün ambalajları olurdu! İçinde hiçbir yazının olmadığı bir markete girdiğinizi düşünün, aradığınız şeyleri nasıl bulacaktınız? Ya da okulda ne yapacaktınız? İnsanların iletişim yollarını geliştirme çabaları yüzyıllar boyunca devam etti. Yazının icadı bu süreci hızlandırır. Matbaanın icadı bazı şeyleri kolaylaştırdı. Bugün teknolojinin katkısıyla her şey daha kolay … Dünyanın bilinen ilk yazılı dili, Mezopotamya‘ da başladı.Bu dönemde ilk olarak insanlar, sahip oldukları şeyleri ve yaptıkları ticaretin kayıtlarını tutuyorlardı. Bir süre sonra Eski Mısırlılar, resimlerle ifade edilen ve oldukça güzel bir yazı tarzı olan hiyeroglif yazısını ortaya çıkardılar. Yazının gelişimindeki en önemli aşama, alfabenin bulunmasıdır. Resimli yazıdan farklı olarak alfabede yer alan her sembol(harf) ayrı bir sesi temsil ediyordu.
Bilinen ilk alfabe, Antik Yunanlılardan gelmiştir. Diğer kültürler, bu alfabe fikrini alarak kendi alfabelerini geliştirmişlerdir.

1) İlk beş soruyu metne göre cevaplandırınız.

a) Yazı icat edilmeseydi hayatımız nasıl olurdu? 5p
b) İlk yazılı dili nerede başladı ? 5p
c) Hiyeroglif yazısı nedir? Kimler ortaya çıkardı? 5p
ç) Yazının gelişmesindeki en önemli aşama nedir? İlk alfabe nereden gelmiştir ?5p

2)Aşağıda verilen genel ve özel durumları bildiren ifadeleri cümlelerdeki uygun olan yerlere yerleştiriniz.10p

Her zaman, genellikle, çoğunlukla, sadece, birkaçı
• …………………… aynı lokantadan yemek yer.
• Askerlerden ……………………… cephaneyi bekliyordu.
• Yemek yemiyor ……………………………… su içiyor.
• Derslerinde …………………………… başarılı olmuştur.
• Okula giderken …………………………… bu yolu tercih ediyorum.

3) Aşağıdaki deyimleri eşleştiriniz.10p

– (……) İçi daralmak
– (……) Kulak misafiri olmak
– (……) Ağzı açık kalmak
– (……) Karnı zil çalmak
– (……) Yerin dibine girmek
1- Çok utanıp , sıkılmak.
2- Çok acıkmak.
3- Çok şaşırmak.
4- Konuşulanları dinlemek.
5- Sıkılmak, bunalmak.

4) Aşağıdaki cümlelerde verilen yargıların başına “Öznel” olanlar için ‘’Ö’’; “Nesnel” olanlar içinse “N’’ harflerinden uygun olanlarını yazınız.10p

( ) Umut çok güzel oynuyor.
( ) Canlılar solunum yapar.
( ) Futbola hayranım.
( ) İnegöl Bursa’nın şirin bir ilçesidir.
( ) Türkiye, cumhuriyetle yönetilir.

5) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere hal eklerini(-e,-i,-de,-den)uygun şekilde yazınız. 10p

Yarışçılar bizim evin önün………… geçip stadyum……… doğru ilerlediler. Stadyum……… geçtikten sonra saat kulesine yöneldiler. Yarış saat kulesin………… son buldu.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.40p

1) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?
A) adak B) adam C) adalet D) adale
2) Aşağıdakilerin hangisinde “da, de” nin yazı-mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bahar aylarında buralara gezici sirkler gelir.
B) Tren garında resim sergisi açılacakmış.
C) Bugün evde değilsiniz diye size uğramadık.
D) Önce kabul etti, sonrada vazgeçti.
3) Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Kaç yaşındasın, diye sordu.
B. Anlattıkları gözlerimi yaşla doldurdu.
C. Oğlumuzu yetiştirdik, bu yaşa getirdik.
D. Yaşını gizlemeye gerek duymadı.
4) “Ali yerdeki kitapları güzelce temizledi. Onları rafa dizdi.” İkinci cümledeki “onları” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmıştır?
A) yerdeki B)kitapları C) güzelce D) Ali
5) Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı iki sözcük bir arada kullanılmıştır?
A) Edanur çok güzel şiir okumaktadır.
B) Seninle acı tatlı günlerimiz oldu.
C) Birden gözümde eski hatıralar canlandı.
D) Gülmemek için kendimi zor tutuyorum.
6) Aşağıdaki parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
Atatürk ( ) daima zekasıyla övünen birine şu öğüdü vermiştir ( ) ( ) Şunu söylemeliyim ki zekanı unut, daima çalışkan ol. ( )
A) ( : ) ( ; ) ( “ ) ( “ )
B) ( , ) ( : ) ( “ ) ( “ )
C) ( , ) ( : ) ( , ) ( . )
D ) ( , ) ( . ) ( “ ) ( . )
7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır?
A) Sesini çok uzaklardan duyduk.
B) Yemeğini beş dakikada yedi.
C) Gözyaşımız, sel olup aktı.
D) Ödevlerini yarım saatte bitirdi.
8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
A) En güzel mevsim ilkbahardır.
B) Senin iyi birisi olduğunu düşünüyorum.
C) Yaz, en sıcak mevsimdir.
D) Sana kırmızı eşarp yakıştı.
9)Aşağıdakilerden hangisi, bir metnin sonuç cümlesi olabilir?
A) Çiçek beş yaşında bir kızdı.
B)Çiçek, büyüyünce doktor olmak istiyordu.
C)İşte, ilk hastası da kapıda görünmüştü.
D) Çiçek, hatasını anladı ve bir daha asla bu davranışını tekrarlamadı.
10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışında yanlışlık yapılmıştır?
A)Teyzemler apartmanın 3. katında oturuyor.
B)Kemal sınavda 2’nci olmuş.
C)Ona yüz kere sus dedim.
D)Yeni öğrendiği şarkıyı 5.’inci defa söylüyor.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort