4. Sınıf

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2017-2018

2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MUSA-HATİCE ÇELİKKOL İLKOKULU
4-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 08.03.2018
ADI-SOYADI:…………………………………. PUAN:……………..

FIRINCI İLE KÖYLÜ
Bir fırıncı, tereyağını yakınında oturan bir köylüden alıyordu. Bir gün üç kilo olması gereken tereyağını çok hafif buldu. Bundan sonra da aldığı tereyağları tartmaya başladı. Tereyağları gittikçe daha da hafif geliyordu.
Fırıncı sonunda kızdı ve köylüye dava açtı. Hâkim, köylüye sordu:
⦁ Senin bir terazin yok mu?
⦁ Var efendim.
⦁ Tereyağını tartmıyor musun, kilogramın, gramın yok mu?
⦁ Ağırlıklara lüzum yok. Terazinin kefesine fırıncıdan aldığım ekmekleri koyuyorum. Diğer kefesine de tereyağını. Ekmekler bana ölçü oluyor. Eğer tereyağı eksik geliyorsa bu benim hatam değil, onun hatası.
Hâkim köylüyü serbest bırakır ve fırıncıya da mahkeme masraflarını ödeme cezası verir.
⦁ Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (3×5=15)
⦁ Fırıncı tereyağını kimden alıyormuş?
…………………………………………………………………………………………………….
⦁ Tereyağını kim, nasıl tartıyormuş?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

⦁ Fırıncı çiftçiyi niçin mahkemeye vermiş?
……………………………………………………………………………………………………
4-Metnin ana karakterleri kimlerdir?
…………………………………………………………………………………………………..
5-Metnin anlamına uygun başka bir başlık ta siz bulunuz.
…………………………………………………………………………………………………..

1 – Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır?5p
A) Üzerinde eski elbise vardı.. B) Yemeğini sessizce yemeye başladı.
C) Dağların doruğunda karlar görünüyordu D) Onun üzüntüden yüreği kanıyor.

2 -I. eve II. dersinin III. geldiği IV. başına oturdu V. gibi
Yukarıdaki sözcük gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur?5p
A) II – IV – III – I – V B) I – III – V – II – IV
C)IV – I – III – V – II D)IV – III – I – V – II

3- ılık balık kitaplık ayakkabılık

Yukarıdaki sözcüklerden hangisi yada hangileri “-lık” eki alarak yeni kelime olmuştur?5p

A) B ) C) D)

4 – Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?5p
A) Ankara’dan dayım aradı. B) Eda’nın yanına oturdum.
C) Yusuf’lar bugün sinemaya gidecek .D) İzmir’in nesi meşhur?

5. “Bu akşam o güzel anılarım gözümde canlandı” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?5p
A-Duygu B-Düşünce C-Akıl D-Hatıra

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz? 5p
A-Okula ne zaman geldin B-Kimin geleceğini bilmiyorum
C-Nasıl olacağını bilmiyor musun D-Kalemini alabilir miyim

7-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu “zamanı iyi kullanma, işini vaktinde yapma” ile ilgilidir?5p
A-Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. B-Akıl, kişiye sermayedir.
C-El elden üstündür. D-Bugünün işini yarına bırakma.

8- Aşağıdaki cümlelerin anlam kazanabilmesi için noktalı yerlere yazılacak ad durum (hal) ekleri yazınız?4p
1- Ablam ev….yıkıyor. 2- Çocuklar çarşı… geziyor. 3-Hasan okul… gelmedi. 4- Dayım kahve… geldi.

9. Aşağıdaki cümlelerin yanına “öznel” ya da “nesnel” ifadelerinden doğru olanını yazınız.6p
-Bu kitap çok akıcı bir kitap. (……………………..) Okulumuzun adı Cudibey’dir.(………………………….)
-Ilgaz’ın en güzel okulu bizim okuldur.(…………………….) Ilgaz ilçesi Çankırı iline bağlıdır.(………………………)
-Trabzon Karadeniz Bölgesi’ndedir.(………………….) Kedi, köpekten tatlı hayvandır.(…………………..)

10-“Ali( )ye Ankara( )dan elma ( ) armut ( ) ayva ve muz geldi mi( )” cümlesinde ( ) yerine gelecek noktalama işaretlerini yazınız?5p

11- Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.10p
esir muallim gezi dize
değerli kolay eser tabiat
barış tutsak görev vazife
basit kıymetli doğa yapıt
öğretmen sulh mısra seyahat

12. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarıyla eşleştiriniz.10p
soyut fayda güzel yanlış
taze yüksek soru kötümser
savaş barış iyimser cevap
alçak bayat doğru güney
zarar somut kuzey çirkin

13.Yapım ekleri ile yeni sözcük türetilir (-ci -li -lik -siz) eklerini kullanarak aşağıdaki sözcüklerden yeni sözcük türetiniz.10p
şeker…………….yer…………………..yol………………hurda……………..yarar…………………
kış……………….tuz…………………..simit……………. saygı………………dağ…………………..

14.Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.5p
1.) Ateş püskürmek (……….) çok tatlı (güzel) konuşmak
2.) Kafa tutmak (……….) çok öfkelenmek
3.) Diline dolamak (……….) dikkatli dinlemek
4.) Kulak kesilmek (……….) bir şeyi sürekli söylemek
5.) Ağzından bal damlamak (……….) karşı gelmek, direnmek

BAŞARILAR DİLERİM.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort