Test Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

………. İLKOKULU 2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

4/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (20 P)

1- ( ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.
2- ( ) Oyun oynamak, temel ihtiyaçlarımızdandır.
3- ( ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız.
4- ( ) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz.
5- ( ) Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider dengesidir.
6- ( ) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.
7- ( ) Cumhuriyetin ilanından sonra Rumi takvim kullanılmaya başlandı.
8- ( ) Miladi takvim güneş yılını esas alır.
9- ( ) Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.
10-( ) Bir günün eşit aralıklarını takip ettiğimiz alete pusula denir.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. (20 P)

Tasarruf TSE aile bütçesi meslek geri dönüşüm
tüketici Dengeli beslenme garanti belgesi Hicri posta tatarı
1) Ayın hareketlerine göre düzenlenmiş olan, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye Göçünü başlangıç kabul eden takvime ……………………….. takvim denir.
2) Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için ………………………..kurumu oluşturulmuştur.
3) Aileler her ay paralarını doğru şekilde kullanmak için gelir- gider planı yaparlar, bu plana ………………………….. diyoruz.
4) Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan kimselere………………………. denir.
5) Televizyon , buzdolabı, fırın gibi elektronik eşyaların………………………………..vardır.
6) İlgi ve yeteneklerimize uygun………………………..seçmeliyiz.
7) ………………………………….vücudumuzun ihtiyacı olan bütün besinlerden yeteri kadar yenilmesidir.
8) …………………………………yaparak zor günlerimizi kolayca atlatabiliriz.
9) Atıkların tekrar geri kazandırılmasına…………………………………….denir.
10) Eskiden uzak iki yer arasında haber götüren postacılara…………………………………….denir.

C.Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz. (30 P)

1. Şeker almak için markete gittiğimizde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez?
A) Fiyatına B) Son kullanma tarihine C) Ambalajın güzelliğine D) TSE damgasına
2. Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir?
A) Kullanma kılavuzu B) Para C) Satış fişi ve garanti belgesi D) Ürünün ambalajı
3. Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur?
A) mektup – telefon – faks – elektronik posta
B) elektronik posta – mektup – telefon – faks
C) telefon – mektup – faks – elektronik posta
D) faks – mektup – elektronik posta – telefon
4. Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?
A) İhtiyaçlarımız B) Reklamlar C) Fiyatlar D) İsteklerimiz
5. Bundan binlerce yıl önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini aşağıdakilerden hangisine yazmamışlardır?
A) Parşömen B) Kağıt C) Kil Tablet D) Papirüs
6.Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur?
A) Araç B) Tekerlek C) Bilgisayar D) Yazı
7.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir?
A) Ses kirliliği B) Çevre kirliliği C) Depremler D) Işık kirliliği
8. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?
A) Rumi takvim B) Hicri takvim C) Miladi takvim D) 12 hayvanlı takvim
9. Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız?
A) Teknolojik ürünleri kullanmamalıyız B) Teknolojik ürünleri kullananları uyarmalıyız
C) Geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız D) Doğayı sürekli ilaçlamayız
10. İcatlar niçin yapılır?
A) Hayatı kolaylaştırmak için B) Meşhur olmak için
C) Boş zamanları değerlendirmek için D) Hepsi
11.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Teknolojik ürünlerin zararı yoktur. B) Televizyon istenilen mesafeden izlenebilir.
C) Teknoloji insan hayatını zorlaştırır. D) Kullanılan ürünler rast gele atılmamalıdır.
12.Türk Standartları Enstitüsünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fabrika kurmak.
B) Kaliteli ürünler üretip satmak.
C) Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak.
D) Kaliteli ürünler sağlayacak elemanlar yetiştirmek.
13. “Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret görürüz. Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir.” Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?
A) Çöpe atmalıyız. B) Toprağa gömmeliyiz.
C) Ateşe atmalıyız. D) Özelliğine göre atık kutularına atmalıyız.
14. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir?
A) Meslek B) Hobi C) Üretim D) Satış
15-Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekanik saat B) Dijital saat C) Atom saati D) Güneş saati

C.Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. (30 P)

1-) Ana yönleri ve ara yönleri yazınız.
AnaYönler:
AraYönler:
2-) Aşağıda verilmiş olan teknolojik alanlara birer teknolojik ürün adı yazınız.
1- Eğitim :…… 2- İletişim :…….. 3- Sağlık  …………………………..
4- Ulaşım :…… 5- Ev aletleri: …… 6- Eğlence, Haberleşme :…….

3-) Temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Yazınız.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

A. Aşağıdaki cümleler de verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.

(Y) 1- Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.
(D) 2- Oyun oynamak, temel ihtiyaçlarımızdandır.
(Y) 3- ( Y ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız.
(D) 4- Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz.
(D) 5- Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider dengesidir.
(D) 6- Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.
(Y) 7- ( Y ) Cumhuriyetin ilanından sonra Rumi takvim kullanılmaya başlandı.
(D) 8- Miladi takvim güneş yılını esas alır.
(Y) 9- Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.
(Y) 10-  Bir günü eşit aralıklarını takip ettiğimiz alete pusula denir.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. (20 PUAN)

( Tasarruf- – dengeli beslenme- aile bütçesi- garanti belgesi-Hicri takvim-TSE-tüketici-meslek- parşömen – posta tatarı
1- Ayın hareketlerine göre düzenlenmiş olan, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye Göçünü başlangıç kabul eden takvime HİCRİ TAKVİM takvim denir.
2- Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için TSE .kurumu oluşturulmuştur.
3- Aileler her ay paralarınıdoğru şekilde kullanmak için gelir- gider planı yaparlar, bu plana AİLE BÜTCESİ diyoruz.
4- Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan kimselere TÜKETİCİ denir.
5-Televizyon, buzdolabı, fırın gibi elektronik eşyaların GARANTİ BELGESİ vardır.
6- İlgi ve yeteneklerimize uygun MESLEK seçmeliyiz.
7-.DENGELİ BESLENME vücudumuzun ihtiyacı olan bütün besinlerden yeteri kadar yenilmesidir.
8- TASARRUF yaparak zor günlerimizi kolayca atlatabiliriz.
9- Nil Nehri kıyısında yetişen bitkilerden yapılan kağıda PARŞÖMEN denir.
10- Eskiden uzak iki yer arasında haber götüren postacılara POSTA TATARI denir.

1. Şeker almak için markete gittiğimizde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez?

A) Fiyatına B) Son kullanma tarihine C) Ambalajın güzelliğine D) TSE damgasına

2. Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir?

A) kullanma kılavuzu B) para C) satış fişi ve garanti belgesi D) ürünün ambalajı

3. Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarınısıralarsak hangisi doğru olur?

A) mektup –telefon – faks – elektronik posta
B) elektronik posta – mektup – telefon – faks
C) telefon– mektup – faks – elektronik posta
D) mektup–– faks–– telefon– elektronik posta

4. Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?

A) İhtiyaçlarımız B) Reklamlar C) Fiyatlar D) İsteklerimiz

5. Bundan binlerce yıl önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini aşağıdakilerden hangisine yazmamışlardır?

A) Parşömen B) Kağıt C) Kil Tablet D) Papirüs

6. Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur?

A. araç B. tekerlek C. bilgisayar D. yazı

7. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir?

A-Ses kirliliği B-Çevre kirliliği C-Depremler D-Işık kirliliği

8. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?

A-Rumi takvim B-Hicri takvim C-Miladi takvim D-12 hayvanlı takvim

9. Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız?

A-Teknolojik ürünleri kullanmamalıyız
B-Teknolojik ürünleri kullananları uyarmalıyız
C-Geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız
D-Doğayı sürekli ilaçlamayız
10. İcatlar niçin yapılır?
A-Hayatı kolaylaştırmak için B-Meşhur olmak için C-Boş zamanları değerlendirmek için D-Hepsi

11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-Teknolojik ürünlerin zararıyoktur.
B-Televizyon istenilen mesafeden izlenebilir.
C-Teknoloji insan hayatını zorlaştırır.
D-Kullanılan ürünler rast gele atılmamalıdır.

12. Türk Standartları Enstitüsünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Fabrika kurmak.
B-Kaliteli ürünler üretip satmak.
C-Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak.
D-Kaliteli ürünler sağlayacak elemanlar yetiştirmek.

13. Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret görürüz. Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?

A- Çöpe atmalıyız. B- Toprağa gömmeliyiz. C- Ateşe atmalıyız. D- Özelliğine göre atık kutularına atmalıyız.

14. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir?

A-meslek B-hobi C-üretim D-satış

15-Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşağıdakilerden hangisidir?

a) mekanik saat b)dijital saat c)atom saati d)güneş saati

D. Aşağıdaki sorularıcevaplayınız (30 PUAN)

1-Ana yönleri ve ara yönleri yazınız.
AnaYönler: KUZEY, GÜNEY, DOĞU, BATI
AraYönler: KUZEYDOĞU, KUZEYBATI, GÜNEYDOĞU, GÜNEYBATI
2– Üretilen bir ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer?
üretim-fabrika-dağıtım-tüketim
3-Temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Yazınız.
GİYİNME, BESLENME, BARINMA

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort